PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > PaylaşTR Genel > İslam Dünyası > İslami Sorular Ve Cevaplar

Kuran'ı Kerim İlk Olarak Nezaman Çoğaltılmıştır

İslami Sorular Ve Cevaplar
Kuran'ı Kerim İlk Olarak Nezaman Çoğaltılmıştır, Kuran'ı Kerim İlk Olarak Nezaman Çoğaltılmıştır Hz Ebubekir ve Hz Ömer’in halifeliği devrinde yapılan fetihlerle İslam devleti sürekli genişlemekte idi Hz Osman (ra) devrinde İslam devleti artık Arabistan sınırlarını aşmıştı Yeni beldelere gönderilen muallimler Kurân’ı öğrendikleri ve duydukları kıraatle okuyup, İslam şeraitini bulundukları muhitte neşrediyorlardı İslamiyet’e yeni giren bu muhtelif bölge ahalisi, Resulullah’ın (asm) okuyuş ihtilafına niçin müsaade ettiğine vakıf değillerdi Kurân’ı hangi kıraat üzerine öğrenmişlerse onu şiddetle müdafaa ediyor ve bunun bir neticesi olarak ve Kuran'ı Kerim İlk Olarak Nezaman Çoğaltılmıştır kuran i kerimi kim çoğaltti, kuran kim tarafindan cogaltildi, kuran kim tarafından çoğaltılmıştır, kuran ı kim çoğalttı, kurani kerim kim tarafından çoğaltılmıştır, kurani kim cogaltti, kuranı kerim kimin döneminde çoğaltılmıştır, kuranı kerim niçin çoğaltıldı, kuranı kerimi kim çoğalttı, kuranı kerım kım tarafından cogaltıldı, kuranı kerımı kım cogaltmıstır, kuranı kim çoğaltmıştır, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
08.06.10 12:37 Yazan: Ayışığı
Kuran'ı Kerim İlk Olarak Nezaman Çoğaltılmıştır

Sponsorlu Bağlantılar

Kuran'ı Kerim İlk Olarak Nezaman Çoğaltılmıştır


Hz Ebubekir ve Hz Ömer’in halifeliği devrinde yapılan fetihlerle İslam devleti sürekli genişlemekte idi Hz Osman (ra) devrinde İslam devleti artık Arabistan sınırlarını aşmıştı Yeni beldelere gönderilen muallimler Kurân’ı öğrendikleri ve duydukları kıraatle okuyup, İslam şeraitini bulundukları muhitte neşrediyorlardı
İslamiyet’e yeni giren bu muhtelif bölge ahalisi, Resulullah’ın (asm) okuyuş ihtilafına niçin müsaade ettiğine vakıf değillerdi Kurân’ı hangi kıraat üzerine öğrenmişlerse onu şiddetle müdafaa ediyor ve bunun bir neticesi olarak mücadeleye girişecek kadar galeyan ve taassup gösteriyorlardı

İşte bu gibi hadiseler, Hz Osman’ı (ra) Kurân’ı birkaç nüsha istinsah edip, belli başlı İslam merkezlerine göndermeye sevk etti

Bütün eserlerin ittifak ettiği vak’a şudur:

Azerbeycan ve Ermenistan seferine iştirak eden Irak ve Suriyeli askerler arasında Kurân’ı okuyuşta bazı kıraat farkları belirlenmişti Her iki tarafın kendi kıraatlerinin doğruluğunu iddia ediyorlardı

Bu tehlikeyi sezen kumandan Huzeyfe Bin El Yeman (ra), bu karışıklığı gidermesi için Hz Osman’ı (ra) teşvik etti

Bu hususta Enes Bin Malik’ten (ra) gelen bir haber Buhari’den (ra) şöyle rivayet edilir:

“Ermenistan ve Azerbeycan fethinde Suriye ve Iraklılarla beraber bulunan ve onların Kurân-ı Kerim’i muhtelif şekillerde okumalarından müteessir olan Huzeyfe İbnü’l Yeman (ra), Hz Osman’a (ra) geldi ve ona:

“Ey Müminlerin Emini! Şu ümmet Yahudi ve Hıristiyanların kitaplarında düşmüş oldukları ihtilafa düşmeden önce, sen bu işin icabına bak” dedi Bunun üzerine Hz Osman (ra) Hz Hafsa’ya (ra) haber göndererek, elinde bulunan mushaftan nüshalar çıkartılacağını, bu iş bittikten sonra nüshanın kendine iade edileceğini söyleyerek, asıl nüshayı istedi Hz Hafsa (ra) da mushafı Hz Osman’a (ra) gönderdi

Kuran-ı Kerim’i istinsah eden heyet dört kişiden oluşuyordu

Zeyd Bin Sabit (ra), Abdullah İbnü’z Zübeyr (ra), Said İbnü’l As (ra) ve Abdurrahman İbnü’l Haris Bin Hişam’dan (ra) ibaret heyete Hz Osman (ra) Kuran’ı istinsah etmelerini emretti Hz Osman (ra), Hz Zeyd’den (ra) gayri Kureyş’e mensup olan üç kişiye, Hz Zeyd (ra) ile Kuran hakkında bir şey üzerinde ihtilaf ettiğiniz zaman, onu Kureyş lehçesi ile yazınız Çünkü O Kureyş lehçesi ile nazil olmuştur”dedi
Heyet istenilen nüshaları ikmal ettikten sonra, asıl nüsha Hz Osman (ra) tarafından Hz Hafsa’ya (ra) gönderildi

Çoğaltılan nüshalar, başından sonuna kadar Büyük Mescit’te Müslümanların huzurunda okundu, ardından İslam ülkelerine gönderildi

İstinsah edilen nüsha sayılarının rivayetinde ihtilaf vardır

Hz Osman’ın (ra) istinsah ettirdiği mushaf adedi üzerinde ihtilaf edilmiştir Bir rivayette dört nüshadır Üç tanesi Kufe, Basra ve Şam’a gönderilmiş, bir tanesini de Medine’ye bırakılmıştır Medine’de bu nüshaya “El Mushaf’ül İmam” denir

Diğer bir rivayette ise yedi tanedir Yukarıdaki beldelere ilaveten Mekke, Yemen ve Bahreyn’e de birer nüsha gönderilmiştir İbni Hacer (ra) ise bu nüshaların beş tane olduğunu söyler Bu adetlerin daha değişik olduğu rivayetler de vardır

Hz Osman (ra) tarafından değişik vilayet merkezlerine gönderilen bu nüshalar asırların geçmesiyle kaybolmuştur Bugün bu mushaflardan sadece üç tanesi mevcuttur Biri İstanbul Topkapı sarayında, diğeri Londra India Office Library’dedir Bir diğer tam olmayan nüshası ise Taşkent'te bulunmaktadır Çarlık Rus hükümeti onun faksimile ile röprodüksiyonunu (fotoğraf veya fotokopi ile tam kopyasını) neşretmiştir Bu üç Kur’an karşılaştırıldığında, boyutlarının aynı olduğu, yazı ve imla hususiyetleri bakımından aralarında hiç bir fark bulunmadığı görülür

Resmî mushaf dışındaki mushafların yakılmasının amacı, Müslümanları tek kıraatte birleştirmektir

Hz Osman (ra) ilim merkezlerine gönderilen bu nüshaların dışındakilerinin ve Kuran yazılı yaprakların yakılmasını emretti:

“Hz Osman'ın (ra), yazdırdığı resmî mushaf dışındaki mushafların yakılmasını emretmesi, kıraat ihtilâflarını ortadan kaldırmak, Müslümanları tek kıraatte birleştirmek, birliği sağlamak içindi Nitekim Hz Ali’nin (ra):
"Ey insanlar, Osman (ra) hakkında aşırı sözler söylemekten, ona “Mushaflar yakıcısı!” demekten sakının Vallahi O (ra), mushafları, biz Hz Muhammed'in (asm) ashabı önünde yaktı Osman (ra) zamanında yönetici ben olsaydım, onun mushaflar hakkında yaptığını ben de yapardım" dediği rivayet edilir” (Kurtubi)

Hazırlanan nüshalara itiraz olmamış ve kısa zamanda teksir edilmiştir

Hz Osman’ın (ra) gerek kendisinde bulundurduğu, gerekse diğer şehirlere gönderdiği nüshalara itiraz olmamıştır Tüm Müslümanlar arasında icmalen kabul görmüş, çeşitli İslam fırkaları tarafından benimsenmiştir
Kısa zamanda bunlardan istinsahlar yapılarak, birçok Müslüman’ın elinde Kuran nüshaları görülmeye başlamıştır

“Hz Ali (ra) ile Hz Muaviye (ra) arasında vuku bulan Sıffin savaşında Hz Amr İbnü’l As’ın (ra) işaretiyle beş nüsha havaya kaldırılmıştı” (Feth’ül Bâri)

Bu misal kısa zamanda Müslümanların elinde mushafların ne kadar çoğaldığını göstermektedir Halbuki Hz Osman (ra) istinsahı ile Sıffin muharebesi arasında yedi sene gibi kısa bir zaman geçmişti


Kaynaklar:

El Mes’udî - Murûcü’z Zeheb, Feth’ül Bâri, Tefsir Usulü- İsmail Cerrahoğlu, Kitabu's-Salât, el-Fethu'r-Rabbânî, (Muhammed Hamidullah, İslam'a Giriş, Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, Şamil İslam Ansiklopedisi


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 17:15.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz