PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > PaylaşTR Genel > İslam Dünyası > İslam Genel

Kuran-ı Kerim Sureleri Faziletleri

İslam Genel
Kuran-ı Kerim Sureleri Faziletleri, Kuran-ı Kerim Sureleri Faziletleri kuran-ı kerim surelerinin faziletleri - kuran-ı kerim'deki surelerin faziletleri, surelerin faziletleri nelerdir? Şüphesiz inananlar için Kur'anı Kerim bir hidayet ve şifadır 41:44 - Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'ân yapsaydık onlar mutlaka: "Bu kitabın âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı dil öyle mi?" derlerdi Sen de ki: "O iman edenler için bir hidayet ve şifadır " İman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık vardır Kur'ân onlara göre bir ve Kuran-ı Kerim Sureleri Faziletleri elhakumuttekasur, euzu billahissemiil alimi mineşşeytanirracim arapça, euzu billahissemiil alimi mineşşeytanirracim arapça yazilisi, euzu billahissemiil alimi mineşşeytanirracim arapçası, euzü billahis semiil alimi mineşşeytanirracim arapçası, eüzü billahis-semiil alimi mineş-şeytanirracim, eüzü billahis-semiil alimi mineş-şeytanirracim arapçası, izazülzile duası, izazülzile suresi, izazülzile suresi oku, surelerin faziletleri, ızazülzıle, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
14.07.10 15:33 Yazan: Ayışığı
Kuran-ı Kerim Sureleri Faziletleri

Sponsorlu Bağlantılar

Kuran-ı Kerim Sureleri Faziletleri


kuran-ı kerim surelerinin faziletleri - kuran-ı kerim'deki surelerin faziletleri,


surelerin faziletleri nelerdir?


Şüphesiz inananlar için Kur'anı Kerim bir hidayet ve şifadır

Kuran-ı Kerim Sureleri Faziletleri

41:44 - Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'ân yapsaydık onlar mutlaka: "Bu kitabın âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı dil öyle mi?" derlerdi

Sen de ki: "O iman edenler için bir hidayet ve şifadır" İman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık vardır Kur'ân onlara göre bir körlüktür Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar

SURELERİN FAZLETLERİYLE İLGİLİ HADİSİ-İ ŞERİFLER

* Levh-i Mahfuz'a ilk yazılan BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM'dir

* FATİHA süresi Kur'an'ın üçte birine bedel ve Kur'an'ın anasıdır

* FATİHA her derde deva zehire şifadır (Ramüz 321/11)

* Bir millete Allahü Teala azab göndermeyi hükmetti Onların çocuklarından biri Fatiha-i Şerife'yi öğrenip okuyunca Allahü Teala onların üzerinden kırk yıl azabı kaldırdı (Beyzavi1/14)

* Allah'a yemin ederim ki ne Zebur'da ne incil'de ne Tevrat'ta ve ne de Kur'an'da Fatiha süresinin bir misli nazil olmamıştır (Tergib 3/183)

* BAKARA süresi Kur'an'ın evi veya perdesidir Onu öğretiniz Çünkü onu öğrenmek bereket terk etmekse hasrettir Bu süreye sihirbazlar güç yetiremezler (Beyzavi 2/274)

* Kur'an okumayı terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz Sure-i Bakara'nın okunduğu evden şeytan mutlaka kaçar (Tergib 195)

* Her şeyin bir senamı (alası-zirvesi) vardırKur'an'ın senamı da Bakara süresidir Kim gece evinde o süreyi okursa şeytan üç gece o eve gelmez Kim de Gündüz okursa şeytan o eve üç gün yaklaşamaz (Ramüz 128/8)

* Kur'an-ı Kerim'de en azim ayet AYETÜL KÜRSİ'dir
Bakara süresinde bir ayet vardır ki Kur'anın ayetlerinin seyyididir O ayet bir evde okundu mu şeytan oradan mutlaka çıkar (kaçar) Bu Ayetül Kürsi'dir Ayetül Kürsı'yi okuyan kimseye Kürsi büyüklüğünde ecir verilir Melekler ona istiğfar ederler Yatarken Ayetül Kürsi okuyan kişiyi onun komşusunu ve etrafında bulunan bütün komşularını Allahü Teala emniyet altına alır (Beyzavi 2/259)

* Süre-i Bakara'nın sonundaki iki ayeti
AMENERRASULÜ'yü geceleyin kim okursa o ona yeter (Beyzavi 2/274)
Hz Ömer RA "Akşam Amenerrasülü' yü okumadan yatan kişiyi biz akıllı saymazdık (Hak dini Kur'an dili)

* ALİ İMRAN süresini Cuma günü okuyana Allahü Teala rahmet melekler de güneş batıncaya kadar Salatü Selam ederler (Beyzavi 2/63)

* NİSA Süresini okuyan kişi sanki bütün mü'min kadın ve erkeklere sadaka dağıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allahü Teala'nın günahlarından vaz geçtiği kullarından olur (Beyzavi 132)

* Kur'an'ın yedi uzun süresini ki -NİSA süresi de onlardandır- kim öğrenip okursa o kişi alim sayılır(Ahmet ibni Hanbel)


* MAİDE Süresini okuyan kişiye Cenab-ı Hak dünyada yaşayan yahüdi ve hristiyanların adedince hasene yazar (Beyzavi 2/178)


* EN 'AM Suresini okuyan kişi için yetmiş bin melek bu sürenin harflerinin adedince istiğfar ederler (Beyzavi 2/217)

* Kim sabah namazını cemaatle kılar ve namaz kıldığı yerde oturarak EN' AM Süresinin başından üç ayet okursa Allah bu sayede ona yetmiş melek görevlendirir Bunlar kıyamete kadar Allah'ı tesbih ve okuyan kişiye istiğfar ederler (Deylemi)

* A'RAF süresini okuyan kimse için Cenab-ı Hak kıyamet gününde şeytanlara karşı bir perde halk eder (Onu şeytanlardan korur) ve Adem AS'ı ona şefaatçı kılar (Beyzavi 3/40)


* ENFAL ve BERAE sürelerini okuyan kişiye ben kıyamette şefatçı olacağım (Beyzavi 3/40)

* YUNUS ve HUD sürelerini kim okursa (kendisine sayısız dereceler ihsan olunur (Beyzavi)

[NOT]Hud süresi 41 ayeti (Bismillahi mecreeha Vemürseha inne rabbi lagafururrahiim)ni Nuh AS gemiye binerken okumuş ve kendisine tabi olanlara okumalarını emretmiştiOkudular selamet buldular Bizler de vasıtaya binerken 3 veya 7 defa okursak manevi kemerlerimizi bağlamış oluruz [/NOT]

* YUSUF süresini herhangi bir mü 'min okur ve aile efradına öğretirse Cenab-ı Hak onlara ölüm hastalığını kolay kılar ve müslümanlara haset etmek
duygusundan onları kurtarır (Beyzavi 3/144)

* RAAD süresini okuyan kişiye Allahü Teala bütün şimşekler adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmiş kişi olarak diriltir (Beyzavi 3/154)

* NAHL Süresi'ni okuyan kişi o gün ölürse Allahü Teala onu dünyada ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesaba çekmez (Beyzavi 3/195)

* KEHF süresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal'in fitnesinden emin olur (Tergib 3/192)

* ENBİYASüresini okuyan kişinin hesabını Cenab-ı Hak kolay kılar ve peygamberler onunla müsafaha ederler (Beyzavi 4/48)

* HAC Süresini okuyan hac ve umre yapanların sevabları gibi sevab alır (Beyzavi 4/62)

* BAKARA ALİ İMRAN TAHA Süreleri kendileriyle yalvarılıp dua edildiğinde Cenab-ı Hakk'ın kabul buyuracağı "ism-i Azam"dırlar(Darimi)

* TAHA ve YASİN Sürelerini Allahü Teala HzAdem AS'ı yaratmadan bin yıl evvel okumuştur Melekler işitince BUNLARIN İNDİRİLECEĞİ ÜMMETE BUNLARI OKUYACAK DİLLERE BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU demişlerdir (Darimi)

* MÜ'MİNÜN Süresinin evvel i ve ahiri Cennet hazinelerindendir Evvelindeki üç ayetle amel eden ahirindeki dört ayetin nasihatını dinleyen kişi kurtulur felah bulur (Beyzavi 4/73)

* FURKAN süresini okuyan mü'min olarak Allahü Teala'ya kavuşur (Beyzavi 4/100)

* NEML Süresini okuyan haşrolunduğunda kabrinden (La ilahe illallah) diyerek kalkar (Beyzavi 4/122)

* AHZAB Suresini okuyup ehline öğreten kabir azabından emin olur (Beyzavi 4/169)

* MÜLK ve SECDE Surelerini yatsıdan sonra okuyan Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur (Fethü'l Kadir)

* SECDE ve MÜLK Surelerini okuyunuz Zira bu iki surenin her ayeti diğer surelerin yetmişayetine bedeldir (Tirmizi)

* YASİN Suresini ölülerinize okuyunuz (Tirmizi)

* Her şeyin bir kalbi vardır Kur'an'ın kalbi de YASİN'dir Kim Yasin'i okursa Cenabı Hak ona on defa Kur'an okumus kadar sevap ihsan eder (Tirmizi)

* Kim geceleyin YASİN okursa affedilmiş olarak sabaha çıkar (Tirmizi)

* YASİN’i Her gece okuyan şehid olarak ölür(Elmanevi)

* YASİN’i okuyunuz Onda on bereket vardır:
1- Aç okursa doyar
2- Çıplak okursa giyinir
3- Bekar okursa evlenir
4- Korkusu olan okursa emin olur :
5- Mahzun okursa ferahlar
6- Misafir okursa seferde yardım görür
7- Kayıp (için okunursa) bulunur
8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur
9- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler
10- Susayan okursa suya kavuşur (Ramuz 79/4)

* Her kim anne ve babasının veya bunlardan biri nin kabrini her Cuma ziyaret eder ve yanlarında YASİN okursa her harfinin sayısınca ona mağrifet olunur (Hak dini Kur'an dili)

* YASİN-i ŞERİF'i gece okuyan Yedi hatim sevabına nail olur

* YASİN-i ŞERİF'i gece okuyana 20 hac sevabı verilir (Künüzü'd Dekaik)


* VAKIA süresini gece okuyan hiC fakirlik görmez (Beyzavi 5/116)

* ZÜHRUF süresini okuyan kimse için kıyamet günü "Ey kulum bu gün sana korku ve üzüntü yok" denilir (Beyzavi C-5 S65)

* DUHAN süresini okuyup yatan kişi mağfiret olunmuş olarak kalkar (Beyzavi 5/68)

* DUHAN süresini gecenin evvelinde okuyan kişi için yetmişbin melek sabaha kadar istiğfarda bulunur (Tirmizi)

* DUHAN süresini Cuma günü veya gecesi okuyan kimse için Allahü Teala Cennette bir köşk ihsan eder (F Kadir)


* CASİYE süresini okuyanın Allahü Teala ayıplarını örter ve hesap korkusunu giderir (Beyzavi)


* Bu gece bana bir süre nazil oldu ki o bana üzerine güneş doğan her şeyden sevgilidir Bu İNNA FETEHNA LEKE süresidir

* HAŞR süresini okuyan kişinin geçmiş ve gelecek günahları(ndan bazıları) aftolunur

Bir kimse sabahleyin ÜÇ KERE "EÜZÜ BİLLAHİSSEMİİL ALIMİ MİNEŞŞEYTANİRRACIM" der de HAŞR süresinin sonundan üç ayet okursa Allahü Teala ona yetmişbin melek vekil eder ki onlar akşama kadar kendisine dua ederler Eğer o gün ölürse şehid olarak ölür Akşamleyin okursa yine bu menzilede olur (Ramüz 434/12)


* Allah'ın ayetleri içerisinde "ism-i Azam" Süre-i Haşrin ahirindedir (Hüvallahüllezi ilah)

* Kim gündüz veya gece HAŞR süresinin sonunu okur sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kılar (Beyhaki)

* MÜNAFİKÜN süresini okuyan nitaktan beri olur

* TEĞABÜN süresini okuyan kişiden Allahü : Teala ani ölümü defeder (Beyzavi 5/136)

* TALAK süresini okuyan kişi sünnet-i Resülüllah üzere ölür (Beyzavi 5/136)

* TAHRiM süresini okuyana Allahü Teala tevbe-i nasuh nasib eder (Beyzavi 5/140)

* MÜLK süresini okuyan kimse Kadir gecesi ihya etmiş 9ibidir (Beyzavi 5/142)

* TEBAREKE (Süre-i Mülk) kabir azabına manidir (Tirmizi)

* Bir kimse her gece Sure-i KIYAME (ki La uksimü biyevmil Kıyame) okursa kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi parlayarak Allah'a kavuşur(Ramüz 438/6)


* İNŞİKAK süresini okuyan kişiye Allahü Teala kitabını solundan ve arkasından vermez (Beyzavi 5/179)


* İZAZÜLZİLE suresini dört defa okuyan kişi sanki Kur'an'ın tamamını okumuş gibidir (Beyzavi5/192)


* TEKASÜR suresini okuyan ani ölüme uğramaz

* Sizden biriniz her gün bin ayet okuyamazsa ELHAKÜMÜTTEKASÜR'ü okuyamaz mı? (Ramuz 82/8)


* Size bir sure okuyacağım ki (o sırada) kim ağlarsa Cennetliktir Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun Bu Elhakümüttekasür suresidir (Ramuz 147/6)


* KAFİRÜN suresini okuyan kişisanki Kur'an'ın dörtte birini okumuş gibidir(Beyzavi5/192)

* Ey Cübeyr! Sefere çıktığında arkadaşlarıniçinde en iyi hal ve en fazla azık sahibi olmaktan hoşlanırsan şu beş sureyi oku: Kul ya eyyühel kafirun-iza cae nasrullah-Kul hüvallahü Ehad- Kul euzü birabbil Felak- Kul euzü birabbinnas Her sureye besmele ile başla ve besmeleyle bitir (Ramuz 1118)

* Yatağına geldiğinde "Kul ya eyyühelkafirun" suresini oku sonra uyu Bu şirkten beri
olmaktır (Ramuz 37/5)

* İHLAS suresini okuyan kişiye Cennet vacib olmuştur (Beyzavi5/200)

* İHLAS ve MUAVVEZETEYN surelerini akşam sabah üçer kere okumak sana her şey için kafidir (335/9)


* KULHÜV ALLAHÜ EHAD Kur'an'ın üçte birine bedeldir (Ramüz 335/7)

* Bir kimse İHLAS süresini elli defa okursa elli senelik ikiyüz defa okursa ikiyüz senelik günahı AffolunurBin defa okursa kendisini Allahü ila'dan satın almış olur(Ramüz 438/8-9-11)


* Bir kimse farz namazlardan sonra on defa İHLAS okursa Allahü Teala rızasını ve mağfiretini kendisine lazım kılar (Ramüz 438/12)Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 22:14.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz