PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > PaylaşTR Genel > İslam Dünyası > İslam Genel

Tevekkül Etmek ile ilgili Kuranı Kerimdeki tüm Ayetler

İslam Genel
Tevekkül Etmek ile ilgili Kuranı Kerimdeki tüm Ayetler, Tevekkül Etmek ile ilgili Kuranı Kerimdeki tüm Ayetler Tevekkül ile ilgili Kuranı Kerim Ayetleri Al-i İmran (122) Hani sizden iki takım (paniğe kapılarak) çözülmeye yüz tutmuştu Halbuki Allah onların yardımcısı idi Mü'minler, yalnız Allah'a tevekkül etsinler Al-i İmran (159) Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi Artık sen onları affet Onlar için Allah'tan bağışlama dile İş konusunda onlarla müşavere et Bir kere de karar ve Tevekkül Etmek ile ilgili Kuranı Kerimdeki tüm Ayetler allahı tevekkül emek ile ilgili ayetler, emek ile ilgili ayetler, emek kuranda ayet, emek ve rızıkla ilgili kuranı kerimden ayetler, kuranda affetme ayetleri, kuranda emek ile ilgili ayetler, kuranı kerim ilgili hadisler, kuranı kerimde affetmekle ılgılı ayetler, tevekkül, tevekkül hakkındaki ayetlerin bulunduğu sureler, tevekkül ile ilgili ayetler, tum ayetler, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
11.04.10 20:15 Yazan: Ayışığı
Tevekkül Etmek ile ilgili Kuranı Kerimdeki tüm Ayetler

Sponsorlu Bağlantılar

Tevekkül Etmek ile ilgili Kuranı Kerimdeki tüm Ayetler


Tevekkül ile ilgili Kuranı Kerim Ayetleri
Tevekkül Etmek ile ilgili Kuranı Kerimdeki tüm Ayetler

Al-i İmran
(122) Hani sizden iki takım (paniğe kapılarak) çözülmeye yüz tutmuştu Halbuki Allah onların yardımcısı idi Mü'minler, yalnız Allah'a tevekkül etsinler

Al-i İmran
(159) Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi Artık sen onları affet Onlar için Allah'tan bağışlama dile İş konusunda onlarla müşavere et Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona dayanıp güven) Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever

Al-i İmran
(160) Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü'minler, ancak Allah'a tevekkül etsinler

Nisa
(81) Sana "baş üstüne" derler Fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden bir takımı, geceleyin; (senin gündüz) söylediklerinin aksini kurarlar Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır Sen onlara aldırma Allah'a tevekkül et Vekil olarak Allah yeter

Maide
(11) Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın Hani bir topluluk size el uzatmaya (tecavüze) kalkışmıştı da Allah (buna engel olmuş) onların ellerini sizden çekmişti Allah'a karşı gelmekten sakının Mü'minler yalnız Allah'a tevekkül etsinler

Maide
(23) Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti: "Onların üzerine kapıdan girin Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz Eğer mü'minler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin"

Araf
(89) "Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın"

Enfal
(2) Mü'minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler

Enfal
(49) Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, "Bunları dinleri aldatmış" diyorlardı Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir

Enfal
(61) Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir

Tevbe
(129) Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Bana Allah yeter O'ndan başka hiçbir ilah yoktur Ben ancak O'na tevekkül ettim O, yüce Arşın sahibidir"

Yunus
(85) Onlar da şöyle dediler: "Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!"

Yunus
(84) Mûsâ, "Ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer O'na teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece O'na tevekkül edin" dedi

Hud
(88) Şu'ayb şöyle dedi: "Ey kavmim! Söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse! Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum Ben sadece gücüm yettiğince (sizi) düzeltmek istiyorum Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum"

Hud
(123) Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur Bütün işler ona döndürülür Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir

Yusuf
(67) Sonra da, "Ey oğullarım! Bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam Hüküm ancak Allah'ındır Ben ona tevekkül ettim5 tevekkül edenler de yalnız ona tevekkül etsinler" dedi

Rad
(30) (Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahmân'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın De ki: "O, benim Rabbimdir O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur Ben yalnız O'na tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız O'nadır"

İbrahim
(11) Peygamberleri onlara dedi ki: "Biz ancak sizin gibi birer insanız Fakat Allah kullarından dilediğine (peygamberlik) nimetini bahşeder Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil Mü'minler ancak Allah'a tevekkül etsinler"

İbrahim
(12) "Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken, biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler"

Nahl
(42) Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir

Nahl
(99) Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur

Furkan
(58) Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah'a) tevekkül et O'nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter!

Şuara
(219) Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören; mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et

Neml
(79) Öyle ise Allah’a tevekkül et Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun

Ankebut
(59) Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir

Ahzab
(3) Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter

Ahzab
(48) Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et Vekil olarak Allah yeter

Zümer
(38) Andolsun, eğer onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan elbette, "Allah"forumvatantc derler De ki: "Peki söyleyin bakalım? Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi?" De ki: "Allah bana yeter tevekkül edenler ancak O'na tevekkül ederler"

Şura
(10) Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir İşte bu, Rabbim Allah'tır Yalnız O'na tevekkül ettim ve ancak O'na yöneliyorum

Şura
(39) (Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ (danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir

Mücadele
(10) O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça, mü'minlere hiçbir zarar verebilecek değildir Öyle ise mü'minler ancak Allah'a tevekkül etsinler

Tegabun
(13) Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır Mü'minler yalnız Allah'a tevekkül etsinler

Talak
(3) Onu beklemediği yerden rızıklandırır Kim Allah'a tevekkül ederse, O kendisine yeter Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir Allah her şeye bir ölçü koymuştur

Mülk
(29) De ki: "O, Rahmân'dır O'na iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik Siz, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!"


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 11:44.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz