PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÜNYASI > Eğitim Dünyası > Haberler ve Sorunlarınız

yolluk alamayan arkadaşlar için dilekçe örnekleri

Haberler ve Sorunlarınız
yolluk alamayan arkadaşlar için dilekçe örnekleri, yolluk alamayan arkadaşlar için dilekçe örnekleri BÜTÇE KANUNLARINA GÖRE Bütçe Kanunlarına göre yer değişikliği ve atamanın sebebi ne olursa olsun idarece yolluk ödemesi yapılmıyordu Ancak dava açılarak yolluk alınabiliyordu Her iki bütçe kanunun yolluklara ilişkin düzenlemeleri; üyelerimiz üzerinden sendikamız Hukuk Bürosunun açmış olduğu davalarla Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir Bütçe Kanunları Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden bu taleple dava açanların büyük çoğunluğu yolluklarını almıştır HARCIRAH KANUNUNA GÖRE 12 08 2003 Tarihine Kadar; Bu tarihe kadar 6245 sayılı ve yolluk alamayan arkadaşlar için dilekçe örnekleri 4 b yolluk dilekçesi, harcırah dilekçe örneği, sürekli görev yolluğu dilekçesi, yol harcırahı dilekçe örneği, yolluk dava dilekçesi, yolluk dilekçe örneği, yolluk dilekçesi örneği, yolluk dılekçesı, yolluk icin dilekce ornegi, yolluk isteme dilekçesi, yolluk için dilekçe, yolluk talep dilekçesi, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
26.12.05 20:49 Yazan: niketya
yolluk alamayan arkadaşlar için dilekçe örnekleri

Sponsorlu Bağlantılar

yolluk alamayan arkadaşlar için dilekçe örnekleri


BÜTÇE KANUNLARINA GÖRE

Bütçe Kanunlarına göre yer değişikliği ve atamanın sebebi ne olursa olsun idarece yolluk ödemesi yapılmıyordu Ancak dava açılarak yolluk alınabiliyordu Her iki bütçe kanunun yolluklara ilişkin düzenlemeleri; üyelerimiz üzerinden sendikamız Hukuk Bürosunun açmış olduğu davalarla Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir
Bütçe Kanunları Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden bu taleple dava açanların büyük çoğunluğu yolluklarını almıştır

HARCIRAH KANUNUNA GÖRE

12082003 Tarihine Kadar;
Bu tarihe kadar 6245 sayılı harcırah kanununda herhangi bir değişiklik yapılmamış bu kanun gereği tüm memurların yolluk alması düzenlenmiştir Ancak bütçe kanunları ile idare tarafından bu hak engellenmiştir
01012002 ile 24072003 tarihleri arasında devlet memurluğuna başlayanlar, bu tarihler arasında görev yeri ne sebeple olursa olsun değişenler (sürgün hariç) mağdur edilip yolluk alamamışlardır Sadece sendikamız önerileri doğrultusunda hareket edip dava açan üyelerimiz bu haklarını alabilmiştir
Üyelerimizden yolluklarını almak için halen müracaat etmemiş olan var ise (dava açanlar ve davaları aleyhte sonuçlananlar hariç) idareye ekte örneğini sunduğumuz dilekçelerle müracaat ederek talepte bulunmalıdırlar Müracaatları idarece verilecek cevaplara ve yolluğa hak kazanma nedenlerine (ilk atama, sağlık, eş durumu, eğitim ve kendi isteği) göre ayrı dava dilekçeleri hazırlanarak kendilerine ulaştırılacaktır Bunların yasal durumu bütçe kanunlarında düzenlenmiştir

12082003’den Sonra(4969 Sayılı Yasa ile değişik);
12082003 tarihinde harcırah kanununda 4969 sayılı yasa ile değişiklik yapılmış ve resen atamalar dışında tüm yolluk hakları kaldırılmıştır Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışanlar için sürgün edilenler dışında yolluk alma olanağı kaldırılmıştır
Bu yasanın iptali için açtığımız davalar ile Anayasa Mahkemesi 04052005 tarihinde bu uygulamayı iptal etmiştir Gerekçeli karar 26112005’de yayımlanmıştır Ancak karar 04052005 tarihi itibari ile ilan edildiği için idarenin iptal edilen bu kanuna göre işlem yapma olanağı 04052005 tarihinde ortadan kalkmıştır
24072003 ile 27042005 tarihleri arasında üyelerimizden devlet memurluğuna başlayanlar ve sürgün hariç her ne sebeple olursa olsun bu tarihler arasında görev yeri değişenler mağdur edilerek yolluklarını alamamışlardır (Dava açanlar hariç)
Üyelerimizden halen bu düzenlemeden dolayı yolluklarını almak için müracaat etmemiş (dava açanlar ve davaları aleyhte sonuçlananlar hariç) olanlar, ekte sunduğumuz dilekçeyle idareye müracaat ederek yolluklarını talep etmelidirler İdarece verilecek cevaplara ve atama nedenlerine (ilk atama, sağlık, eş durumu, eğitim ve kendi isteği) göre ve 4969 sayılı kanun kapsamında ayrı dava dilekçeleri hazırlanarak kendilerine ulaştırılacaktır27042005 Tarihinden Sonra (5335 Sayılı Yasa ile değişik);
27042005 tarihinde Anayasa Mahkemesinin 4969 sayılı yasadaki düzenlemeyi iptal ettiğini ilan etmesinden bir hafta önce harcırah kanununda 5335 sayılı yasa ile yeni bir düzenleme yapılmıştır Bu düzenlemeye göre;
- Kendi isteği ile görev yeri değişenler,
- Eşi Re’sen atamaya tabi olanlar dışında eş durumundan görev yeri değişenler,
- Sınav hariç eğitim nedeniyle görev yeri değişenler ve
- İlk defa devlet memuriyetine atananlara yolluk ödenmeyeceği yasa hükmü haline getirilmiştir
Bu düzenleme istisna olarak re’sen görev yeri değişenler ile sağlık özrü nedeniyle görev yeri değişenlerin yolluk alabileceğini getirmiştir
Bu düzenlemeye ilişkin de Eylül 2005’den bu yana anayasaya aykırılık talepli davalarımızı üyelerimiz aracılığıyla açmış bulunmaktayız
Anılan düzenlemeden 27042005’den sonra atanan ve görev yeri değişenler mağdur olmaktadır Üyelerimizin dava açmaları için duyurularımızı yeniliyoruz
Bu düzenlemeye ilişkin dava süreleri;
I
MEB Kararnamelerinde yollukla ilgili herhangi bir ibare yok ise
İl kararnamesinde yollukla ilgili ibare yok ise
Bu iki durum birlikte ise idareye yolluğun ödenmesi için ekte sunduğumuz dilekçe verilmeli ve idarenin cevabı üyeye geldikten sonra dava açma süresi olan 60 gün işlemeye başlayacağından bu süre içerisinde dava açılmalıdır İdareye başvuru için herhangi bir süre yoktur Ancak bunun 6 ayı geçmemesi yasanın aradığı makul süre değerlendirilmesi açısından önemlidir
Dilekçe verildikten sonra ilk 60 gün içerisinde idare tarafından herhangi bir cevap verilmez ise dilekçenin verildiği tarihten sonraki 60’ıncı gün dava açma süresinin başladığı gün olarak hesaplanmalı ve ikinci 60 gün içerisinde dava açılmalıdır
II
Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesinde yollukla ilgili ibare yok
İl kararnamesinde yolluksuz ibaresi var ise
Bu durumda il kararnamesinin tebliğ alındığı tarih dava açma süresinin başladığı tarihtir (İlişki kesme-göreve başlama tarihinin dava açma süresi anlamında bir önemi yoktur)
Üye bu tebliğden itibaren 60 gün içerisinde dava açabileceği gibi, idareye yolluğunu talep eder dilekçe vererek bu dilekçeye idareden gelecek cevaptan sonra da dava açabilir Ancak dilekçe verilmesi halinde dava süresi hesaplanırken kararnamenin tebliğ alındığı tarih ile idareye dilekçenin verildiği tarih arasında geçen süre 60 günden düşürülerek kalan gün sayısı kadar dava açma süresinin kaldığını dikkat edilmelidir
Örnek; 05092005 tarihinde yolluksuz yazan kararnameyi üye tebliğ almış olsun 20092005 tarihinde idareye yolluğunun ödenmesi için dilekçeyle müracaat ettiğini düşünelim Bu durumda dilekçe verene kadar 15 gün geçmiştir 60-15=45 dava açmak için idarenin cevabından itibaren üyenin 45 günü vardır Dilekçe idareye verildikten sonra 60 gün içerisinde idareden herhangi bir cevap gelmez ise ilk 60 günden sonra yine 45 gün içerisinde davanın açılması gerekir
Yukarıdaki örneğe dönersek 20092005’de idareye verilen dilekçeye cevap gelmediğini düşünelim Bu tarihten itibaren 60 gün sayıldığında 20112005 ilk 60 günün dolduğu süredir Bundan sonra 45 gün içerisinde yani 04012006 tarihi dava açmanın son günü olacaktır
Bu durumdaki üyelerimiz için dava konusu işlem kararnamedeki yolluksuz işlemidir
5335 sayılı yasa çerçevesinde görev yeri değişen ve atanan üyelerimize ilişkin dava dilekçeleri anayasaya aykırılık iddiası içermekte olup; dilekçe verip vermemelerini ve görev yeri değişiklik nedenlerini (eş durumu ve kendi isteği) ve ilk atama durumuna göre değişiklikler içermektedir Bu nedenle dilekçeler Genel Merkez Hukuk Bürosunda hazır olup idarenin vereceği cevaplara göre gerekli düzenlemeler yapılarak üyelere ulaştırılacaktır
Bu düzenlemeler dışında karşılaşılan bir sorunda yolluk tahakkuk ettirilmesine rağmen yolluğu ödenmeyen üyelerin durumudur Bunların durumu diğerlerinden ayrı olup ayrıca Genel Merkez Hukuk Bürosunda dilekçeleri hazırdır

ÜYELERİN YAPMASI GEREKENLER
Yukarıda belirttiğimiz düzenlemeler çerçevesinde bu güne kadar yolluğunu almak için müracaat etmemiş olan üyeler ekte örneğini sunduğumuz dilekçeyle idareye müracaat ederek yolluğunu talep etmelidir Yolluğunu talep ederken herhangi bir mahkeme kararına yasaya dayanmalarına ihtiyaç yoktur Zira temel dayanak İYUK 10’uncu maddesidir
İdareden kendisine cevap gelen üyeler kararnameleri (MEB ve il kararnameleri) personel nakil bildirimi, idareye müracaat ettikleri dilekçe ve tarihi, bu dilekçeye verilen cevap ve tebliğ alındığı tarih ile şubelere giderek hukuki yardım talep edebilirler Mümkünse hak ettikleri harcırah bedelini de tespit ettirerek ellerindeki belgelere eklemelerinde fayda vardır
Birden fazla yolluk hakkı olup da alamamış üyeler her durum için ayrı dilekçe ile idareye müracaat etmeli ve her biri için ayrı dava açmaları gerekmektedir
26112005 tarihinden önce yolluk alacağı için dava açmış olup da davası devam eden(temyiz etmiş olanlar dahil) üyelerimiz ekte sunduğumuz Anayasa Mahkemesi Kararının yayınlandığını bildirir dilekçeleri davalarının bulunduğu mahkemelere göndermeleri hukuki menfaatleri gereğidir

OLASI MAHKEME SONUÇLARI
Yolluk davaları özü itibariyle alacak davalarıdır Bu nedenle 5 yıllık zaman aşımı süresine bağlı haklardan olarak değerlendirilmeleri gerekir Ancak idare mahkemeleri arasında bu konuda farklı görüşler mevcuttur Bu nedenle 27042005 tarihindeki değişiklik öncesi düzenlemeler çerçevesinde atanan ve görev yeri değişenlerden yeni dava açacaklar hakkında mahkemelerden farklı kararlar çıkma ihtimali vardır
Yolluk davalarında itiraz mercii bölge idare mahkemeleridir Danıştay değildir Bu durumda ortak sonuç çıkmaması olasıdır
ŞUBELERİMİZ talepleri üzerine Genel Merkez Hukuk Bürosundan gelen dava dilekçelerini yukarıda belirttiğimiz yasal durumlara göre tasnif ederek aynı durumda bulunan üyelere uygularlar ise işimizin kolaylaymış olacağını tahmin edersiniz Bu işlem yapılırken dava konusu işleme ve tebliğ tarihine dikkat edilmelidir İdareden yolluk talep etmek için dilekçe vermiş olanlarda dava konusu işlem bu dilekçeye verilen cevaptır Tebliğ tarihi de bu cevabın alındığı tarihtir Bunun istisnası 27042005 tarih 5335 sayılı yasa çerçevesinde kararnamesinden birinde yolluksuz yazanlardır Bu durum yukarıda açıklanmıştır Burada dava konusu işlem kararnamedeki yolluksuz işlemidir

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz


DİLEKÇE ÖRNEĞİ


Okul Müdürlüğünetarihli ilinden valiliği emrine (ilk atama, eş durumu, kendi isteği) sebebiyle atandım
Hak ettiğim yolluğun yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesi için gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim Saygılarımla / /2005Adı Soyadı
İmzası


ADRES:
NOT: Bütün üyeler aynı dilekçeyi verecektir
Boşanma eş durumu değildir
2002 – 27042005 ARASINDA YOLLUK ALAMAYANLARA İDARENİN CEVABI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI GERİ YÜRÜMEZ GEREKÇE GÖSTERİLMİŞ İSE

……… İDARE MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI :İSİM - SOYİSM
ADRES


DAVALI :……… Valiliği - ……………

KONUSU : Tarafıma yolluk ödenmemesine ilişkin davalı idare işleminin
iptali ile hak ettiğim yolluğun yasal faiziyle
birlikte ödenmesine ve karar verilmesi istemidir

TEBLİĞ TARİHİ :…/…/2005


I - O L A Y

1 …/…/200 tarih, …… sayılı Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile , ……… İli, ……………………………………………… OKULUNDA/ Lisesinde görev yapmakta iken ………… Valiliği emrine atandım Ekte örneği sunulan …/…/200 tarihli davalı ……… Valiliği kararı ile de ; ……… ili, ……… ilçesi ………………………… Lisesinde /Okulunda görevlendirildim
Tarafıma yolluk ödenmeyince ödenmesi için …/…/2005 tarihinde talepte bulundum Davalılardan …………… Valiliğinin …/…/2005 tarih, …… sayılı cevabında; …//2005 tarih, ……… sayılı …………… Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün yazısını gerekçe göstererek, “anayasa mahkemesi kararının geri yürümeyeceği” ibaresi ile olumsuz işlem tesis etmiştir
Tarafıma yolluk ödenmemesi işlemi haksız ve hukuka aykırı olduğundan, bu davanın açılması zorunlu olmuştur

II - HUKUKSAL DURUM

16245 sayılı Harcırah Kanunun 5335 sayılı kanunun 4/a maddesi ile değişik 10 maddesinin 1numaralı bendine “Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu(bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı taleplerinde gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresi yeniden eklenmiştir
Böylece 6245 sayılı yasanın 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile, kendi yazılı talebi bulunanların, eşi zorunlu atamaya tabi olmayan eş durumundan tayin isteyen memurların ve ilk defa atanan memurların yolluk alamayacağı ön görülmüş ve daha önce devlet memurluğunda görev yapmış olanlara yolluk ödenmemesi hükmü getirilmiştir
Memur güvencesini kısmen ortadan kaldıran, Anayasaya ve hukukun temel ilkelerine aykırı bir düzenleme getirilerek, 2002 ve 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunda aynı mahiyette hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptali kararının verilmesi, 4969 sayılı yasanın aynı mahiyetteki hükümlerinin yine 04052005 tarih, 2004/54 esas, 2005/24 karar sayılı kararı ile Anayasa mahkemesince oybirliği ile iptal edilmesi üzerine, 6245 sayılı Harcırah yasasında değişiklik yapılarak aynı hükümlerin yürürlüğe konulması yolunun benimsendiği anlaşılmaktadır Anayasa Mahkemesinin gerekçeli iptal kararı 26112005 gün ve 26005 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır
2 …/…/200(2-3-4-5) tarihinde atamam yapıldığında yürürlükte bulunan (2202 Mali Yılı Bütçe Kanunu-2003 Mali Yılı bütçe Kanunu – 4969 sayılı yasa hükmü – burada hangisi üyenin durumuna uyuyor ise o kanun belirtilecektir-) düzenlemenin açık hükmü karşısında 6245 sayılı Harcırah Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde bildirimde bulunma veya süresi içerisinde 2577 sayılı yasanın 10 uncu maddesine göre başvurma olanağımın bulunmadığı açıktır Dolayısıyla bu sürelerin dava açma süresi hesaplanmasında dikkate alınması hakkaniyete aykırı olacaktır Danıştay 2 Dairesinin 17122004 tarih, esas 2004/2513, karar 2004/1601 sayılı kararı da bu yöndedir

3 27042005 tarih, 25798 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ; 5335 sayılı Bazı kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 4/a maddesi ile 6245 sayılı Harcırah Kanunun 10/1 inci maddesi değiştirilerek; “Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu(bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve 27 042005 tarihinde yürürlüğe girmiştir
Bu yapılan değişiklikte 4969 sayılı yasa ile yapılan –…kendi yazılı talepleri ile gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresi yeniden yasaya yerleştirilmiştir Yani idare Anayasanın Üstünlüğünü hiçe sayarak; Anayasa mahkemesince oy birliği ile iptal edilen ve iptal edildiği ilan edilen ibareye yeniden yasada yer vermiştir Bu durum idarenin haksız işlemini açıkça göstermektedir

Tüm bu düzenlemeler karşısında yolluk ödenmemesi işleminin haksız ve hukuk dışı olduğu kanaatindeyim

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline,
hak edilen yolluğun yasal faiziyle birlikte ödenmesine, yargılama
giderlerinin davalı idareye yükletilmesine, karar verilmesini dilerim
Saygılarımla
…/…/2005
Davacı
İsim – Soyisim - İmza


EKLER:
1 Atama Kararnamesi,
2 Yolluk talep dilekçesi,
3 11112005 tarihli işlem yazısı(cevap dilekçesi),


2002 – 27042005 TARİHLERİ ARASINDA İLK ATAMA OLARAK YOLLUK ALMAYANLARA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ………………… İDARE MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI’NADAVACI :İSİM SOYİSİM
ADRES

DAVALI :………… Valiliği - ……………

KONUSU :İlk defa atanmama ilişkin tarafıma yolluk ödenmemesine
ilişkin davalı idare işleminin iptali ile hak ettiğim yolluğun
yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemidir

TEBLİĞ TARİHİ :…/…/2005

I - O L A Y
1 Milli Eğitim Bakanlığının …/…/200(2-3-4-5) gün ve ………… sayılı onayı ile ……… Valiliği emrine ilk atama olarak atandım
İşlem nedeniyle tarafıma yolluk ödenmesi gerekirken ekte örneği sunulan kararnamemden görüleceği üzere, atama işlemi yolluksuz yapılmıştır Yolluk ödenmesi için …/…/2005 tarihinde davalı idareye müracaat ettim Davalı idare …/…/2005 tarih, ………… sayılı işlemi ile “…
Söz konusu 4969 sayılı yasanın 1 maddesinin ( a) bendi ile 6245 sayılı Harcırah Kanunun 10 maddesinin (1) numaralı bendi – kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere; yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni mahallerine kadar – şeklinde değiştirilmiştir
Bu nedenle resen ataması yapılanlara harcırah ödemesi imkanı bulunmakla birlikte, ilgililerin yazılı talebi üzerine gerçekleştirilen atamalar için harcırah ödemesi imkanı bulunmamaktadır” gerekçesi ile olumsuz işlem tesis edilmiştir
Tarafıma yolluk ödenmemesi işlemi haksız ve hukuka aykırı olduğundan, bu davanın açılması zorunlu olmuştur

II - HUKUKSAL DURUM
16245 sayılı Harcırah Kanunun 4969 sayılı kanunla değişik 10 maddesinin 1numaralı bendinin başına “kendi yazılı taleplerinde gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “yeniden veya” ibaresi metinden çıkarılmıştır
Böylece,6245 sayılı yasanın 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile, kendi yazılı talebi bulunanların yolluk alamayacağı ön görülmüş ve yeniden ibaresi çıkarılarak daha önce devlet memurluğunda görev yapmış olanlara yolluk ödenmemesi hükmü getirilmiştir
Memur güvencesini kısmen ortadan kaldıran, Anayasa ve hukukun temel ilkelerine aykırı bir düzenleme getirilerek, 2002 ve 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunda aynı mahiyetteki hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ve yürürlüğünün durdurulması kararının verilmesi üzerine Harcırah yasasında değişiklik yapılarak aynı hükümlerin yürürlüğe konulması yolunun benimsendiği anlaşılmaktadır
Anayasa Mahkemesi 04052005 gün, esas 2004/54, karar 2005/24 sayılı kararı ile – kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere- ibaresinin oy birliği ile iptaline karar vermiştir Gerekçeli bu karar 26112005 tarihinde yayınlanmıştır
Ayrıca 6245 sayılı Harcırah Yasasında re’ sen atanan kamu görevlilerine yolluk ödeneceği açıkça düzenlenmiştir İlk atama bilindiği üzere resen yapılan atamadır Kamu görevlisinin memuriyete kabulü ve atanması idarenin takdir yetkisi kapsamındadır Kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun olarak idare bu takdir yetkisini kullanıp kullanmamakta serbesttir Bu açıdan kendi isteği ile nakledilen kamu görevlileri ile re’sen nakledilen kamu görevlilerinin hukuksal niteliği aynı konumdadır Anayasa Mahkemesinin anılan kararı da bu doğrultudadır
Tüm bu düzenlemeler karşısında tarafıma yolluk ödenmemesi işleminin haksız ve hukuk dışı olduğu kanaatindeyim

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;dava konusu işlemin iptaline,
hak ettiğim yolluğun yasal faiziyle birlikte ödenmesine,
yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine, karar
verilmesini saygıyla dilerim
…/…/2005
İSİM SOYİSİM İMZA

EK:
1Atama kararnamesi,
2İşlem yazısı
2002-27042005 ARASI YOLLUK ALAMAYANLARDAN İDARENİN 37 SIRA NO’LU TEBLİĞİ GEREKÇE GÖSTERENLER İÇİN DAVA DİLEKÇESİ………………… İDARE MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI’NADAVACI :İSİM SOYİSİM
ADRES


DAVALI :……… Valiliği - ……………………

KONUSU :Hak Ettiğim yolluğun atama tarihinden işleyecek yasal faiziyle
birlikte ödenmesine karar verilmesi istemidir

TEBLİĞ TARİHİ :…//2005


I - O L A Y

1 …/200(3-4-5) tarih, …………… sayılı Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesi ile ………… İLİ, ……………………………………… Okulunda/Lisesinde görev yapmakta iken ………………… Valiliği emrine atandım Ekte örneği sunulan …//2003 gün ve …………………… sayılı davalı ………………… Valiliği kararı ile de ; ………………… ili, ………………… ilçesi ………………………… Okulunda/Lisesinde görevlendirildim
Tarafıma yolluk ödenmeyince ödenmesi için …//2005 tarihinde talepte bulundum Davalı ……… Valiliği …/…/2005 tarih, ………… sayılı cevabında; “…Maliye Bakanlığı’nın Harcırah Kanunu Genel Tebliğ’ nde (Seri No:37) -ilk defa veya yeniden bir göreve atanan memur ve hizmetlilere yolluk ödenmez- denildiğinden kendisine yolluk ödenmesi mümkün değildir” ibaresi ile olumsuz işlem tesis etmiştir
Tarafıma yolluk ödenmemesi işlemi haksız ve hukuka aykırı olduğundan, bu davanın açılması zorunlu olmuştur


II - HUKUKSAL DURUM

1 Anayasa Mahkemesi 2003/41 esas, 2003/8 karar sayılı kararı ile 2003 Mali Yılı Bütçe kanunun harcırah ödemeleri ile ilgili maddelerinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiş; bu karar 22072003 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır
Bunun üzerine 12082003 tarih, 25197 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, yürürlük tarihi 23072003 olan 4969 sayılı yasa ile 6245 sayılı Harcırah Kanununda değişiklik yapılmış, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bütçe kanunu hükümleri Harcırah Kanununa yerleştirilmiştir
2 6245 sayılı Harcırah Kanunun 4969 sayılı kanunla değişik 10 maddesinin 1numaralı bendinin başına “kendi yazılı taleplerinde gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “yeniden veya” ibaresi metinden çıkarılmıştır
Böylece,6245 sayılı yasanın 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile, kendi yazılı talebi bulunanların yolluk alamayacağı ön görülmüş ve yeniden ibaresi çıkarılarak daha önce devlet memurluğunda görev yapmış olanlara yolluk ödenmemesi hükmü getirilmiştir
3 26082003 tarih, 25211 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Seri No:37 olan Harcırah Kanunu Genel Tebliği de 4969 sayılı yasa ile getirilen değişikliklerin nasıl uygulanacağının göstermektedir
Memur güvencesini kısmen ortadan kaldıran, Anayasa ve hukukun temel ilkelerine aykırı bir düzenleme getirilerek, 2002 ve 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunda aynı mahiyetteki hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ve yürürlüğünün durdurulması kararının verilmesi üzerine Harcırah yasasında değişiklik yapılarak aynı hükümlerin yürürlüğe konulması yolunun benimsendiği anlaşılmaktadır
4 Anayasa Mahkemesi 04052005 gün, esas 2004/54, karar 2005/24 sayılı kararı ile – kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere- ibaresinin oy birliği ile iptaline karar vermiştir Gerekçeli bu karar 26112005 tarihinde yayınlanmıştır
Ayrıca 6245 sayılı Harcırah Yasasında re’ sen atanan kamu görevlilerine yolluk ödeneceği açıkça düzenlenmiştir Kamu görevlisinin memuriyete kabulü ve atanması idarenin takdir yetkisi kapsamındadır Kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun olarak idare bu takdir yetkisini kullanıp kullanmamakta serbesttir Bu açıdan kendi isteği ile nakledilen kamu görevlileri ile re’sen nakledilen kamu görevlilerinin hukuksal niteliği aynı konumdadır Anayasa Mahkemesinin anılan kararı da bu doğrultudadır
Tüm bu düzenlemeler karşısında tarafıma yolluk ödenmemesi işleminin haksız ve hukuk dışı olduğu kanaatindeyim

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;dava konusu işlemin iptaline,
hak ettiğim yolluğun yasal faiziyle birlikte ödenmesine,
yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine, karar
verilmesini saygıyla dilerim
…/…/2005
Nigar Döner

EK:
1Atama kararnamesi,
2İşlem yazısı
12082003 – 27042005 ARASINDA YOLLUK ALAMAYANLARA İDARENİN CEVABI 5335 SAYILI YASA GEREKÇE GÖSTERİLMİŞ İSE

……… İDARE MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI :İSİM - SOYİSM
ADRES


DAVALI :……… Valiliği - ……………

KONUSU : Tarafıma yolluk ödenmemesine ilişkin davalı idare işleminin
iptali ile işlemin dayanağı olan yasanın Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına ve Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karar sonucuna kadar bekletilmesine ve hak ettiğim yolluğun yasal faiziyle
birlikte ödenmesine ve karar verilmesi istemidir

TEBLİĞ TARİHİ :…/…/2005


I - O L A Y

1 …/…/200 tarih, …… sayılı Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile eş durumundan, ………, ……………………………………………… OKULUNDA/ Lisesinde görev yapmakta iken ………… Valiliği emrine atandım Ekte örneği sunulan …/…/200 tarihli davalı ……… Valiliği kararı ile de ; ……… ili, ……… ilçesi ………………………… Lisesinde /Okulunda görevlendirildim
Tarafıma yolluk ödenmeyince ödenmesi için …/…/2005 tarihinde talepte bulundum Davalılardan …………… Valiliğinin …/…/2005 tarih, …… sayılı cevabında; …//2005 tarih, ……… sayılı …………… Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün yazısını gerekçe göstererek, “görevinden ayrılırken yolluğunun ödenmesi gerekmektedir” ibaresi ile olumsuz işlem tesis etmiştir
Tarafıma yolluk ödenmemesi işlemi haksız ve hukuka aykırı olduğundan, bu davanın açılması zorunlu olmuştur

II - HUKUKSAL DURUM

16245 sayılı Harcırah Kanunun 5335 sayılı kanunun 4/a maddesi ile değişik 10 maddesinin 1numaralı bendine “Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu(bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı taleplerinde gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresi yeniden eklenmiştir
Böylece 6245 sayılı yasanın 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile, kendi yazılı talebi bulunanların, eşi zorunlu atamaya tabi olmayan eş durumundan tayin isteyen memurların ve ilk defa atanan memurların yolluk alamayacağı ön görülmüş ve daha önce devlet memurluğunda görev yapmış olanlara yolluk ödenmemesi hükmü getirilmiştir
Memur güvencesini kısmen ortadan kaldıran, Anayasaya ve hukukun temel ilkelerine aykırı bir düzenleme getirilerek, 2002 ve 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunda aynı mahiyette hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptali kararının verilmesi, 4969 sayılı yasanın aynı mahiyetteki hükümlerinin yine 04052005 tarih, 2004/54 esas, 2005/24 karar sayılı kararı ile Anayasa mahkemesince oybirliği ile iptal edilmesi üzerine, 6245 sayılı Harcırah yasasında değişiklik yapılarak aynı hükümlerin yürürlüğe konulması yolunun benimsendiği anlaşılmaktadır Anayasa Mahkemesinin gerekçeli iptal kararı 26112005 gün ve 26005 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır

2 Bilindiği üzere Anayasanın 2 maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiş, 5 maddesinde de kişinin temel hak ve hürriyetlerinin sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engellerin kaldırılması görevi devlete yüklenmiştir
Yine Anayasanın 10 uncu maddesinde herkesin kanun önünde eşit olduğu; hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı öngörülmüştür
Anayasanın 41 inci maddesinde ailenin korunması ilkesi yer almış, 70 inci maddede de isteyen herkesin kamu hizmetine girme hakkı tanınmış, 128 inci maddesinin birinci fıkrasında da aynen “devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eli ile yürütülür” denilerek, kamu hizmetinin önemi vurgulanmıştır

6245 sayılı Harcırah Kanununda ödenmesi düzenlenen yolluk ve benzeri ödemeler öz olarak kamu hizmetinin gereği gibi yerine getirilmesi ve bu hizmeti yerine getiren kişinin kendi tasarrufu dışında meydana gelen giderler olup,bu harcamalar kamu hizmetinin ve dolayısıyla bunun bedeli olarak kamu çalışanına ödenmesi gereken ödeneklerdir Oysa ödenmemesine yönelik bu düzenleme sosyal devlet ilkesine aykırı olduğu gibi, Anayasanın 128 inci maddesinde düzenlenmiş olan kamu hizmetinin gerektirdiği gibi yerine getirilmesine de engel olacak niteliktedir Hiçbir kamu görevlisi bir yerden başka bir yere naklini isterken, bu nakli başka bir hizmeti yerine getirmek için isteyemez; yine kamu hizmetini yerine getirmek için isteyebilir Ayrıca istediği yere verilebilmesi için orada ihtiyaç ve gereklilik olması lazımdır Tüm bu şartların bir arada olması kanun gereği iken, bu şekilde olacak nakillere yolluk ve benzeri ödeneklerin ödenmeyerek kamu görevlilerinin mağdur edilmesi, kamu çalışanlarını hizmetten uzaklaştıracağı gibi, hizmetin gereği gibi yapılmasına da engel olacaktır

Getirilen düzenleme ile sosyal devlet ilkesi ihlal edilmiş, bir kısım kamu görevlilerine yolluk ödenirken bir kısmına da yolluk ödenmemesi hükmü getirilerek Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesi gözardı edilmiştir Yapılan değişiklikle isteği üzere nakledilenlere yolluk ödenmeyeceği düzenlendiğinden ve idare bir çok kez eşleri farklı yerlerde görevlendirdiğinden, eş durumu nedeniyle nakil isteyenlere yolluk ödenmemesi, bu hakkının engellenmesi sonucunu doğmakta ve aile bütünlüğü ilkesi de ihlal edilmektedir
Bir kamu görevlisinin, aile birliğinin sağlanması için eşinin bulunduğu yere atanabilmek amacıyla yazılı talepte bulunmasının isteğe bağlı olmaktan ziyade bir zorunluluk olarak ortaya çıkması nedeniyle, bu biçimde ortaya çıkan nakil işlemlerinin isteğe bağlı olarak nitelendirilemeyeceği, bu bakımdan eş durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteminde bulunanlara harcırah ödenmemesinin Anayasaya aykırılık teşkil ettiği açıktır

Ayrıca 5335 sayılı kanunla 6245 sayılı yasada yapılan değişiklikler kamu çalışanları arasında kayırmacılığa da yol açacaktır Zira yasa metni “kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresini içermektedir Yani sözlü talep edip bireysel ilişkilerini kullananlar yolluk alabilecektir

Zira talepleri yazılı gözükmediği ve idare tarafından zorunlu nakledilmiş göründükleri için yolluk almalarına engel bir durum oluşmayacaktır

Bu arada, ilgili düzenlemenin 657 sayılı Yasanın yollukların ödenmesi ile ilgili hükümlerini işlevsiz kıldığını belirtmek isterim
Nitekim, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 62 maddesinin 2595 sayılı yasa ile değişik son fıkrasında, “yer değiştirmek suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödenir” hükmü yer almaktadır
Bilindiği üzere, Harcırah Yasasının “Harcırahın Unsurları” başlıklı 5 maddesinde; harcırahın, “yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva edeceği ve ilgilinin bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, bir kaçına veya tamamına müstehak olabileceği hükme bağlanmış, 10/1 maddesinde de, yurt içinde veya yurt dışındaki daimi bir vazifeye yeniden veya naklen atananlara” yeni görev yerlerine kadar harcırah verilmesi öngörülmüştür
Danıştay’ın yerleşmiş kararlarına göre; tayin onayında yolluksuz kaydının olması veya ilgilinin yolluk verilmemesini kabul ederek yolluksuz tayine rıza göstermesi, kanunen almayı hak ettiği yolluğun ödenmesine engel olmayacağı Mahkemenizce bilinen bir husustur
Bu açıklamalar ışığında ve Danıştay kararları dikkate alınmaksızın, 6245 sayılı Yasanın 5335 sayılı Yasa ile değiştirilen 10 maddesinin Anayasanın 2, 5, 10, 41 ve 128 maddelerine aykırı olduğu kanısındayım

3 27042005 tarih, 25798 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ; 5335 sayılı Bazı kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 4/a maddesi ile 6245 sayılı Harcırah Kanunun 10/1 inci maddesi değiştirilerek; “Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu(bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve 27 042005 tarihinde yürürlüğe girmiştir
Bu yapılan değişiklikte 4969 sayılı yasa ile yapılan –…kendi yazılı talepleri ile gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresi yeniden yasaya yerleştirilmiştir Yani idare Anayasanın Üstünlüğünü hiçe sayarak; Anayasa mahkemesince oy birliği ile iptal edilen ve iptal edildiği ilan edilen ibareye yeniden yasada yer vermiştir

4 İşlemi yaptığı tarihte 4969 sayılı yasa ile yapılan değişiklik her ne kadar Anayasa mahkemesince Resmi Gazetede yayınlanmamış olsa da ilan edilmiştir Kuşkusuz yayınlanmamasının amacı kanun boşluğu yaratmamaktır Yoksa idarenin iptal edildiği biline bir yasaya göre işlem yapmasını sağlamak değildir

5 İdare 5335 sayılı yasa hükmüne göre işlem yapmıştır Bu da Anayasanın Üstünlüğünü hiçe saymak olduğundan kabulü mümkün değildir

6 Ayrıca idarenin görevimden ayrılırken yolluğun ödenmesi gerektiğindeki yorumu da 6245 sayılı yasanın 59 uncu maddesine açıkça aykırıdır Zira bu yasa gereği memur ayrıldığı yerden alabileceği gibi göreve başladığı yerden de yolluğunu talep hakkına sahiptir

Tüm bu düzenlemeler karşısında yolluk ödenmemesi işleminin haksız ve hukuk dışı olduğu kanaatindeyiz

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline,
hak edilen yolluğun yasal faiziyle birlikte ödenmesine,
Anayasaya aykırılık iddiamızın ciddi bulunarak konunun
Anayasa Mahkemesine götürülmesine ve istemimizin,
Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karar sonucuna
kadar bekletilmesine, yargılama giderlerinin davalı idareye
yükletilmesine, karar verilmesini dilerim Saygılarımla
…/…/2005
Davacı
İsim – Soyisim - İmza


EKLER:
1 Atama Kararnamesi,
2 Yolluk talep dilekçesi,
3 11112005 tarihli işlem yazısı(cevap dilekçesi),

5335 SAYILI YASAYA GÖRE KENDİ İSTEĞİ İLE ATANANLARA İLİŞKİN YOLLUK DAVA DİLEKÇESİ
………………… İDARE MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞINADAVACI :İSM SOYİSİM
ADRES

DAVALI :…… Valiliği - ………

KONUSU : Tarafıma yolluk ödenmemesine ilişkin davalı idare işleminin
iptali ile işlemin dayanağı olan yasanın Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına ve Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karar sonucuna kadar bekletilmesine ve hak ettiğim yolluğun yasal faiziyle
birlikte ödenmesine ve karar verilmesi istemidir

TEBLİĞ TARİHİ :…//2005

I - O L A Y

…… ili, …… ilçesi, ……………………………… Lisesinde/Okulunda görev yapmakta iken, eş durumundan, kendi talebi sonucu Milli Eğitim Bakanlığının kararı ile ……………… Valiliği emrine naklen atandım
Atama kararnamemde yollukla ilgili herhangi bir ibare bulunmadığından, davalı idareye tarafına yolluk ödenmesi için …/…/2005 tarihinde müracaat ettim; davalı idare, …//205 tarih, 285 sayılı cevabında 27042005 tarih, 25798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6245 sayılı Harcırah Kanununda değişiklik yapan 5335 sayılı Yasanın 4/a maddesini gerekçe göstererek talebimi ret etmiştir

Yolluk ödenmemesi işlemi haksız ve hukuka aykırı olduğundan, bu davanın açılması zorunlu olmuştur


II - HUKUKSAL DURUM

16245 sayılı Harcırah Kanunun 5335 sayılı kanunun 4/a maddesi ile değişik 10 maddesinin 1numaralı bendinin “Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu(bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı taleplerinde gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresi yeniden eklenmiştir
Böylece 6245 sayılı yasanın 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile, kendi yazılı talebi bulunanların, eşi zorunlu atamaya tabi olmayan eş durumundan tayin isteyen memurların ve ilk defa atanan memurların yolluk alamayacağı ön görülmüş ve daha önce devlet memurluğunda görev yapmış olanlara yolluk ödenmemesi hükmü getirilmiştir
Memur güvencesini kısmen ortadan kaldıran, Anayasaya ve hukukun temel ilkelerine aykırı bir düzenleme getirilerek, 2002 ve 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunda aynı mahiyette hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptali kararının verilmesi, 4969 sayılı yasanın aynı mahiyetteki hükümlerinin yine 04052005 tarih, 2004/54 esas, 2005/24 karar sayılı kararı ile Anayasa mahkemesince oybirliği ile iptal edilmesi üzerine, 6245 sayılı Harcırah yasasında değişiklik yapılarak aynı hükümlerin yürürlüğe konulması yolunun benimsendiği anlaşılmaktadır Anayasa Mahkemesinin gerekçeli iptal kararı 26112005 gün ve 26005 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır

2 Yasa hükümlerinin anayasaya aykırı yönleri:

a)Bilindiği üzere Anayasanın 2 maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiş, 5 maddesinde de kişinin temel hak ve hürriyetlerinin sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engellerin kaldırılması görevi devlete yüklenmiştir
Yine Anayasanın 10 uncu maddesinde herkesin kanun önünde eşit olduğu; hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı öngörülmüştür
Anayasanın 41 inci maddesinde ailenin korunması ilkesi yer almış, 70 inci maddede de isteyen herkesin kamu hizmetine girme hakkı tanınmış, 128 inci maddesinin birinci fıkrasında da aynen “devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eli ile yürütülür” denilerek, kamu hizmetinin önemi vurgulanmıştır

b) 6245 sayılı Harcırah Kanununda ödenmesi düzenlenen yolluk ve benzeri ödemeler öz olarak kamu hizmetinin gereği gibi yerine getirilmesi ve bu hizmeti yerine getiren kişinin kendi tasarrufu dışında meydana gelen giderler olup,bu harcamalar kamu hizmetinin ve dolayısıyla bunun bedeli olarak kamu çalışanına ödenmesi gereken ödeneklerdir Oysa ödenmemesine yönelik bu düzenleme sosyal devlet ilkesine aykırı olduğu gibi, Anayasanın 128 inci maddesinde düzenlenmiş olan kamu hizmetinin gerektirdiği gibi yerine getirilmesine de engel olacak niteliktedir Hiçbir kamu görevlisi bir yerden başka bir yere naklini isterken, bu nakli başka bir hizmeti yerine getirmek için isteyemez; yine kamu hizmetini yerine getirmek için isteyebilir Ayrıca istediği yere verilebilmesi için orada ihtiyaç ve gereklilik olması lazımdır Tüm bu şartların bir arada olması kanun gereği iken, bu şekilde olacak nakillere yolluk ve benzeri ödeneklerin ödenmeyerek kamu görevlilerinin mağdur edilmesi, kamu çalışanlarını hizmetten uzaklaştıracağı gibi, hizmetin gereği gibi yapılmasına da engel olacaktır

c) Getirilen düzenleme ile sosyal devlet ilkesi ihlal edilmiş, bir kısım kamu görevlilerine yolluk ödenirken bir kısmına da yolluk ödenmemesi hükmü getirilerek Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesi gözardı edilmiştir Yapılan değişiklikle isteği üzere nakledilenlere yolluk ödenmeyeceği düzenlendiğinden ve idare bir çok kez eşleri farklı yerlerde görevlendirdiğinden, eş durumu nedeniyle nakil isteyenlere yolluk ödenmemesi, bu hakkının engellenmesi sonucunu doğmakta ve aile bütünlüğü ilkesi de ihlal edilmektedir
Bir kamu görevlisinin, aile birliğinin sağlanması için eşinin bulunduğu yere atanabilmek amacıyla yazılı talepte bulunmasının isteğe bağlı olmaktan ziyade bir zorunluluk olarak ortaya çıkması nedeniyle, bu biçimde ortaya çıkan nakil işlemlerinin isteğe bağlı olarak nitelendirilemeyeceği, bu bakımdan eş durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteminde bulunanlara harcırah ödenmemesinin Anayasaya aykırılık teşkil ettiği açıktır

Ayrıca 5335 sayılı kanunla 6245 sayılı yasada yapılan değişiklikler kamu çalışanları arasında kayırmacılığa da yol açacaktır Zira yasa metni “kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresini içermektedir Yani sözlü talep edip bireysel ilişkilerini kullananlar yolluk alabilecektir

Zira talepleri yazılı gözükmediği ve idare tarafından zorunlu nakledilmiş göründükleri için yolluk almalarına engel bir durum oluşmayacaktır

d) Bu arada, ilgili düzenlemenin 657 sayılı Yasanın yollukların ödenmesi ile ilgili hükümlerini işlevsiz kıldığını belirtmek isterim
Nitekim, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 62 maddesinin 2595 sayılı yasa ile değişik son fıkrasında, “yer değiştirmek suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödenir” hükmü yer almaktadır
Bilindiği üzere, Harcırah Yasasının “Harcırahın Unsurları” başlıklı 5 maddesinde; harcırahın, “yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva edeceği ve ilgilinin bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, bir kaçına veya tamamına müstehak olabileceği hükme bağlanmış, 10/1 maddesinde de, yurt içinde veya yurt dışındaki daimi bir vazifeye yeniden veya naklen atananlara” yeni görev yerlerine kadar harcırah verilmesi öngörülmüştür
Danıştay’ın yerleşmiş kararlarına göre; tayin onayında yolluksuz kaydının olması veya ilgilinin yolluk verilmemesini kabul ederek yolluksuz tayine rıza göstermesi, kanunen almayı hak ettiği yolluğun ödenmesine engel olmayacağı Mahkemenizce bilinen bir husustur
Bu açıklamalar ışığında ve Danıştay kararları dikkate alınmaksızın, 6245 sayılı Yasanın 5335 sayılı Yasa ile değiştirilen 10 maddesinin Anayasanın 2, 5, 10, 41 ve 128 maddelerine aykırı olduğu kanısındayım

3 27042005 tarih, 25798 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ; 5335 sayılı Bazı kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 4/a maddesi ile 6245 sayılı Harcırah Kanunun 10/1 inci maddesi değiştirilerek; “Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu(bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve 27 042005 tarihinde yürürlüğe girmiştir
Bu yapılan değişiklikte 4969 sayılı yasa ile yapılan –…kendi yazılı talepleri ile gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresi yeniden yasaya yerleştirilmiştir Yani idare Anayasanın Üstünlüğünü hiçe sayarak; Anayasa mahkemesince oy birliği ile iptal edilen ve iptal edildiği ilan edilen ibareye yeniden yasada yer vermiştir

4 İşlemi yaptığı tarihte 4969 sayılı yasa ile yapılan değişiklik her ne kadar Anayasa mahkemesince Resmi Gazetede yayınlanmamış olsa da ilan edilmiştir Kuşkusuz yayınlanmamasının amacı kanun boşluğu yaratmamaktır Yoksa idarenin iptal edildiği biline bir yasaya göre işlem yapmasını sağlamak değildir

5 İdare 5335 sayılı yasa hükmüne göre işlem yapmıştır Bu da Anayasanın Üstünlüğünü hiçe saymak olduğundan kabulü mümkün değildir

Tüm bu düzenlemeler karşısında yolluk ödenmemesi işleminin haksız ve hukuk dışı olduğu kanaatindeyiz

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline,
hak edilen yolluğun yasal faiziyle birlikte ödenmesine,
Anayasaya aykırılık iddiamızın ciddi bulunarak konunun
Anayasa Mahkemesine götürülmesine ve istemimizin,
Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karar sonucuna
kadar bekletilmesine, yargılama giderlerinin davalı idareye
yükletilmesine, karar verilmesini dilerim Saygılarımla
…/…/2005
Davacı
İsim – Soyisim - İmza


EKLER:
1 Atama kararnamesi,
2 Yolluk talep dilekçesi,
3 İdarenin işlem yazısı(cevap)


5335 SAYILI YASAYA GÖRE EŞ DURUMUNDAN ATANANLARA İLİŞKİN YOLLUK DAVA DİLEKÇESİ 27042005 SONRASI


……… İDARE MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

……… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
DAVACI :AD-SOYAD
ADRES

DAVALI :…… Valiliği – …………

KONUSU : Tarafıma yolluk ödenmemesine ilişkin davalı idare işleminin
iptali ile işlemin dayanağı olan yasanın Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına ve Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karar sonucuna kadar bekletilmesine ve hak ettiğim yolluğun yasal faiziyle
birlikte ödenmesine ve karar verilmesi istemidir

TEBLİĞ TARİHİ : 11102005

I - O L A Y
1 Ardahan ili, Damal ilçesi, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İlköğretim Okulunda görev yapmakta iken, eş durumundan talebim sonucu 08072004 gün ve 55539 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Aydın Valiliği emrine naklen atandım
2 …/09/2005 tarihinde eş durumu tayini nedeniyle hak ettiğim yolluğun tarafıma ödenmesi için davalı idareye müracaat ettim Davalı idare 05102005 tarih, 30672 sayılı cevap yazısında “…… 6245 Sayılı kanunun 10 maddesinde değişiklik yapan 5335 Sayılı Kanun 27042005 tarihinde yürülüğe girmiş olup, ……………………… Atamaları bu tarihten önce yapıldığından 6245 Sayılı Kanun 5335 Sayılı Kanunla değişik 10 maddelerine göre yolluklarının ödenmesi mümkün değildir” gerekçesi ile olumsuz işlem tesis etmiştir
3 Tarafıma yolluk ödenmemesine ilişkin 05102005 gün ve 30672 sayılı bu işlem haksız ve hukuka aykırı olduğundan, bu davanın açılması zorunlu olmuştur

II - HUKUKSAL DURUM

1 6245 sayılı Harcırah Kanunun 5335 sayılı kanunun 4/a maddesi ile değişik 10 maddesinin 1numaralı bendinin “Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu(bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı taleplerinde gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresi yeniden eklenmiştir
Böylece 6245 sayılı yasanın 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile, kendi yazılı talebi bulunanların, eşi zorunlu atamaya tabi olmayan eş durumundan tayin isteyen memurların ve ilk defa atanan memurların yolluk alamayacağı ön görülmüş ve daha önce devlet memurluğunda görev yapmış olanlara yolluk ödenmemesi hükmü getirilmiştir
Memur güvencesini kısmen ortadan kaldıran, Anayasaya ve hukukun temel ilkelerine aykırı bir düzenleme getirilerek, 2002 ve 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunda aynı mahiyette hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptali kararının verilmesi, 4969 sayılı yasanın aynı mahiyetteki hükümlerinin yine 04052005 tarih, 2004/54 esas, 2005/24 karar sayılı kararı ile Anayasa mahkemesince oybirliği ile iptal edilmesi üzerine, 6245 sayılı Harcırah yasasında değişiklik yapılarak aynı hükümlerin yürürlüğe konulması yolunun benimsendiği anlaşılmaktadır Anayasa Mahkemesinin gerekçeli iptal kararı 26112005 gün ve 26005 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır

2 Yasa hükümlerinin anayasaya aykırı yönleri:

a)Bilindiği üzere Anayasanın 2 maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiş, 5 maddesinde de kişinin temel hak ve hürriyetlerinin sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engellerin kaldırılması görevi devlete yüklenmiştir
Yine Anayasanın 10 uncu maddesinde herkesin kanun önünde eşit olduğu; hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı öngörülmüştür
Anayasanın 41 inci maddesinde ailenin korunması ilkesi yer almış, 70 inci maddede de isteyen herkesin kamu hizmetine girme hakkı tanınmış, 128 inci maddesinin birinci fıkrasında da aynen “devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eli ile yürütülür” denilerek, kamu hizmetinin önemi vurgulanmıştır

b) 6245 sayılı Harcırah Kanununda ödenmesi düzenlenen yolluk ve benzeri ödemeler öz olarak kamu hizmetinin gereği gibi yerine getirilmesi ve bu hizmeti yerine getiren kişinin kendi tasarrufu dışında meydana gelen giderler olup,bu harcamalar kamu hizmetinin ve dolayısıyla bunun bedeli olarak kamu çalışanına ödenmesi gereken ödeneklerdir Oysa ödenmemesine yönelik bu düzenleme sosyal devlet ilkesine aykırı olduğu gibi, Anayasanın 128 inci maddesinde düzenlenmiş olan kamu hizmetinin gerektirdiği gibi yerine getirilmesine de engel olacak niteliktedir Hiçbir kamu görevlisi bir yerden başka bir yere naklini isterken, bu nakli başka bir hizmeti yerine getirmek için isteyemez; yine kamu hizmetini yerine getirmek için isteyebilir Ayrıca istediği yere verilebilmesi için orada ihtiyaç ve gereklilik olması lazımdır Tüm bu şartların bir arada olması kanun gereği iken, bu şekilde olacak nakillere yolluk ve benzeri ödeneklerin ödenmeyerek kamu görevlilerinin mağdur edilmesi, kamu çalışanlarını hizmetten uzaklaştıracağı gibi, hizmetin gereği gibi yapılmasına da engel olacaktır

c) Getirilen düzenleme ile sosyal devlet ilkesi ihlal edilmiş, bir kısım kamu görevlilerine yolluk ödenirken bir kısmına da yolluk ödenmemesi hükmü getirilerek Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesi gözardı edilmiştir Yapılan değişiklikle isteği üzere nakledilenlere yolluk ödenmeyeceği düzenlendiğinden ve idare bir çok kez eşleri farklı yerlerde görevlendirdiğinden, eş durumu nedeniyle nakil isteyenlere yolluk ödenmemesi, bu hakkının engellenmesi sonucunu doğmakta ve aile bütünlüğü ilkesi de ihlal edilmektedir
Bir kamu görevlisinin, aile birliğinin sağlanması için eşinin bulunduğu yere atanabilmek amacıyla yazılı talepte bulunmasının isteğe bağlı olmaktan ziyade bir zorunluluk olarak ortaya çıkması nedeniyle, bu biçimde ortaya çıkan nakil işlemlerinin isteğe bağlı olarak nitelendirilemeyeceği, bu bakımdan eş durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteminde bulunanlara harcırah ödenmemesinin Anayasaya aykırılık teşkil ettiği açıktır

Ayrıca 5335 sayılı kanunla 6245 sayılı yasada yapılan değişiklikler kamu çalışanları arasında kayırmacılığa da yol açacaktır Zira yasa metni “kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresini içermektedir Yani sözlü talep edip bireysel ilişkilerini kullananlar yolluk alabilecektir

Zira talepleri yazılı gözükmediği ve idare tarafından zorunlu nakledilmiş göründükleri için yolluk almalarına engel bir durum oluşmayacaktır

d) Bu arada, ilgili düzenlemenin 657 sayılı Yasanın yollukların ödenmesi ile ilgili hükümlerini işlevsiz kıldığını belirtmek isterim
Nitekim, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 62 maddesinin 2595 sayılı yasa ile değişik son fıkrasında, “yer değiştirmek suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödenir” hükmü yer almaktadır
Bilindiği üzere, Harcırah Yasasının “Harcırahın Unsurları” başlıklı 5 maddesinde; harcırahın, “yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva edeceği ve ilgilinin bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, bir kaçına veya tamamına müstehak olabileceği hükme bağlanmış, 10/1 maddesinde de, yurt içinde veya yurt dışındaki daimi bir vazifeye yeniden veya naklen atananlara” yeni görev yerlerine kadar harcırah verilmesi öngörülmüştür
Danıştay’ın yerleşmiş kararlarına göre; tayin onayında yolluksuz kaydının olması veya ilgilinin yolluk verilmemesini kabul ederek yolluksuz tayine rıza göstermesi, kanunen almayı hak ettiği yolluğun ödenmesine engel olmayacağı Mahkemenizce bilinen bir husustur
Bu açıklamalar ışığında ve Danıştay kararları dikkate alınmaksızın, 6245 sayılı Yasanın 5335 sayılı Yasa ile değiştirilen 10 maddesinin Anayasanın 2, 5, 10, 41 ve 128 maddelerine aykırı olduğu kanısındayım

3 27042005 tarih, 25798 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ; 5335 sayılı Bazı kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 4/a maddesi ile 6245 sayılı Harcırah Kanunun 10/1 inci maddesi değiştirilerek; “Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu(bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve 27 042005 tarihinde yürürlüğe girmiştir
Bu yapılan değişiklikte 4969 sayılı yasa ile yapılan –…kendi yazılı talepleri ile gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresi yeniden yasaya yerleştirilmiştir Yani idare Anayasanın Üstünlüğünü hiçe sayarak; Anayasa mahkemesince oy birliği ile iptal edilen ve iptal edildiği ilan edilen ibareye yeniden yasada yer vermiştir

4 İşlemi yaptığı tarihte 4969 sayılı yasa ile yapılan değişiklik her ne kadar Anayasa mahkemesince Resmi Gazetede yayınlanmamış olsa da ilan edilmiştir Kuşkusuz yayınlanmamasının amacı kanun boşluğu yaratmamaktır Yoksa idarenin iptal edildiği biline bir yasaya göre işlem yapmasını sağlamak değildir

5 İdare 5335 sayılı yasa hükmüne göre işlem yapmıştır Bu da Anayasanın Üstünlüğünü hiçe saymak olduğundan kabulü mümkün değildir

Tüm bu düzenlemeler karşısında yolluk ödenmemesi işleminin haksız ve hukuk dışı olduğu kanaatindeyiz

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline,
hak edilen yolluğun yasal faiziyle birlikte ödenmesine,
Anayasaya aykırılık iddiamızın ciddi bulunarak konunun
Anayasa Mahkemesine götürülmesine ve istemimizin,
Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karar sonucuna
kadar bekletilmesine, yargılama giderlerinin davalı idareye
yükletilmesine, karar verilmesini dilerim Saygılarımla
…/…/2005
Davacı
Ad – Soyad - İmza


EKLER:
1 Atama kararnamesi,
2 Yolluk talep dilekçesi
3İşlem yazısı(idarenin cevabı)

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
26.12.05 22:15 Yazan: skarahisarlı
Re: yolluk alamayan arkadaşlar için dilekçe örnekleri

Re: yolluk alamayan arkadaşlar için dilekçe örnekleri


paylaşımın için teşekkürler

05.06.11 03:11 Yazan: pay

Öncelikle niketya yapmış olduğun bilgilendirme ve dilekçe örneklerinden dolayı çok teşekkür ederim

2002 – 27042005 ARASINDA YOLLUK ALAMAYANLARA İDARENİN CEVABI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI GERİ YÜRÜMEZ GEREKÇE GÖSTERİLMİŞ İSE

2002 – 27042005 TARİHLERİ ARASINDA İLK ATAMA OLARAK YOLLUK ALMAYANLARA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

2002-27042005 ARASI YOLLUK ALAMAYANLARDAN İDARENİN 37 SIRA NO’LU TEBLİĞİ GEREKÇE GÖSTERENLER İÇİN DAVA DİLEKÇESİ

12082003 – 27042005 ARASINDA YOLLUK ALAMAYANLARA İDARENİN CEVABI 5335 SAYILI YASA GEREKÇE GÖSTERİLMİŞ İSE

5335 SAYILI YASAYA GÖRE KENDİ İSTEĞİ İLE ATANANLARA İLİŞKİN YOLLUK DAVA DİLEKÇESİ

5335 SAYILI YASAYA GÖRE EŞ DURUMUNDAN ATANANLARA İLİŞKİN YOLLUK DAVA DİLEKÇESİ 27042005 SONRASI

Bu başlıkların haricinde "2002 ÖNCESİ VE İLK ATAMA YOLLUK ALAMAYANLAR" için bir örnek dilekçe var mı? Paylaşabilirseniz çok sevinirim
Tekrar çok teşekkür eder saygılarımı sunarım

11.06.11 13:02 Yazan: fatih-fatih

sözleşmeliden kadroluya geçen öğretmenin yolluk dava dilekçe örneği arıyorum,yardımcı olursanız sevinirim

 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 07:46.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz