PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > PaylaşTR Genel > İslam Dünyası > Dualar

Dilek Tesbihleri

Dualar
Dilek Tesbihleri, Dilek Tesbihleri 1 اللهم انى اسءلك بانّى اشهد انّك انت الله الّذى لا اله الا انت الواحد الاحدالصّمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا احدٌ Okunuşu: Allâhümme innî es'elüke biennî eşhedu enneke entellâhüllezî lâ ilâhe illâ entel vâhidul ehadüs-samedüllezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ehad (En kuvvetli senetçe budur ) 2 يا حىّ يا قيّوم يا بديع السّموات ولارد يا ذالجلال و الاكرم Okunuşu: Yâ Hayyu, Yâ ve Dilek Tesbihleri bir dilek için okunacak dua, dilek icin ihlas suresi, dilek için tesbih, dilek tesbihi, dilek tesbihi duası, dilek tesbihleri, dılek ıcın tesbıh duası, ihlas suresi tesbih, ihlas suresi tesbihi, tesbih dileği, tesbihle ihlas suresi, tesbıhe 3 ıhlas 1 fatıha, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
28.05.10 17:08 Yazan: ömr-ü diyar
Dilek Tesbihleri

Sponsorlu Bağlantılar

Dilek Tesbihleri


1
اللهم انى اسءلك بانّى اشهد انّك انت الله الّذى لا اله الا انت الواحد الاحدالصّمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا احدٌ

Okunuşu: Allâhümme innî es'elüke biennî eşhedu enneke entellâhüllezî lâ ilâhe illâ entel vâhidul ehadüs-samedüllezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ehad (En kuvvetli senetçe budur)
2
يا حىّ يا قيّوم يا بديع السّموات ولارد يا ذالجلال و الاكرم

Okunuşu: Yâ Hayyu, Yâ Kayyûmü, Yâ Bedîusemâvâti vel ard, Ya zel Celâli ve'l İkrâm
3
Cuma gününün hangi saatinde olursa bir insan;

لا اله الا انت يا حنّان يا منّان يا بديع السّموات ولارد يا ذالجلال و الاكرم

Okunuşu: Lâ ilâhe illâ ente yâ Hannânu, yâ Mennânu, yâ Bedias-semâvâti vel ard, yâ zel Celâli ve'l ikrâm

derse, duâsının kabûl olacağı, hadîs-i şerîfte haber verilmiştir
4
Duâdan evvel;

اللهم انت خلقتنى و انت تهدينى و انت تطعمنى و انت تسقينى و انت تميتنى و انت تحيينى

Okunuşu: Allâhümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut'imunî ve ente teskînî ve ente tumîtunî ve ente tuhyînî

Senâ-i Celîli ile başlamalıdır
5
Üç defa "yâ Erhamerrâhimîn" yahud "yâ Rabbî" deyip duaya başlamalıdır
6
"Lâ ilâhe illâ ente SÜbhâneke innî küntü minez-zâlimîn" i, yani Yunus Aleyhisselam'ın tesbihini okumaktır
7
Yâsîn-i Şerîf'in ibtidâsında iki Esmâ-i İlâhi vardır ki, "El-Azîz'ur-Rahîm", üçüncü sahifesinde iki esmâ vardır, onlar da "El-Azîzü'l-Alîm" Sâd Suresi'nin iptidâsında da iki Esmâ-i İlâhî vardır ki, "El-Azîz'ül- Vahhâb" Bir insan, bunların cümlesini bir araya getirir; "yâ Azîzu yâ Rahîm, yâ Azîzu yâ Alîm, yâ Azîzu yâ Vahhâb" der, duâya öyle başlarsa, duasının kabul olacağı ekâbir-i ümmet tarafından haber verilmiştir İmâm-ı Suyûtî'nin "Şerhussudûr Nam" kitabının 92'nci sahifesinde bu tür yazar

Peygamber Efendimiz (SAV) محمّد رسول الله صادق الوعد الامين , "Her kim beher günde 100 defa "Lâ ilâhe illallâhu'l Melikü'l Hakku'l Mübîn" derse, bu Zikr-i Şerîf ona fukaralıktan (fakirlikten) emniyet ve kabîr vahşetinden ünsiyet olur ve cennetin sekiz kapıları kendine açılır" buyurdular
Tesbihler
8
Tesbihleri çok çekmektir Birisi, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e; "Elim zayıf kaldı, fakir oldum" dedi Cenab-ı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, cevâbında: "Tesbih getirmekten (yani Allah'ı anmak ve O'nu zikretmekten) neredesin? Bütün mahlûkât (tüm yaratılanlar), tesbih getirmekle (Allah'ın anmakla) rızkını hak eder de yaşar Tesbihi terkedince (Allah'ı anmayı bırakınca) hayvanât bile avcının eline düşer" buyurdu

Sabah vaktiyle güneş çıkması arasında 100 defa

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم استغفرالله

Okunuşu: Sübhânallâhi ve bi hamdihî, sübhânallâhil Azîm Estağfirullâh

devamlı okunursa, rızık için büyük bir faideyi temin edeceği, Hâdis-i Şerîf'te tasrih olunmuştur Hatta dünyanın, insanın ayağına geleceği haber verilmiştir

Cenab-ı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, "Bir insan, rızkı bol, muradına nail ve düşmanına galip olmak isterse sabah akşam üçer defa Sübhânallâhi mine'l mîzân ve müntehel ilmi ve mebleğa'r-ridâ ve zinete'l arl Ve lâ ilâhe illallâhu mil'el mîzân ve müntehel ilmi mebleğa'r-ridâ ve zinete'l arş Vallâhu ekberu mil'el mîzân ve müntehel ilmi mebleğa'r-ridâ ve zinet'el arş desin" buyurdular
Allah'a Hamd Etmek
9
Allah'a çok hamd ve şükür etmektir Şükür, ağızla olduğu gibi insanın azası ile yaptığı ta'zim, itaat, namaz, oruç, sadaka ve sair makbul hayırların cümlesi şükür sayılır Cenâb-ı Ecellî ve Alâ, "Şükür ederseniz elbette ziyâde veririm Küfrân-ı nimet ve nankörlük ederseniz azâb eder, aç bırakırım" buyuruyor Cennet'e en evvel girenler, Allah-u Azîmüşşân'a çok hamd edenlerdir Bir insan,

الحمد لله حمدًا يوافى نعمه و يكافى مزيده

Elhamdu lillâhi hamden yuvâfî niamehû ve yükâfî mezîdeh

ve

Elhamdulillâhillezi kefânî ve âvânî velhamdulillâhillezî etamenî vesekânî velhamdulillâhillezî menne aleyye ve efdâl

derse, bütün mahlûkâtın hamdini bu kelamda cem etmiş olur "Yemek yedikten sonra 3 defa Elhamdulillâh demeyi unutmayalım; günahları affettirir" diye hakkında Hadîs-i Şerîf vardır Yemeğe Besmele'yle başlamalıdır[1]
Kaynaklar

[1] Kapaksız ve eski bir kitap'tan s 107-1101 defa Fatiha suresi ardından 3 defa İhlas suresi okunur Ardından Besmele okunduktan sonra (1100) defa 'YA MUİZZ' okunur2 Rekat namaz ( ALLAH rızası için )

2 Rekat namaz ( Peygamber Efendimiz )

2 Rekat Tövbe-İstiğfar Namazı ( 1 fatiha, 3 İhlas okunur)

2 Rekat Şükür Namazı

2 Rekat namaz Şeyh Abdulkadir Geylani

2 Rekat Hacet Namazı

kılınır

33 estağfurullah, 33 Allahumme Salli Ala Seyidina ve nebina Muhammed', 33 defa ' Subhanallah velhamdallah' , 33 ün bitiminde ' Subhanallah velhamdulilallah ve La İlahe İllallah' okunurArdından ALLAH'ın 99 isimi söylenecek sonra Kenzül Arş duası okunur Ardından dileğini söyler 3 Çarşamba veya Cuma günü okunur


3-

Namazdan Sonra Okunur

Kullarını bağışlayan ve onlara cömert olan Allah'tan başka yaratıcı yoktur Büyük arşın sahibi olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır Hamd, alemlerin Rabbı olan Allah'adır Ya Rabbi; senin rahmetini, mağfiretinin büyüklüğünü dilerim Bütün günahlardan ve kötülüklerden beni koru Bütün iyiliklere de beni yönelt Bağışlanmamış günahımı bırakma ya Rabbi! Sıkıntılarımı gider, rızana uygun olan bütün isteklerimi kabul et Ey merhamet sahibi olan Rabbım !

4-

Haceti veya bir dileği olan kimse , çarşamba , perşembe ve cuma günleri oruçlu olarak geçirir Yalnız cuma günü cuma namazına gitmeden önce boy abdesti alarak cuma namazına iştirak eder Yolda giderkende bir fakire sadaka verir Cuma namazı sona erince , ellerini ilahi dergaha açarak şöyle duada bulunur :

Allahümme inni es'elüke bismikel azıymi bismillahirrahmanirrahıymillezi la ilahe illa hü* Alimül ğaybi veş şehadeh* Hüver rahmanür rahıym*Es,elüke bismikellezimelees semacati vel erda ve es'elüke bismike bismillahirrahmanirrahıymillezi anet lehül vücühü ve haşeat lehül asvatü ve veciletil kulübü min haşyetihi en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ve en takdıye haceti (Burada dileğini söyler)

Allah'ın izni ile duası gerçekleşir

5-

Servet İsteme Duası
"Allahumme inna nes'elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına"
Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim


Yatağa Girerken Okunacak Dua
"Allahümme, kınî azâbeke yevme teb'asu ev tecme'u ibâdeke''
Allahım! Kullarını yeniden dirilttiğin veya topladığın gün beni azabından koru


Zalimden Korkar İsen
Yâ ilâhe, Cebrâîle ve İsrâfîle ve Mikâîle ve Azrâîle ve yâ ilâhe İbrâhîme ve İsmâîle ve İshaka ve münzelit Tevrâti vel İncîli vez Zebûri vel Fürkân, Kün lî, câren min fülanibni Fülân, min kezâ ve kezâ
Belli Bir Saatte Uyanmak İçin
Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse, Kevser sûresini üç defa ve Allah'a güvenle okuyup yatarsa, istediği saatte uyanırBesmele okunur ardından;

ALLAH'ın gücü ile, Peygamberin gücü ile Şayh Ahmedi Halifenin yardımıyla denerek dua edilir

alıntı


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 21:23.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz