PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÜNYASI > Lise Üniversite > Kimya

Genel Çözelti Hazırlama

Kimya
Genel Çözelti Hazırlama, Genel Çözelti Hazırlama 01 Çözücü Olarak Asitlerin Kullanılması 01 01 Derişik Asitler ve Özellikleri Molarite ile normalite arasında N= Mx TD ilişkisi vardır TD (Tesir değerliği) = Asidik çözeltinin ortama verdiği H+ sayısı, bazik çözeltilerin ortama verdiği OH- sayısı ve tuzların alıp verdiği elektron sayısı o maddenin tesir değerliliğini belirtmektedir H2SO4 için tesir değerliliği 2 dir Sülfürik asit 2 protonunu ( H+ ) verebilir HCl için tesir değerliliği 1'dir Hidroklorik asit 1 protonunu ( H+) ve Genel Çözelti Hazırlama 0,1 n hcl nasıl hazırlanır, asit cozeltisi nasil hazirlanir, birimi g ml olarak bilinen değer, fenolftalein indikatörü nasıl hazırlanır, fenolftalein nasıl hazırlanır, fenolftalein çözeltisi, gümüş nitrat çözeltisi nasil hazirlanir, nişasta çözeltisi nasıl hazırlanır, potasyum hidroksit çözeltisi, tesir degerligi nedir, çözelti nasıl hazırlanır, çözeltilerin hazırlanması deneyi, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
04.11.08 12:06 Yazan: CERENiS
Genel Çözelti Hazırlama

Sponsorlu Bağlantılar

Genel Çözelti Hazırlama


01Çözücü Olarak Asitlerin Kullanılması


0101 Derişik Asitler ve Özellikleri


Genel Çözelti Hazırlama


Molarite ile normalite arasında N= Mx TD ilişkisi vardır

TD (Tesir değerliği) = Asidik çözeltinin ortama verdiği H+ sayısı, bazik çözeltilerin ortama verdiği OH- sayısı ve tuzların alıp verdiği elektron sayısı o maddenin tesir değerliliğini belirtmektedir

H2SO4 için tesir değerliliği 2 dir Sülfürik asit 2 protonunu (
H+ ) verebilir
HCl için tesir değerliliği 1'dir Hidroklorik asit 1 protonunu (
H+) verebilir
H3PO4 için tesir değerliliği 3'dir Fosforik asit 3 protonunu (
H+) verebilir
NaOH için tesir değerliliği 1 'dir Sodyum hidroksit 1 tane OH- iyonunu verebilir


01 02 Derişik Asit Çözeltilerden, Değişik Yoğunlukta veya Yüzdelerde Seyreltik Asit Çözeltilerinin Hesaplanması

Değişik yoğunlukta ve yüzdelerde seyreltik asit çözeltileri hazırlamak için öncelikle kullanılacak olan derişik asit çözeltisinin şişe üzerindeki etiket bilgileri alınır (yoğunluk, molekül ağırlığı, ağırlık yüzdesi) Daha sonra aşağıdaki tablodan hazırlanılması istenen asidin yoğunluk ve ağırlık yüzdesi değerleri kaydedilir

Tablo 01 Asitlerin 20 °C'daki yoğunlukları ile yüzde ağırlıklarına göre miktarları

Genel Çözelti Hazırlama
010201 Yoğunluğu d=1,52 g/ml Olan Sülfürik Asidin Hazırlanması

Öncelikle kullanılacak olan derişik sülfürik asitin (H2SO4) etiket bilgileri şişe üzerinden alınır

Yoğunluğu (d) = 1,8337 g/mL ; Ağırlıkça yüzdesi = %95lik ; Molekül Ağırlığı = 98 g/mol

I çözüm yolu:

Kullanılacak olan derişik asidin molaritesi bulunur
1 mL derişik asidin ağırlığı 1,8337 g dır (d = 1,8337 g /mL)
1000 mL asidin ağırlığı 1833,7 g dır
1000 mL asit içerisinde H2SO4 ağırlığı 1833,7 g x 0,95 = 1742,0 dır (Ağırlıkça %95 lik olduğuna göre asit içerisindeki H2SO4 miktarı bulunur)

n (mol) = m (g) / M (molekül ağırlığı) formülünden 1742,0 g H2SO4 ün kaç mol olduğu bulunur

n (mol) = 1742,0 g / 98 g/mol = 17,78 mol

Başlangıçtaki hacim 1 L (1000 mL) alındığı için n (mol sayısı) = M (molarite)
Derişik sülfürik asidin derişimi 17,78 mol

Aynı şekilde tablodan hazırlanılması istenen asidin yoğunluk ve ağırlık yüzdesi bulunur


Yoğunluğu = 1,52 g/ml olan asidin ağırlıkça yüzdesi 62 g dır
1 mL derişik asidin ağırlığı 1,520 g dır (d = 1,5200 g /mL)
1000 mL asidin ağırlığı 1520 g dır
1000 mL asit içerisinde H2SO4 ağırlığı 1520 g x 0,62 = 942,4 dır (Ağırlıkça %62 lik olduğuna göre asit içerisindeki H2SO4 miktarı bulunur)

n (mol) = m (g) / M (molekül ağırlığı) formülünden 942,4 g H2SO4 ün kaç mol olduğu bulunur

n (mol) = 942,4 g / 98 g/mol = 9,62 mol

Başlangıçtaki hacim 1 L (1000 mL) alındığı için n (mol sayısı) = M (molarite)
Yoğunluğu = 1,52 g/mL olan sülfürik asidin derişimi 9,62 mol

Daha sonra derişik asit çözeltisinden seyreltik asit çözeltisi hazırlanırken kullanılan formül kullanılır

M1 x V1 = M2 x V2 formülünden

M1 = Hazırlanılması istenen çözeltinin derişimi (seyreltik çözelti)
V1 = Hazırlanılması istenen çözeltinin hacmi
M2 = Hazırlanılması istenen çözeltiyi hazırlamak için kullanılan çözeltinin derişimi (derişik çözelti)
V2= Hesapla bulunacak olan derişik çözeltiden alınması gereken miktar

d = 1,52 g/mL olan sülfürik asit çözeltisinden 100 mL hazırlamak istersek

9,62 x 100 = 17,78 x V2

V2 = 54 mL

Derişik sülfürik asit ten (Merck 100731) 54 mL alınarak 100 mL balonjojeye koyulur ve hacim çizgisine kadar (46 mL ) saf su ile tamamlanır Ama asit üzerine saf su eklenmeyeceği için önce yaklaşık 40 mL saf su balojojeye koyulur üzerine 54 mL asit eklenir çalkalanılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır


II çözüm yolu

Bu çözüm yolunda ise yukarıdaki gibi fazla hesaplama yapmadan tablodan bulunan değerler yardımıyla

M1 x V1 = M2 x V2 hesaplaması kullanılarak yapılır Yalnız burada M1 yerine çözeltinin yoğunluğu ve ağırlıkça yüzdesi kullanılır

Derişik asidin yoğunluğu = 1,8337 g/mL Ağırlık esasına göre yüzdesi = 95
Hazırlanılması istenen çözeltinin yoğunluğu= 1,52 g/mol ağırlık esasına göre yüzdesi = 62

M1 x V1 = M2 x V2

M1 = Hazırlanılması istenen çözeltinin derişimi (seyreltik çözelti)
V1 = Hazırlanılması istenen çözeltinin hacmi
M2 = Hazırlanılması istenen çözeltiyi hazırlamak için kullanılan çözeltinin derişimi (derişik çözelti)
V2= Hesapla bulunacak olan derişik çözeltiden alınması gereken miktar

1,52 g/mL x 62 g X 100 mL = 1,8337 g/mL x 95 g X V2

V2= 54 mL

Derişik sülfürik asit çözeltisinden 54 mL alınarak 100 mL balonjojeye koyulur ve hacim çizgisine kadar (46 mL ) saf su ile tamamlanır Ama asit üzerine saf su eklenmeyeceği için önce yaklaşık 40 mL saf su balojojeye koyulur üzerine 54 mL asit eklenir çalkalanılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır


010202 %25lik Sülfürik Asit (H2SO4) Çözeltisinin Hazırlanması

Kısa yoldan yukarıdaki örneğe benzeterek çözecek olursak

Ağırlıkça %25lik sülfürik asidin yoğunluğu tablodan bulunur Yoğunluk = 1,1783 g/mL

Derişik asidin yoğunluğu = 1,8337 g/mL Ağırlık esasına göre yüzdesi = 95

M1 x V1 = M2 x V2

M1 = Hazırlanılması istenen çözeltinin derişimi (seyreltik çözelti)
V1 = Hazırlanılması istenen çözeltinin hacmi
M2 = Hazırlanılması istenen çözeltiyi hazırlamak için kullanılan çözeltinin derişimi (derişik çözelti)
V2= Hesapla bulunacak olan derişik çözeltiden alınması gereken miktar

1,1783 g/mL x 25 g X 100 mL= 1,8337 g/mL x 95 g X V2

V2= 16,91 mL

Derişik sülfürik asitten (Merck 100731) 16,91 mL alınarak 100 mL balonjojeye koyulur ve hacim çizgisine kadar (83,09 mL ) saf su ile tamamlanır Ama asit üzerine saf su eklenmeyeceği için önce yaklaşık 40 mL saf su balojojeye koyulur üzerine 16,91 mL asit eklenir çalkalanılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır

Benzer çözeltiler tablodan ve bu formülden yaralanılarak bulunabilir
02 Ayarlı (Standart) Çözeltilerin Hazırlanması ve Ayarlanması


0201 Yöntemin Prensibi

Titrasyonda kullanılan ve derişimi kesin olarak bilinen çözeltilere ayarlı (standart) çözeltiler denir Hazırlanan bu çözeltilerinin derişiminin doğruluğu yapılan analizin doğruluğu anlamına gelmektedir

Bazı maddelerin çeşitli kimyasal özelliklerinden dolayı (nem çekici olması, kararlı olamaması, çabuk buharlaşması) direkt olarak ayarlı çözeltileri hazırlanamaz Bu tür maddelerle hazırlanan çözeltilere seconder standart çözeltiler denir Sekonder standart çözeltilerin ayarlaması başka bir primer standart çözelti ile yapılır

Saf, kararlı, nem çekici olmayan ve büyük eşdeğer ağırlığına sahip olan maddelere primer standart maddeler denir Primer standart maddelerle hazırlanan çözeltiler titrasyonda direkt olarak kullanılabilinir ve derişimi kesin bellidir Ayarlama yapmaya gerek yoktur Bu çözeltilerede primer standart çözelti denir


0202 Ayarlama (Standartlaştırma)

Sekoder bir çözeltinin derişiminin, primer standart çözeltisi kullanılarak bulunması işlemine ayarlama denir
Primer standart madde 90-100
°C sıcaklıktaki etüvde 2-3 saat bekletilir Daha sonra desikatöre alınarak soğutulur Hassas olarak dört anlamlı rakama göre tartılır (0,1234 gibi) ve
yaklaşık 50 mL saf su içerisinde çözündürülür Üzerine o deney için kullanılacak indikatör çözeltisinden 2-3 damla eklenerek ayarı yapılacak çözelti ile dönüm noktasına kadar titre edilir ve harcanan hacim kaydedilir (V1) Dönüm noktasında primer maddenin eşdeğer gram sayısı titrantın eşdeğer gram sayısına eşit olacak Bu ilkeden yararlanılarak bilinmeyen çözeltinin derişimi hesaplanır

N titrant = (m / E) / V

m = Alınan primert standart maddenin ağırlığı (g)
E = Primer standart maddenin eşdeğer ağırlığı
V = Ayarlaması yapılacak çözeltinin titrasyon sırasında harcanan hacmi (mL)

0203 0,1 N Sodyum Hidroksit (NaOH) Çözeltisinin Hazırlanması

Behere 4 gr katı NaOH (Merck 106498) tartılır Kaynatılmış soğutulmuş saf sudan 100 ml eklenerek çözülür Çözelti 1 litrelik balon jojeye aktarılır Beher birkaç kez saf su eklenerek çalkalanır ve balonjojedeki çözeltinin üzerine eklenir Daha sonra 1 litrelik balonjoje hacim çizgisine kadar kaynatılmış soğutulmuş saf su eklenerek tamamlanır Bu hesaptan yola çıkılarak değişik derişimlerde NaOH çözeltileri hazırlanabilir


020301 0,1 N NaOH Çözeltisinin Ayarlanması

Ayarlama işlemi için primer standart olan potasyum hidrojenftalat (KHC8H4O4) (Merck 104874) kullanılır Potasyum hidrojenftalat deney yapılmadan önce 110 ºC da 2 saat kurutulur ve deney yapılana kadar desikatörde bekletilir Tartım işlemi hassas olacak şekilde virgülden sonra 4 anlamlı rakama göre yapılır (0,7845 gibi) 0,7-09 g arası ftalat erlene tartılır Üzerine kaynatılmış soğutulmuş saf sudan 50 ml koyularak çözülür Belirteç olarak 2-3 ml fenolftalein indikatör çözeltisi damlatılır Bürete daha önce hazırlanmış NaOH çözeltisi doldurulur ve erlendeki çözelti ile titre edilir Başlangıçtaki renksiz çözeltinin rengi, ilk pempeleştiği an titrasyon durdurulur Erlen çalkalanır Pembe renk 30 sn kalıcı olmalıdır Eğer daha önce pembe renk kaybolursa 1-2 damla daha NaOH eklenir Harcanan NaOH hacmi kaydedilir

KHC8H4O4 + NaOH
® NaKC8H4O4 + H2O


020302 NaOH Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

KHC8H4O4 Molekül ağırlığı= 20422 g/mol

KHC8H4O4 nun eşdeğer ağırlığı= 20422

N= (m / 020422)/ Vtitrant

m= Dört anlamlı rakama göre tartılan KHC8H4O4 nun ağırlığı g

Vtitrant=Dönüm noktasına kadar harcanan NaOH miktarı ml

N= Ayarlı NaOH çözeltisinin kesin derişimi


0204 0,1 N Hidroklorik Asit Çözeltisinin (HCl) Hazırlanması

81 ml derişik HCl (Merck 100317) asitten alınarak 1 litrelik balonjojeye koyulur saf su ile balon çizgisine kadar tamamlanırBu hesaptan yola çıkılarak değişik derişimlerde HCl asit çözeltisi hazırlanabilir


020401 0,1 N HCl Asit Çözeltisinin Ayarlanması

Ayarlama işlemi primer standart olan Na2CO3 (Merck 106392) ile yapılır Na2CO3 deney öncesi 110 ºC da 2 saat kurutulur ve deney yapılana kadar desikatörde bekletilir 0100-0,1500 g arası Na2CO3 hassas olarak tartılır Tartılan ağırlık virgülden sonra 4 anlamlı rakam olacak şekilde kaydedilir (0,1223 gibi) 50 ml damıtık suda çözülürÜzerine belirteç olarak 3-4 damla bromkresol yeşili (Merck 108121) damlatılırBürete HCl asit koyularak titrasyona başlanılır Titrasyon çözeltinin mavi renginin yeşile döndüğü ilk ana kadar devam ettirilirÇözelti 1-2 dakika kaynatılır rengin yine mavi olması gerekirÇözelti soğuduktan sonra tekrar çözeltinin rengi yeşil olana kadar titrasyona devam edilirHarcanan HCl asit miktarı kaydedilirEğer aradaki kaynama işlemi yapıldığında renk maviye dönmezse başlangıçtaki asidin fazla kaçtığını gösterir ve deney tekrar edilir


020402 HCl Asit Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

NaCO3 ın molekül ağırlığı= 106,0 gr/mol
NaCO3 ın eşdeğer ağırlığı= ( Molekül ağırlığı / Tesir değerliliği ) = (106,0 / 2) =53

N= (m x 1000 / 53,0) / Vtitrant
m = Dört anlamlı rakama göre tartılan NaCO3 ın ağırlığı g
Vtitrant = Dönüm noktasına kadar harcanan HCl miktarı ml
N = Ayarlı HCl çözeltisinin kesin derişimi

Bu deney 3-4 paralelle çalışılırVe virgülden sonra anlamlı 3 hane aynı olana kadar deney tekrarlanır

Diğer bir yöntem ise daha çok kullanılan bir yöntem olan derişimi kesin olarak bilinen 0,1 N ayarlı sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi ile titrasyonudur
10 ml ayarı yapılacak HCl çözeltisinden bir erlene alınarak üzerine 2-3 damla fenolftalein indikatöründen damlatılır Büretteki derişimi kesin olarak bilinen ayarlı 0,1 N NaOH çözeltisi ile erlende oluşacak pembe rengin 30 saniye kalıcı olduğu ana kadar titre edilir Harcanan NaOHdin hacmi kaydedilir

MNaOH x VNaOH = MHCl x VHCl formülünden
MHCl = (MNaOH x VNaOH) / VHCl

HCl Asidin kesin derişimi bulunur


0205 0,1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisinin Hazırlanması

Saf AgNO3 (Merck 101510) 2 saat 150ºC de etüvde bekletilir Desikatöre alınarak oda sıcaklığına gelmesi beklenir16,9890 g tartılıp 100 ml saf suda çözülür Çözelti 1 litrelik balonjojeye alınarak hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır AgNO3 çözeltisi kahverengi şişede ve karanlıkta bekletilmelidir Kullanılan gümüş nitratın saflığından emin olunduğu vakit primer standart olarak kullanılabilinir ve ayarlama yapmaya gerek yoktur


0206 0,1 N Potasyum Tiyosiyanat (KSCN) Çözeltisinin Hazırlanması

9,7 g KSCN (Merck 105125) 100 ml saf suda çözülüp1 litrelik balonjojeye alınarak hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır


020601 KSCN Çözeltisinin Ayarlanması

Hazırlanan 0,1 N AgNO3 çözeltisininden 25 ml hassas bir şekilde alınarak erlene aktarılır Üzerine 75 ml saf su eklenerek toplam hacim 100 ml ye tamamlanır Erlene 5 ml 6 N HNO3 ve 5 ml demir(III) amonyum sülfat indikatörü eklenir Erlendeki AgNO3 çözeltisi büretteki yaklaşık normalitesi 0,1 N olan KSCN ile titre edilir Erlende kırmızı-kahverengi renk gözlendiği anda titrasyon kesilir


020602 KSCN nin Derişiminin Hesaplanması

NKSCN x VKSCN = NAgNO3 x V AgNO3
NKSCN = NAgNO3 x V AgNO3 / VKSCN

NAgNO3 = AgNO3 çözeltisinin derişimi
VAgNO3 = AgNO3 çözeltisinden alınan miktar
VKSCN = KSCN çözeltisinden harcanan miktar


0207 0,05 N Potasyum Hidroksit (KOH) Çözeltisinin Hazırlanması

Behere 2,805 g katı KOH (Merck 105033) tartılır Kaynatılmış soğutulmuş saf sudan 100 ml eklenerek çözülür Çözelti 1 litrelik balon jojeye aktarılır Beher birkaç kez saf su eklenerek çalkalanır ve balonjojedeki çözeltinin üzerine eklenir Daha sonra 1 litrelik balonjoje hacim çizgisine kadar kaynatılmış soğutulmuş saf su eklenerek tamamlanır Bu hesaptan yola çıkılarak değişik derişimlerde KOH çözeltileri hazırlanabilir


020701 KOH Çözeltisinin Ayarlanması

Ayarlama işlemi için primer standart olan okzalik asit dihidrat (H2C2O42H2O) (Merck 100495) kullanılır Okzalik asit deney yapılmadan önce 110 ºC da 2 saat kurutulur ve deney yapılana kadar desikatörde bekletilir Tartım işlemi hassas olacak şekilde virgülden sonra 4 anlamlı rakama göre yapılır (0,1453 gibi) 0,1000-0,1500 g arası okzalik asit erlene tartılır Üzerine kaynatılmış soğutulmuş saf sudan 50 ml koyularak çözülür Belirteç olarak 2-3 ml fenolftalein indikatör çözeltisi damlatılır Bürete daha önce hazırlanmış KOH çözeltisi doldurulur ve erlendeki çözelti ile titre edilir Başlangıçtaki renksiz çözeltinin rengi, ilk pempeleştiği an titrasyon durdurulur Erlen çalkalanır Pembe renk 30 sn kalıcı olmalıdır Eğer daha önce pembe renk kaybolursa 1-2 damla daha KOH eklenir Harcanan KOH hacmi kaydedilir


020702 KOH Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

H2C2O42H2O nun Molekül ağırlığı= 126,070 g/mol
H2C2O42H2O nun eşdeğer ağırlığı= (Molekül ağırlığı /Tesir değerliliği ) = 126,070 /2 = 63,035

N= (m x1000 /63,035)/ Vtitrant
m= Dört anlamlı rakama göre tartılan H2C2O42H2O nun ağırlığı g
Vtitrant=Dönüm noktasına kadar harcanan KOH miktarı ml
N= Ayarlı KOH çözeltisinin kesin derişimi

Bu deney 3-4 paralelle çalışılırVe virgülden sonra anlamlı 3 hane aynı olana kadar deney tekrarlanır


0208 0,1 N Sodyum Tiyosülfat (Na2S2O35H2O) Çözeltisinin Hazırlanması

1 litre saf su en az 5 dakika kaynatılır Soğutulduktan sonra 24-25 g katı sodyum tiyosülfat (Na2S2O35H2O) (Merck 106516) çözülür ve 0,2 g Na2CO3 (Merck 106392) eklenir Katı tam çözünene kadar karıştırılır ve kaynamış soğutulmuş su ile 1 litreye tamamlanır Çözelti karanlıkta 1 hafta kullanılmadan bekletilir


020801 0,1 N Sodyum Tiyosülfat (Na2S2O35H2O) Çözeltisinin Ayarlanması

Tiyosiyanat seconder standart olduğu için bir primer standart ile ayarlanır Primer standart katı potasyum dikromat (K2Cr2O7) (Merck 104952) birkaç saat 150-200
°C da kurutulur Desikatöre alınarak soğutulur Dört anlamlı rakam olacak şekilde (0,1235 gibi) hassas bir şekilde 0,1-0,12 g arası bir değer erlene tartılır Üzerine 50 ml kaynatılmış soğutulmuş saf su eklenir 2 g KI (Merck 105051) ve 5 ml derişik hidroklorik asit (HCl) (Merck 100317) eklenerek ağzı saat camıyla kapatılarak 5 dakika karanlıkta bekletilir Daha sonra bürete doldurulan Na2S2O35H2O çözeltisi ile titre edilmeye başlanır Titrantın erlene düştüğü yerde renk açılması görülene kadar (yaklaşık 5-6 ml harcanır) titre edilir 3 ml %1 lik nişasta belirteci eklenir Erlendeki çözeltinin rengi tekrar koyulaşır Na2S2O35H2O ile titrasyona devam edilirYeşil renk gözlendiği zaman titrasyon durdurulur ve harcanan sodyum tiyosülfat hacmi kaydedilir


020802 Sodyum Tiyosülfat Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

K2Cr2O7 ın Formül ağırlığı = 294,20
K2Cr2O7 ın eşdeğer ağırlığı = (Molekül ağırlığı /Tesir değerliliği ) = 294,20 /6 = 49,04

N= ( m x 1000 / 49,04) / Vtitrant
m = Dört anlamlı rakama göre tartılan K2Cr2O7 ın ağırlığı g
Vtitrant=Dönüm noktasına kadar harcanan Na2S2O35H2O hacmi ml
N= Ayarlı Na2S2O35H2O çözeltisinin kesin derişimi


0209 01 N Permanganat (KMnO4) Çözeltisinin Hazırlanması

1 litrelik balon jojeye 32 g katı KMnO4 ( Merck 105080) tartılır Üzerine 700 mL saf su eklenerek kaynama sıcaklığının (70
°C) altında 5 dakika ısıtılır Daha sonra 1 litrelik balonjoje hacim çizgisine kadar saf su eklenerek tamamlanır Ve çözelti bu sıcaklıkta yarım saat bekletilir Balonjojenin ağzı saat camı veya bir beherle kapatılarak bir gece bekletilir İndirgenme neticesinde oluşan MnO2 süzülerek alınır Süzme işlemi cam kroze veya gooch krozesinde yapılır Kullanılan malzemelerin çok temiz olmasına dikkat edilir Hatta malzemeler kullanılmadan önce bir miktar permanganat çözeltisi ile çalkanarak çözelti atılır


020901 01 N Permanganat (KMnO4) Çözeltisinin Ayarlanması

Ayarlama işlemi için primer standart olan sodyum okzalat (Na2C2O4) (Merck 106557) kullanılır Sodyum okzalat deney yapılmadan önce 105 ºC da 2 saat kurutulur ve deney yapılana kadar desikatörde bekletilir Tartım işlemi hassas olacak şekilde virgülden sonra 4 anlamlı rakama göre yapılır (0,1453 gibi) 0,1000-0,1500 g arası okzalik asit erlene tartılır Üzerine 200 ml saf su ve 30 mL 3 M H2SO4 (Merck 100731) koyularak çözülür Bürete daha önce hazırlanmış olan KMnO4 çözeltisi sıcaklığı yaklaşık 70
°C olacak şekilde doldurulur Çözelti koyu renkli olduğu için menisküsun alt tarafı değilde üstü başlangıç noktası olarak kabul edilir Başlangıçta eklenen permanganatın renginin kaybolması beklenir Arada bir pisetle erlenin kenarı saf su ile yıkanır Reaksiyonun sonuna doğru eklenen permanganatın rengi iyice kaybolmaya başlar Bu anda ilk damlanın rengi kaybolmadan ikinci damla eklenmemelidir Bir damla permanganatın rengi 30 sn kaldıktan sonra yok oluyorsa titrasyona son verilir Harcanan permanganat hacmi not edilir (V1)
Tanık deney için bir erlene sodyum okzalat koyulmadan birinci deneydeki hacim kadar saf su ve H2SO4 eklenerek titrasyon aynı şekilde yapılır Harcanan permanganat hacmi not edilir (V2)


020902 Permanganat (KMnO4) Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

Sodyum okzalat miliekivalent gramı = 134/ (2 x 1000) = 00670 g

NKMnO4 x mL KMnO4 = N Na2C2O4 x mL Na2C2O4


NKMnO4 x mL KMnO4 = (Primer standartın gramı / Primer standartın miliekivalent gramı)

NKMnO4 = Primer standartın gramı/ [0,0670 x (V1- V2)]


03 İndikatör Çözeltilerinin Hazırlanması


0301 % 1lik Fenolftalein Çözeltisinin Hazırlanması:

1 g fenolftalein (Merck 107233) 50 ml % 95lik etil alkolde çözülür ve 100 mLlik balonjojeye aktarılır Hacim çizgisine kadar % 95lik etil alkol ile tamamlanır

Çözeltinin rengi pH 8,3-10,0 aralığında renksizlikten kırmızıya dönüşür


0302 % 5 lik Potasyum Kromat Çözeltisinin Hazırlanması:

5 g potasyum kromat (K2CrO4) (Merck 104952) 100 ml saf suda çözdürülür


0303 % 005lik Metil Oranj Çözeltisinin Hazırlanması:

0,5 g metil oranj (Merck 101322) 200 mL % 95lik etil alkolde çözdürülerek 1 Llik balonjojeye aktarılır Hacim çizgisine kadar saf su ilave edilir

Çözeltinin rengi pH= 2,9 - 4,6 bölgesinde kırmızından maviye dönüşür


0304 Metilen Kırmızısı-Metilen Mavisi Belirteç Çözeltisinin Hazırlanması:

0,5 g metilen kırmızısı (Merck 106076) 250 mL % 95lik etil alkolde çözülür ve 0,25 g metilen mavisi (Merck 115943) % 95lik 250 ml etanolde çözülür Hazırlanan çözeltiler kullanılacağı zaman eşit hacimlarde alınarak karıştrılır ve kullanılır Çözelti karanlıkta kahverengi şişede saklanmalıdır

Karışımın rengi pH= 4,2-6,3 aralığında açık mordan yeşile dönüşür


0305 Bromtimol Mavisi:

0,4 g bromtimol mavisi (Merck 103026) alınarak üzerine 12,8 mL 0,05 N sodyum hidroksit çözeltisi ve 20 mL % 95lik etanol eklenerek ısıtılarak çözülür 1 Llik balojojeye aktarılır Daha sonra 200 mL % 95lik etanol eklenir ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır

Çözeltinin rengi pH= 6,0-7,6 aralığındasarıdan maviye dönüşür


0306 Timolftalein :

0,5 g timolftalein (Merck 108175) 60 mL % 95lik etil alkolde çözündükten sonra 250 mL balonjojeye aktarılarak hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır

Çözeltinin rengi pH= 9,3-10,5 aralığında renksizlikten maviye dönüşür


0307 %1lik Nişasta Çözeltisinin Hazırlanması:

1g nişasta (Merck 101252) sıcak saf suda çözdürülür ve 100 mllik balonjojeye aktarılırHacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır Bu çözelti çok çabuk bozulduğu için içerisine çok az miktarda civa(II) iyodür (Merck 104420) eklenir İhtiyaç duyulan miktarda hazırlanıp her deneyde yeniden hazırlanması tavsiye edilir


0308 Amonyum Demir-3-Sülfat Çözeltisinin Hazırlanması:

25 g amonyum demir-3-sülfat (Merck 103775) 250 mL saf suda çözülür ve bir müddet bekletilir Berrak çözelti elde edilemezse bir kaç damla 5 N nitrit asit eklenir

Çözelti asitli çözeltilerde tiyosiyanat ile koyu kırmızı renk verir04 Yüzdeli Çözeltilerin ve Bazı Spesifik Çözeltilerin Hazırlanması


Yüzdeli çözeltiler hazırlanırken, istenilen birimin yüzde ağırlık veya yüzde hacim ifadelerinden hangisi olduğuna dikkat etmek gerekmektedir


Yüzde ağırlık birimine göre % X lik bir çözelti hazırlanacaksa x g madde tartılır üzerine (100 X) g çözücü tartılarak koyulur Eğer çözücü su ise tartmaya gerek yoktur Çünkü suyun yoğunluğu 1 g/mL dir Yüzde ağırlık birimine göre (wt/w) ifadesiyle gösterilir

% wt / w = (Çözünen katı madde ağırlığı / Çözünen katı madde ağırlığı + Çözücünün ağırlığı) x 100


Yüzde hacim birimine göre % Xlik çözelti hazırlanırken x g madde tartılarak 100 mLlik balonjojeye aktarılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır Yüzde hacim birimine göre (% w/v) ifadesiyle gösterilir

% w /v =( Çözünen katı madde ağırlığı /Çözeltinin hacmi) x 100


0401 Nötralize Edilmiş % 67lik Etil Alkol:

100 mL etil alkol çözeltisine 3-4 damla fenolftalein çözeltisi eklenerek çok açık pembe renk gözlenene kadar büretteki NaOH çözeltisi ile nötralize edilir


0402 Nötralize Edilmiş %97lik Etanol ve Dietil Eter Karışım (yarıyarıya):

100 mL % 97lik etanol vedietil eter karışımçözeltisine 2-3 damla fenolftalein çözeltisi eklenerek çok açık pembe renk gozlenene kadar büretteki NaOH çözeltisi ile nötralize edilir


0403 Nötralize Edilmiş Dietil Eter:

100mL dietil eter çözeltisine 2-3 damla fenolftalein çözeltisi eklenerek eklenerek çok açık pembe renk gozlenene kadar büretteki NaOH çözeltisi ile nötralize edilir


0404 Etanollü Potasyum Hidroksit Çözeltisi (KOH):

Destilasyon yapılmak istenmezse 1 L etanole 4 g alüminyum bütilat eklenir ve 3-4 gün bekletilir Çözeltinin berrak olan üst kısmından alınarak hangi derişimde hazırlanmak isteniyorsa o kadar potasyum hidroksit etanolde çözülür

Örneğin 0,1 N etanollü potasyum hidroksit çözeltisi hazırlanması isteniliyorsa 5,6 g KOH 1 L balonjojeye koyularak hacim çizgisine kadar destile edilen etanolde tamamlanır ve ayarlama işlemi 020701 e göre yapılır


0405 Benzen - Alkol Fenolftalein Çözeltisi:

1 litre damıtılmış benzene, 1 litre % 95'lik etil alkol katılır ve 0,4 g fenolftalein eklenerek iyice karıştırılır


0406 Hacimce % 8lik Alkollü Potasyum Hidroksit (KOH) Çözeltisi (w/v):

40 g KOH (Merck 105033) 300 mL % 95lik etanolde çözülerek 500 mLlik balonjojeye aktarılır Hacim çizgisi etanolle 500 mL ye tamamlanır


0407 Ağırlıkça %33lük NaOH Çözeltisinin Hazırlanması (w/w):

500 g NaOH (Merck 106498) tartılarak üzerine 1 litre saf su eklenir Isı çıkışı olacağından çözelti hazırlanan kap arasıra soğuk suyun altında soğutulmalıdır Çözelti zor çözüneceği için uzun süre karıştırılmalıdır


0408 0,1 N İyot Çözeltisinin Hazırlanması:

12,7 g iyot (Merck 104761) ve 25,4 g potasyum iyodür (Merck 105051) bir miktar saf suda çözülerek 1 Llik balonjojeye aktarılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır
İçerisinde 1 L etanol 8 g potasyum hidroksit ve 5 g alüminyum parçacıkları bulunan balon geri soğutucu altında 1 saat kaynatılarak destile edilir Hangi derişimde hazırlanmak isteniyorsa o kadar potasyum hidroksit destile edilen etanolde çözülür 3-5 gün bekletildikten sonra üstteki berrak kısım alınarak kullanılır


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
06.04.10 10:26 Yazan: erhangen
kaynak?

kaynak?


arkadaşım verdiğin bilginin kaynağının ismini söylermisin iyi bir kaynağa benziyor da şimdi den teşekkürler

15.08.12 13:15 Yazan: gk07

merhaba bu bılgılerın kaynağını alabilirmiyım

 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 18:48.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz