PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > PaylaşTR Genel > İslam Dünyası > Dualar

yasini şerif türkçe meali ve fazileti

Dualar
yasini şerif türkçe meali ve fazileti, yasini şerif türkçe meali ve fazileti Yâsîn, 2 Hikmet dolu Kur'an hakkı için, 3 Sen şüphesiz peygamberlerdensin 4 Doğru yol üzerindesin 5 (Bu Kur'an) üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir 6 Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir 7 Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir Çünkü onlar iman etmiyorlar 8 Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır ve yasini şerif türkçe meali ve fazileti yasin i şerif türkçe, yasin i şerif türkçe okunuşu, yasin i şerifin türkçe meali, yasin şerif türkçe meali, yasin şerifin türkce meali, yasin-i şerif türkçe meali, yasini serif turkce okunusu, yasini şerif meali, yasini şerif türkçe, yasini şerif türkçe meali, yasini şerifin türkçe meali, yasini şerifin türkçesi, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
17.04.08 21:45 Yazan: cemsevecen
yasini şerif türkçe meali ve fazileti

Sponsorlu Bağlantılar

yasini şerif türkçe meali ve fazileti


Yâsîn,
2 Hikmet dolu Kur'an hakkı için,
3 Sen şüphesiz peygamberlerdensin
4 Doğru yol üzerindesin
5 (Bu Kur'an) üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir
6 Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir
7 Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir Çünkü onlar iman etmiyorlar
8 Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır
9 Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler
10 Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar
11 Sen ancak zikre (Kur'an'a) uyan ve görmeden Rahmân'dan korkan kimseyi uyarabilirsin İşte böylesini, bir mağfiret ve güzel bir mükâfatla müjdele
12 Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (levh-i mahfuz'da) sayıp yazmışızdır
13 Onlara, şu şehir halkını misal getir: Hani onlara elçiler gelmişti
14 İşte o zaman biz, onlara iki elçi göndermiştik Onları yalanladılar Bunun üzerine üçüncü bir elçi gönderdik Onlar: Biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz! dediler
15 Elçilere dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız Rahmân, herhangi bir şey indirmedi Siz ancak yalan söylüyorsunuz
16 (Elçiler) dediler ki: Rabbimiz biliyor; biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz
17 "Bizim vazifemiz, açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir" dediler
18 (Bunun üzerine onlar Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun sizi taşlarız Ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur, dediler
19 Elçiler şöyle cevap verdi: Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis, siz aşırı giden bir milletsiniz
20 Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi "Ey kavmim! dedi, bu elçilere uyunuz!"
21 "Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun, çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir"
22 "Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Halbuki, hepiniz O'na döndürüleceksiniz"
23 "O'ndan başka tanrılar mı edineyim? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse onların (putların) şefâati bana hiçbir fayda vermez, beni kurtaramazlar"
24 "İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş olurum"
25 "Şüphesiz ben, Rabbinize inandım, beni dinleyin"
26 Ona: Cennete gir" denilince "Keşke, dedi, kavmim bilseydi!"
27 "Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını !"
28 Biz ondan sonra, onun milletini helâk etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik
29 (Onları helâk eden) korkunç sesten başka bir şey değildi Birdenbire sönüverdiler
30 Ne yazık şu kullara! Onlara bir peygamber gelmeyegörsün, ille de onunla alay etmeye kalkışırlar
31 Müşrikler görmüyorlar mı ki, onlardan önce nice kavimler helâk ettik Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler
32 Elbette onların hepsi (kıyamet gününde) karşımızda hazır bulunacaklar
33 (Bu hususta) ölü toprak onlar için mühim bir delildir Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan dane çıkardık İşte onlar bundan yerler
34 Biz, yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık
35 Ta ki, onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler Hâla şükretmeyecekler mi?
36 Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim
37 Gece de onlar için bir ibret alâmetidir Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler
38 Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner) İşte bu, azîz ve alîm olan Allah'ın takdiridir
39 Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner
40 Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir Her biri bir yörüngede yüzerler
41 Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir
42 Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık
43 Dilesek onları suda boğarız O zaman ne onların imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar
44 Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalandırmamız müstesnadır
45 Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'tan korkun; umulur ki size merhamet olunur denildiğinde (aldırmazlar)
46 Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmeyedursun, ille de ondan yüz çevirmişlerdir
47 Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarfediniz, denildiğinde, kâfirler müminlere dediler ki: Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz
48 Onlar: Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir? derler
49 Onlar, birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar
50 İşte o anda onlar ne bir vasiyyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler
51 Nihayet Sûr'a üfürülecek Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler
52 (İşte o zaman Eyvah, eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, Rahmân'ın vâdettiğidir Peygamberler gerçekten doğru söylemişler! derler
53 Olan müthiş bir sesten ibarettir Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar
54 O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız
55 O gün cennetlikler, gerçekten nimetler içinde safa sürerler
56 Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar
57 Orada onlar için her çeşit meyve vardır Bütün arzuları yerine getirilir
58 Onlara merhametli Rabb'in söylediği selam vardır
59 "Ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkârlar!"
60 "Ey Adem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır" demedim mi?
61 "Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur" demedim mi?
62 Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı Hâla akıl erdiremiyor musunuz?
63 İşte, bu size vâdedilen cehennemdir
64 İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin!
65 O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder
66 Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi?
67 Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!
68 Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz Hiç düşünmüyorlar mı?
69 Biz ona (Peygamber'e) şiir öğretmedik Zaten ona yaraşmazdı da Onun söyledikleri, ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır
70 Diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye
71 Görmüyorlar mı ki, biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık Bu sayede onlar bunlara sahip olmuşlardır
72 Bu hayvanları onların emrine verdik Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler
73 Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır Hâla şükretmezler mi?
74 Onlar, yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilâhlar edindiler
75 Halbuki ilâhların onlara yardım etmeye güçleri yetmez Aksine kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir
76 (Resûlüm!) O halde onların sözleri sakın seni üzmesin Kuşkusuz biz, onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz
77 İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş
78 Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diyor
79 De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir
80 Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz
81 Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır
82 Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı "Ol" demekten ibarettir Hemen oluverir
83 Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O'na döneceksiniz

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
17.04.08 21:46 Yazan: cemsevecen

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken vefât eden kimse şehid olur)

(Kur'ân-ı kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinliyenin affına sebep olur, âhırette korktuğundan emin olur Bu Yâsin sûresidir

“Ölüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir melek gelip rûhun kolay çıkmasına duâ eder Yıkanırken yanında bulunurlar Cenazesi ile birlikte giderler Namazında, defninde bulununlar ve hep duâ ederler

“Şeytanlar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı ile Mu'avvizeteyn sûrelerinden kaçarlar

“Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitlerin azâbları hafifler Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevâb verilir

“Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya kanmış olarak vefât eder ve doymuş olarak kabre girer

“Müslüman bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki melek Cennet şerbeti getirir Suya kanmış olarak rûh teslim eder Doymuş olarak kabre girer Suya ihtiyacı olmaz

“Yasîn okuyunuz Onda on bereket vardır Aç okursa, doyar Çıplak okursa, giyinir Bekâr okursa, evlenir Korkan okursa, emin olur Mahzun okursa ferahlar Misafir okursa, seferde yardım görür Kayıp bulunur Hasta okursa şifâ bulur Ölü üzerine okunursa azabı hafifler Susayan okursa, suya kavuşur

“Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve orada Yasîn okursa Allahü teâlâ ona, Yasîn'in her harfi miktarınca mağfiret eder

“Kur'ân-ı kerîmin kalbi Yasîn'dir Muhakkak ki o dertlere şifâdır Allahı ve âhıret yurdunu dileyerek bir kimse Yasîn'i okursa, Allah kendisini mutlaka bağışlar

“Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid olarak ölür

“Cuma geceleri Yasîn sûresini okuyan kimse, Allahü teâlânın magfiretine kavuşmuş halde sabahlarYasîn sûresinin faydaları

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

“Kur'ân-ı kerîmde bir sûre vardır ki, ona Allah katında "Azîme" denir O sûreyi okuyan kimse, kıyâmet günü çok kimseye şefaat edecektir O sûre Yasîn sûresidir

Yasîn sûre-i şerîfesini okumanın faidelerinden birkaçı:

1- Eceli gelmiyen hasta şifâ bulur

2- Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz

3- Ölürken Cennet meleklerini görür

4- İnsan korktuğundan emin olur

5- Garipler yardımcı bulur

6- Aç olan, tok olur Yani ummadığı yerden rızık gelir

7- Susuz olan, kanıncaya dek su bulur

8- Bekarların evlenmesi kolay olur

9- Elbisesi olmayan elbise bulur

10- Gayb olan şey bulunur

 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 19:40.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz