PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > PaylaşTR Genel > İslam Dünyası > İslam Genel

Mekruh Nedir? Mekruh Hakkında

İslam Genel
Mekruh Nedir? Mekruh Hakkında, Mekruh Nedir? Mekruh Hakkında Mekruh nedir, Mekruh kelimesinin anlamı, İslamda mekruh olan haller Mekruh (Arapça: مكروه) İslam dini terimi Ef'al-i Mükellefin'dendir İslam'da "hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey" manasına gelir İslam'da dinî bakımdan yasaklanmamış olsa da yapılmaması istenen eylemlere verilen isimdir Ayrıca mekruh sözcüğü eski dönemlerde Türkçe'de "iğrenç, tiksindirici" gibi manalara da gelmekteydi Diğer mana: Haram olmayan, ancak harama yakın MEKRÛH İslâm'ın, yükümlü müminlerin bazı fiillerine verdiği vasıf Kerahet kökünden ism-i mef'ul Kerahet; istememek, hoşlanmamak ve çirkin ve Mekruh Nedir? Mekruh Hakkında mekruh a örnekler, mekruh örnekleri, mekruha örnekler, tahrimen mekruh örnekleri, tahrimen mekruha örnek, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
19.01.11 22:07 Yazan: byefsane
Mekruh Nedir? Mekruh Hakkında

Sponsorlu Bağlantılar

Mekruh Nedir? Mekruh Hakkında


Mekruh nedir, Mekruh kelimesinin anlamı, İslamda mekruh olan hallerMekruh (Arapça: مكروه) İslam dini terimi Ef'al-i Mükellefin'dendir İslam'da "hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey" manasına gelir İslam'da dinî bakımdan yasaklanmamış olsa da yapılmaması istenen eylemlere verilen isimdir Ayrıca mekruh sözcüğü eski dönemlerde Türkçe'de "iğrenç, tiksindirici" gibi manalara da gelmekteydi
Diğer mana: Haram olmayan, ancak harama yakın


MEKRÛHİslâm'ın, yükümlü müminlerin bazı fiillerine verdiği vasıf Kerahet kökünden ism-i mef'ul Kerahet; istememek, hoşlanmamak ve çirkin görmek demektir Mekrûh ise; istenmeyen, hoşa gitmeyen, çirkin iş anlamındadır Bir fıkıh terimi olarak mekrûh; Allah ve Resulunun, yapılmamasını, bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir

Yükümlünün fiilleri şu hükümlerden birisine girer: Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsit (bk "Ef'âl-i Mükellefin" mad) Hanefîler dışındaki çoğunluk fakihlere göre, bu fiiller; vâcip, mendup, haram, mekruh ve mübah olmak üzere beş tanedir

Haram ve mekruh arasında bazı yakınlıklar vardır Her ikisi de yasaklanan ya da hoş karşılanmayan veya çirkin olan fiilleri ifade eder Ancak haram, Allah ve Resulunun kesin ve bağlayıcı şekilde yapılmamasını istediği fiilleri kapsar Buna şu nasslar örnek verilebilir: "Size analarınız, kızlarınız (ile evlenmek) haram kılındı" (en-Nisâ, 4/23) "Müslüman bir kişinin malını onun gönül rızası olmaksızın (almak) helâl olmaz" (Ahmed b Hanbel, V, 72); "Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin" (el-En'âm, 6/151)

Mekruhtaki yasaklık ise haramdaki kadar kesin ve bağlayıcı değildir Bir fiilin kerahet derecesinde yasak oluşu ayet ve hadislerde kullanılan bazı ifadelerden ve kastedilen kavramlardan anlaşılır Kerahet lâfzının veya kesin haramlık bildirmediğine dair bir karine bulunan nehiy sıygasının kullanılması, ya da nassla fiili yapmamayı özendirici ifadelerin yer alması, mekruhu haramdan ayıran belli başlı özelliklerdir

Şu hadis-i şerifte haram ve mekruh fiilleri birlikte görmek mümkündür:

"Şüphesiz Allahü Teâlâ, analara saygısızlık göstermeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken hakkı önlemeyi ve hak edilmeyen şeyi istemeyi haram kılmıştır Yine Allah, dedikoduyu, çok soru sormayı ve malları heder etmeyi sizin için mekruh görmüştür" (Buhârî, Rikâk, 22, Zekât, 53; Müslim, Akdiye, 10, 13, 14; Malik, Muvatta', Kelâm, 20; Dârimî, Rikâk, 38)

Mekruh anlamı taşıyan nehiy sıygasına şu ayet örnek verilebilir: "Ey iman edenler, Cum'a günü namaza çağrıldığı zaman, hemen Allahı anmaya koşun ve alış-verişi bırakın"(el-Cum'a, 62/9) Bu ayetteki, "alışverişi bırakınız" sözü, "alış-veriş yapmayınız" anlamında, haramlık bildirecek bir nehiy uslûbudur Ancak buradaki yasaklama, bizzat alım-satıma yönelik olmayıp, alım-satım fiilinin dışındaki bir durumdan kaynaklanmış olmaktadır Bu da, cuma namazı sırasında yapılacak alış-verişin namaza gitmeyi engellemesidir Bu yüzden cuma namazı ile yükümlü bulunmayan kadın, çocuk veya gayri müslimlerin bu saatte alış-veriş yapmaları caiz görülmüştür

Yasağın dış bir sebebe dayanması yüzünden Hanefîler böyle bir alışverişe "tahrimen mekruh" derler ve akdi geçerli sayarlar Çoğunluk fakihlere göre ise, bu alış-verişin hükmü haramdır (bk İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, Kahire 1952, II, 167-168; ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuh, Şam 1985, II, 263-264, IV, 240)

Bazen fiilin yapılmamasını özendirici bir ifade kullanılmış olabilir Meselâ; Hz Peygamber şöyle buyurmuştur: "Mehrin en iyisi en kolay olanıdır" (Ebû Dâvud, Nikâh) Bu hadiste mehirde aşırı gidilmemesi teşvik edilmektedir

Hanefîlerde, haram ve mekruh kavramları, diğer mezheplere göre ban farklılıklar gösterir Hanefîlere göre, haram; Kur'ân, mütevâtir veya meşhur sünnet gibi kesin bir delil ile kesin ve bağlayıcı tarzda, yapılmaması istenen fiildir Zina, ribâ, şarap içmek, kan ve murdar ölmüş hayvan eti yemek gibi Haramın hükmü ise; fiili işleyenin cezaya çarptırılması, o fiilin haramlığını inkâr edenin kâfir ve mürted sayılmasıdır

Mekruh tahrîmen ve tenzîhen olmak üzere ikiye ayrılır

a) Tahrimen mekruh:

Allah ve Resulunun bir fiilin yapılmamasını, kesin ve bağlayıcı tarzda istemiş olmakla birlikte, bu istek haberi vahit gibi zannî bir delil ile sabit olmuşsa, buna "tahrîmen (harama yakın) mekruh" denir Şu hadisi buna örnek gösterebiliriz: "Kişi, kardeşi izin vermedikçe, kardeşinin alış-verişi üzerine alış-verişe girişmesin ve dünürlük üzerine dünürlük yapmasın" (bk Buhârî, Nikâh, 45; Müslim, Büyü', 8, Nikâh, 38, 49, 52, 54, 56) Hadiste, satış üstüne satış ve dünürlük üstüne dünürlük yapmaktan sakınılması kesin ve bağlayıcı bir tarzda istenmektedir Bunun hükmü, haram olması gerekirken, hadisin haber-i vahit olması nedeniyle "Tahrimen mekruh" sayılmıştır

Tahrîmen mekruhu işlemek cezayı gerektirir Ancak inkâr eden dinden çıkmaz

b) Tenzîhen mekruh:

Allah ve Resulunun koyduğu yasağın, kesin ve bağlayıcı nitelikte olmaması halinde, fiil "tahrimen (helâla yakın) mekruh" adını alır Camiye gidecek kimsenin soğan ve sarmısak vb kokusu çevreyi rahatsız edecek şeyleri çiğ olarak yemesi gibi Hz Peygamber şöyle buyurmuştur: "Soğan ve sarmısak yiyen kimse, mescidimize gelmesin, evinde otursun" (Buhârî, Ezan, 160; Ebû Dâvud, Et'ime, 41) İkindi namazından sonra, güneş batmadan az önceye kadar nafile namaz kılmanın hükmü de tenzîhen mekruhtur

Tenzîhen mekruhu işlemek cezayı ve kınanmayı gerektirmez Ancak her iki çeşit mekruhu terkeden kimse övülür Hanefîler dışındaki mezhep imamları, Hanefîlerin Tahrîmen mekruh saydıkları fiilleri de haram kapsamına alırlar Onlar, haram anlamında yasak edilmediğine dair işaret bulunan fiiller için yalnız "mekruh" terimini kullanmakla yetinirler Meselâ; "Ey iman edenler, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın" (el-Mâide, 5/101) ayeti ile Allah, sizin için dedikoduyu, çok soru sormayı ve malı boşa harcamayı hoş görmedi" (Buhârî, İstikrâz 19) hadisi buna örnek gösterilebilir (bk M Ebû Zehrâ, Usûlü'l-Fıkh, yy, 1377/1958, s 45, 46; Zekiyüddin Şa'ban, Usûlü'l-Fıkh, Terc İbrahim Kafi Dönmez, Ankara 1990, s 217 vd; "Haram", "Kerahet" maddeleri)


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 12:25.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz