PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÜNYASI > Lise Üniversite > Kimya

Gaz Kanunları

Kimya
Gaz Kanunları, Gaz Kanunları [CENTER][COLOR="Red"]Gaz Kanunları - İdeal Gazlar - İdeal Gazlar Hakkında Bilgi[/COLOR][/CENTER] Boyle Kanunu: İngiliz bilgini R Boyle sabit sıcaklıktaki bir gazın hacimini, değişik basınçlarda ölçmüştür Sabit sıcaklıta bir gazın hacmi ile basıncının çarpımı sabittir P*V=K P1*V1=P2*V2=…… =K Alıştırmalar: Bir gazın hacmi, 20 C de ve 1 atm Bsınç altında 10 lt olsun aynı sıcaklıkta ve 2 atm basınç altında ölçü yapılsaydı bu gazın hacmi ne olurdu? Çözüm: Madem ki basınç iki kat artmıştır, boyle ve Gaz Kanunları gaz kanunları, gaz kanunları ile ilgili sorular, gaz kanunları kimya, gaz kanunları soruları, gaz kanunu, gazlar ve gaz kanunları, ideal gaz kanunları, kimya gaz kanunları ile ilgili sorular, kimya gaz kanunları ile ilgili çözümlü sorular, kimya gaz kanunları soruları, lise 2 gaz kanunları, lise 2 kimya gaz kanunları, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
07.07.10 19:35 Yazan: xSABAHLAROLMASINx
Gaz Kanunları

Sponsorlu Bağlantılar

Gaz Kanunları


[CENTER][COLOR="Red"]Gaz Kanunları - İdeal Gazlar - İdeal Gazlar Hakkında Bilgi[/COLOR][/CENTER]Boyle Kanunu:

İngiliz bilgini R Boyle sabit sıcaklıktaki bir gazın hacimini, değişik basınçlarda ölçmüştür
Sabit sıcaklıta bir gazın hacmi ile basıncının çarpımı sabittir

P*V=K
P1*V1=P2*V2=……=K
Alıştırmalar:

Bir gazın hacmi, 20 C de ve 1 atm Bsınç altında 10 lt olsun aynı sıcaklıkta ve 2 atm basınç altında ölçü yapılsaydı bu gazın hacmi ne olurdu?

Çözüm:

Madem ki basınç iki kat artmıştır, boyle kanununa göre hacim de yarıya inmelidir
P1*V1=P2*V2 bağıntısına göre
P1= 1atm P2= 2 atm
V1= 10 litre V2= ?
V2=V1 P1/P2= 10 lt 1atm/2atm=5litreGay – Lussac ve Charles Kanunları

Boyle yaptığı denemelerde sıcaklığı sabit tutup basınçla hacim arasındaki değişmeleri incelemişti Şimdi de sabit basınç altında sıcaklığı değiştirdiğimiz zaman hacimde nasıl bir değişiklik olur, onu inceleyelim Bu denemeyi ilk defa Fransız bilgini Charles yapmış ve sabit basınçta, bir gazın hacminin sıcaklığın 0 C tan 1 C a yükselmesiyle , 0 C taki hacminin 1/273 ü kadar arttığını görmüştür Gazın sıfır derecedeki hacmini Vt ve t derecedeki hacmini Vi ile gösterirsek

Vt=V0 + V0 1/273 t

Katı ve sıvılarda ise ve genleşme katsayıları aynı değildir ve maddenin cinsine bağlıdırCahrles kanununu şu şekilde tanımlayabiliriz :

Sabit basınçta bir gazın hacmi mutlak sıcaklıkla dopru orantılıdır veya matematik olarak ;
V= KT
(Burada V hacmi ,T mutlak değeri, K da bir sabiti göstermektedir)

V1/V2=T1/T2

Bu bağıntı ilk defa yine bir Fransız bilgini olan Gay-Lussac tarafından bulunmuştur ve Gay-Lussac kanunu olarak anılmıştır

Alıştırma:

Bir gaz 27 C de ve bir atm 600 ml Gelmektedirbu gazın 0 C de ve 1 atm de hacmi ne olur ?


Çözüm:

Gazın sıcaklığı düştüğü göre , hacmi de mutlak sıcaklıkta orantılı olarak azalacaktır Önce sıcaklıkları mutlak sıcaklık cinsinden yazalım

T1= 27+273=300 K
T2= 0+273 =273 K
V1/V2=T1/T2 => 600/V2=300/273 buradan
V2=546 bulunur;

Beklendiği gibi, genel gaz denkleminde sıcaklığı sabit tutarsak Boyle, basıncı sabit tutarsak Charles , hacmi sabit tutarsak Gay-Lusssac kanunlarını elde ederiz

Boyle kanunu gazların hacimlerinin basınçla büyük ölçüde değiştirilebileceğini belirtmektedir Katı ve sıvılarda ise hacmin basınçla değişmesi önemsemeyecek kadar küçüktür

Charles kanunu, bütün gazların genleşme katsayılarını birbirinin aynı olması özelliği ile ilgilidir Katı ve sıvılarda ise sıvılarda ise genleşme katsayısı hem çok küçük hemde her madde için aynı değildir

Gay Lussac kanunu hacmi sabit tutulan bir gazın sıcaklığı arttırıldığında basıncınında artacağını belirtmektedirgazların genleşme katsayısı ile basınçlarının artma katsayısı birbirinin aynı ve 0 C deki hacim ve basınç değerinin 1/273 dür

Gazlara ait bir önemli gözlemde birbiri içine büyük bir hızla yayılabilmeleridir

Gazların bu özellikleri nasıl açıklanabilir?

Sıkıştırılabilmeleri özelliği bizi, gaz molekülleri arasındaki boşluğun moleküllerin kendi hacimlerinden çok daha büyük olduğu varsayımına götürmektedirkatı ve sıvılar basınçla çok az sıkıştırılabildiğine göre moleküller arasındaki boşluklar çok azdır Dikkat edecek olursak bu varsayımla moleküllerin kendilerinin sıkıştırılamıyacağını kabul etmiş oluyoruz

Gazlar ayrıca sıvı ve katıların aksine konuldukları kapların her tarfına yayılırlar Gaz molekülleri arasında büyük boşluklar olduğuna ve her tarafa doğru yayıldıklarına göre boşlukta asılı olarak nsıl kalabilirler Bu güçlüğü gaz moleküllerinin devamlı olarak hareket halinde olduklarını kabul etmekle giderebiliriz

Gazların kineitk teorisi gazların davranışlarını açıklayabilmek için kurulmuş böyle bir modeldir Bu teoremlerin önemli varsayımları şunlardır

1) Gaz molekülleri arasındaki boşluklar okadar büyüktür ki moleküllerin kendi hacimleri, bu boşluklar yanında önemsenmeyebilir
2) Gaz molekülleri birbirine etki etmeyen, aralarında hiç bir çekme kuvveti olmayan bağımsız parçacıklardır
3) Moleküller her yönde çok hızlı doğrusal hareket yaparlar
4) Hareket halindeki moleküller birbirlerine ve içinde bulundaki kabın çeperlerine çarparlar Bu çarpışmalar tam esnek çarpışmalardır
5) Gaz moleküllerinin belirli bir andaki hızları birbirinin aynı değildir ve bir molekülün değişik anlardaki hızlarıda birbirinden farklıdır
6) Hızları farklı olmasının sonucu olarak moleküllerin kinetik enerjileri de farklıdır
7) Moleküllerin ortalam kinetik enerjileri mutlak enrjileri mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır

Kinetik teoriye uyan gazlara ideal gaz denir Gerçekte hiçbir gaz tam anlamıyla ideal değildir


Gaz Basıncı :

Basınç birim yüzeye etki edenkuvvet eden kuvvet olduğuna göre bir gazın basıncı, moleküllerin bulunduğu kabın çeperlerine çarpmalarından ileri gelir Gazın moleüllerinin her yöndeki ortalama hızı aynı olduğuna göre gazın basıncı da kabın her noktasında aynı olcacaktır
Boyle Kanunu:

Bir gazın hacmini, sıcaklığını değiştirmeden yarıya indirelim Böylece gaz moleküllerinin sayısında bir değişiklik olmaz ancak birim hacimdeki gaz moleküllerinin sayısı iki misli olur Bu nedenle moleküller arasındaki uzaklık ve dolayısıyla aynı molekülün çeperdeki herhangi bir noktaya ikinci gitmesi gereken yol yarıya iner Sıcaklık aynı kaldığından molküllerin ortalam hızı değişmediğine göre, çepere yapılan çarpma sayısı ve dolayısıyla basınç iki misli artar


Charles ve Gay-Lussac Kanunları :

Kinetik teoriye göre moleküllerin kinetik enerjisi mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişmektedir Bir gazın sıcaklığı arttığında moleküllerin hızı artar Hızın artmasıyla, moleküllerin hızı artmasıyla , moleküllerin çepere çarpma sayısı ve her çarpmanın itme gücü artacağından gazın basıncı artar Eğer dış basınç sabit ise iç basıncın artması nedeniyle hacim artar

Van Der Waals Denklemi :

Genel gaz denklemi hacim, basınç ve sıcaklık gibi değişkenler arasında ilişki kuran ve bu değişikliklerle ilgili kanunları özetleyen bir denklem olduğuna göre yalnız ideal gazlar için geçerlidir

PV = nRT olduğuna göre 1 mol gaz için

PV/RT= 1 olurGay-Lussac Hacim Oranları Kanunu

Gay-Lussac 1808 yılında, birbiriyle gaz halinde reaksiyona girerek yine gaz halinde bileşikler veren reaksiyonları ve buradaki hacim değişikliklerini incelemiştirbu çalışmalr sonunda görülmüştür ki;
Aynı sıcaklıkve basınç şartlarında bir kimyasal reaksiyona giren ve reaksiyonda meydana gelen gazların hacimleri arasında basit bir oran vardır Buna Gay-Lussac hacim oranlarrı kanunu denirAvogadro Hipotezi

Aynı basınç ve sıcaklıkta bütün gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül vardır
Eşit sıcaklık ve basınç şartlarında bütün gazların eşit hacimlerinde aynı sayıda molekül bulunacağına göre sıcaklık, basınç ve hacim hacim değerleri belirtildiğinde molekül sayısının da belirli olması gerekirstandart şartlarda (0 C ve 760 mm Hg basıncı altında) herhangi bir gazın 1 molünün hacmi 22,4 litre
Gelir ve 1 mol gazda 6,02 x 10 (üzeri)23 molekül bulunur Bu sayıyada avogadro sayısı denir

Gazların difüzyonu : Graham Kanunu

Gazlar birbiriyle her oranda karışabilirler Odanın bir köşesine serpilen kolonyanın kokusunu diğer köşesinde duyabiliriz Bu ancak kolanya buharlarının havanın içinde ilerliye bilmesi ile mümkündür Bu olaya gazların difuzyonu denir

Graham kanununun kinetik teoriye göre açıklanması :

Birbirine karışan gazların sıcaklıkları aynı olacağına göre ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir


ÖZET


---->Boyle Kanunu :

Sabit sıcaklıkta bir gazın hacmi ile basıncının çarpımı sabittir

PV=K

---->Charles Kanunu:

Sabit basınçta bir gazın hacmi mutlak sıcaklıkta doğru orantılıdır
V=KT

---->Gay-Lussac Kanunu:

Hacmi sabit olan bir gazın basıncı mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır
P=KT

---->Genel gaz denklemi:

Bu denklem, hacim, basınç, sıcaklık ve gaz miktarı arasında veya Boyle, Charles ve Gay-Lussac kanunları ve avogadro hipotezi arasında bağıntı kuran genel bir denklemdir

PV= n RT

---->Daltonun kısmi basınç kanunu:

Bir gaz karışımının toplam basınc, karışımı meydana getiren gazların kısmi basınçlarının toplamına eşittir

Pt= P1+P2+P3+…+Pn


---->Gazların kinetik teorisi:

Bu teoriye göre, gazlar aşağıdaki şekilde davranırlar;

1) Gaz molekülleri arasındaki boşluklar o kadar büyüktür ki moleküllerin hacimleri hacimleri, bu boşluklar yanında önemsenmeyebilinir
2) Gaz molekülleri birbirine etki etmeyen aralarında hiçbir çekme kuvveti olmayan bağımsız parçacıklardır
3) Moleküller her yönde çok hızlı doğrusal hareket yaparlar
4) Hareket halindeki moleküller birbirine ve içinde bulundukları kabın çeperlerine çarparlar Bu çarpışmalar tam esnek çarpışmalardır
5) Gaz moleküllerinin belirli bir andaki hızları birbirinin aynı değildir ve bir molekülün değişik anlardaki hızlarıda farklıdır
6) Hızlarının farklı olmasının sonucu olarak moleküllerinkinetik enerjileri de biribirinden farklıdır
7) Moleküllerin ortalama kinetik enerjileri mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır

---->Van Der Waals Denklemi :

Bu denlem genel gaz denkleminin gerçek gazlar için kullanılabilmesini sağlamak amacı ile düşünülmüştür

---->Gay-Lussac Kanunu:

Aynı sıcaklık ve basınç şartlarında bir kimyasal reaksiyona giren ve reaksiyonda meydana gelen gazların hacimleri arasında basit bir oran vardır

---->Avogadro Hipotezi :

Aynı basınç ve sıcaklıkta bütün gazların eşit hacimlerinde aynı sayıda molekül vardır Standart şartlarda (0 C ve 760 mm Hg basıncı altında ) herhangi bir gazın hacmi 22,4 litredir Bir mol gazda 6,02 x 10 (üzeri) 23 molekül bulunur Bu sayıya avogadro sayısı denir

Alıntıdır


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 02:14.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz