PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÜNYASI > Coğrafya

Dünyamızın Şekli ve Katmanları (model)

Coğrafya
Dünyamızın Şekli ve Katmanları (model), Dünyamızın Şekli ve Katmanları (model) 1- Dünya’nın Ay üzerine düşen gölgesi yuvarlaktır 2- Uzaktan gelen bir geminin önce dumanını, sonra bacasını veya bayrağını daha sonra da geminin tamamını görmemiz 3- Bir noktadan çıkıp hep aynı yönde gidersek başladığımız noktaya geri dönmemiz 4-Uzaydan çekilen fotoğraflar, Dünya’nın küreye benzediğinin kesin kanıtıdır DÜNYA’NIN ŞEKLİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERDEN BAZILARI 1- İlk insanlar bir tekerleğin üzerinde yaşadıklarını sanıyorlardı 2- Maya Uygarlığında ( MÖ–300 / MS–900 ) Mayalar Dünya’yı her birine bir ve Dünyamızın Şekli ve Katmanları (model) dunya modeli, dünya katman modeli, dünya katmanları modeli, dünyanın katman modeli, dünyanın katmanları modeli, dünyanın katmanları modeli nasıl yapılır, dünyanın katmanlarını gösteren model, dünyanın katmanlarını gösteren model nasıl yapılır, dünyanın modeli, katman modeli, katman modeli nasıl yapılır, yerküre modeli, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
06.04.10 18:06 Yazan: Ayışığı
Dünyamızın Şekli ve Katmanları (model)

Sponsorlu Bağlantılar

Dünyamızın Şekli ve Katmanları (model)1- Dünya’nın Ay üzerine düşen gölgesi yuvarlaktır

2- Uzaktan gelen bir geminin önce dumanını, sonra bacasını veya bayrağını daha sonra da geminin tamamını görmemiz

3- Bir noktadan çıkıp hep aynı yönde gidersek başladığımız noktaya geri dönmemiz

4-Uzaydan çekilen fotoğraflar, Dünya’nın küreye benzediğinin kesin kanıtıdır

DÜNYA’NIN ŞEKLİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERDEN BAZILARI
1- İlk insanlar bir tekerleğin üzerinde yaşadıklarını sanıyorlardı
2- Maya Uygarlığında ( MÖ–300 / MS–900 ) Mayalar Dünya’yı her birine bir ağaç ve bir kuş yakıştırdıkları dört bölüme ayırmışlar

3- Eski Yunan’ da matematikçi ve gök bilimci Miletoslu Thales’ e göre her şeyin ana maddesi suydu Bir tepsi biçiminde olan Dünya da suda yüzmekteydi

4- Yunan bilgin Pythagoras ( Pisagor) gezegenlerin hareketlerinin dairesel olduğunu savunuyor, gök cisimleri ile Dünya’nın küre biçiminde olduğuna inanıyordu

YERYÜZÜNDEKİ
KARALAR, SULAR VE HAVA


Yerküre modelini incelediğimizde Dünya’nın karalar ve sulardan oluştuğunu görürüz
Yeryüzündeki karalar YER KABUĞUNU oluşturur Yer kabuğuna TAŞ KÜRE denir
Yerküredeki mavi renkli kısımlar suları temsil eder
Suların bulunduğu kısma SU KÜRE denir
Dünya üzerinde bulunan büyük kara parçalarına KITA denir
Kıtaları ayıran büyük denizlere OKYANUS denir
Okyanustan küçük olan büyük su alanlarına DENİZ denir
Yeryüzünü dört parçaya ayırdığımızda 3 parçasını su, 1 parçasını ise karalar oluşturur Yani yeryüzünün ¾’ ü (DÖRTTE ÜÇÜ) sularla kaplıdır
Dünya gözle göremediğimiz ancak hissedebildiğimiz bir gaz tabakası ile sarılmıştır
Bu gaz tabakasına HAVA KÜRE denir
Canlılar için hayat kaynağı olan hava, bir tabaka halinde Dünya’mızı çevreler
Dünya’mızı saran hava tabakasına ATMOSFER denir
Su ve toprakta da hava bulunur
Solucan, köstebek ve bazı böcekler toprak altında yaşarlar ve toprakta bulunan havayı soluyarak yaşarlar
Tohumlar, toprakta bulunan hava sayesinde çimlenerek bitki haline dönüşür
Su altında yaşayan balıklar ve diğer su canlıları da sudaki havayı kullanır
Atmosferde Güneş’ten gelen zararlı ışınları filtre gibi süzen OZON tabakası vardır
Havada bulunan gazlar;
% 78 Azot gazı
% 21 Oksijen gazı
% 1 Karbondioksit ve diğer gazlar, duman, su buharı bulunmaktadır

Dünya’nın gözlemlenebilir 3 katmanı vardır
1- KARALAR ( TAŞ KÜRE)
2- SULAR ( SU KÜRE )
3- HAVA (HAVA KÜRE )


KAYAÇLARI, MİNARELLERİ VE MADENLERİ TANIYORUZ

Karalar kayaçlardan oluşmuştur Kayaçlar ise çeşitli minerallerin birleşmesi ile oluşmuş katı maddedir
Minarelerin çeşitliliği ve farklılığından dolayı kayaçların yapısal özellikleri, renkleri, sağlamlıkları birbirinden farklıdır
Minareler kayaçlara
*renk
* sertlik
*yumuşaklık
*parlaklık
*matlık gibi özellikler kazandırır
Minareler kayaçların içindedirBunların bazılarına ulaşmak için toprağın derinliklerine inmek gerekir
Minareleri günlük hayatımızda birçok alanda kullanırız Örneğin;
* Ampulün içindeki telin yapıldığı tungsten bir mineraldir
*Ayna yapımında silis ve gümüş mineralleri kullanılır
*Kurşun kalemin ucu grafit adlı mineralden yapılmıştır
*Tebeşir alçı taşı denilen mineralden yapılmıştır
*Günlük hayatımızın birçok yerinde kullandığımız alüminyum, çinko, demir, altın, kömür, bakır, kum taşı, granit, mermer birer mineraldir
Ekonomik değeri olan mineral, taş veya kayaçlara MADEN denir
Altın, elmas, kömür birer madendir

TOPRAK NASIL OLUŞTU?

Toprak kayaçların parçalanması sonucu oluşmuştur Kayaçlar ise suyun, rüzgârın, iklim şartlarının ve bitki köklerinin etkisiyle parçalanmıştır

SUYUN ETKİSİ
*Akarsular taşları sürükleyerek birbirine çarpıp parçalanmasına neden olur
*Kayaçlardaki çatlaklar giren su donar ve kayaçları parçalar

RÜZGÂRIN ETKİSİ
*Rüzgârın etkisiyle kayaçlar kopar, parçalanır ve aşınır PERİ BACALARI bu şekilde oluşmuştur

İKLİM ŞARTLARININ ETKİSİ ( ISI ETKİSİ)
*Güneş’in etkisiyle kayaçlar gündüz ısınır ve genişler Gece hava soğuyunca kayalar büzüşür
Genişleme ve büzüşme kayaları çatlatır ve ufaltır

BİTKİLERİN KÖKLERİ
*Kayaçların çatlaklarına giren kökler burada büyüyüp kayaçların parçalanmasına neden olur

BÜTÜN BU OLUŞUMLARIN YANINDA BİTKİ VE HAYVAN ATIKLARI DA BU PARÇALARA KARIŞARAK TOPRAĞI OLUŞTURUR

EROZYON
Toprak aşınması da denir Toprağın sürüklenip gitmesidir Erozyon sonucunda toprak bitki yetiştirmeye uygun olan ve canlıların yaşadığı en verimli kısmı kaybederErozyona;
*Yağmur suları
*Akarsular
*Eriyen kar suları
*Rüzgârlar sebep olur

EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN
*Yamaçlar ağaçlandırılmalıdır
*Bentler ve barajlar yapılmalıdır
*Ormanlar korunmalı ve sayısı arttırılmalıdır
*Toprak eğimine ters sürülmeli

DÜNYANIN KATMANLARI
GÖZLEMLENEBİLİR KATMANLAR

1- HAVA KÜRE ( ATMOSFER)
Çeşitli gazların karışımından oluşmuştur Yer küreyi sarar, çevresinden uzaklaşmazSu buharı bu katmanda bulunurGüneş’ten gelen zararlı ışınları engellerCanlılar için gerekli gazları içerir
2- SU KÜRE
Taş küre ile iç içe olan katmandır Su küreyi; okyanuslar, denizler, iç kesimlerindeki çukurlara suların birikmesiyle oluşan göller, akarsular ve yeraltı suları oluşturur Canlılar için çok önemli yaşam kaynağıdır Su kürenin yaklaşık YÜZDE BİRİ içme suyu olarak kullanılabiliyor Kullanılan bu suya tatlı su da denilmektedir
3- TAŞ KÜRE ( YER KABUĞU )
Üzerinde canlıların yaşadığı katmandır Çeşitli yapıdaki kayaçlardan oluşmuştur Üst kısımları yer yer toprakla örtülmüştür Yer yer yükselti, düzlük, ve çukurlardan oluşur Kalınlığı her yerde aynı değildirOkyanusların dibinde ince ,dağlık bölümlerde kalındır Yer kabuğunun derinliklerine inildikçe sıcaklık artar

GÖZLEMLENEMEYEN KATMANLAR

4-ATEŞ KÜRE ( MAĞMA TABAKASI) (MANTO)
Yer kabuğunun hemen altındaki tabakadır Sıcaklığı çok yüksektir Erimiş maddeler, sıkışmış gaz ve buharlardan oluşmuştur Ateş kürenin akışkan bir yapısı vardır ve hareketlidir Ateş küreyi oluşturan akışkan ve sıcak olan bu erimiş maddeye MAGMA denir Magma zaman zaman yanardağlardan yeryüzüne çıkar Magmanın yeryüzüne çıkmış haline LAV denir

5-AĞIR KÜRE (ÇEKİRDEK)
Dünya’nın en iç ve en kalın katmanıdır En sıcak ve en ağır katman burasıdır Sıcaklığı çok yüksek olmasına rağmen katı ve katıya yakın haldeki maddelerden oluşmuştur

NOT: Yeryüzünden içe yani merkeze doğru gidildikçe sıcaklık artar

ÇEVRE KİRLİLİĞİ
Doğada bulunan hava, su ve toprağın sanayi atıkları, kimyasal maddeler, evsel atıklar, bilinçsizce kullanılan teknolojik ürünler sonucu kirlenmesi olayıdır Kirlenmiş bir çevrede canlılar yaşayamaz

KİRLİLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN

*İnsanlar eğitilmeli
*Fabrika ve sanayi tesislerin bacalarında filtre kullanılmalı
*Fabrika ve sanayi tesislerine arıtma tesisleri kurulmalı
*Ev ve iş yerlerinde kaliteli yakıtlar kullanılmalı
*Motorlu taşıtlarda çevreci yakıtlar geliştirilmeli
*Kimyasal maddelerin, tarım ilaçlarının ve her türlü atığın, kanalizasyonların akarsu ve denizleri kirletmesi önlenmeli
*Toprakta çürümeyen plastik ve naylon atıklar ile pil, hastane atıkları ve nükleer atıkların toprakla teması önlenmeli
* Geri dönüşümlü malzemeler kullanılmalı
*Ağaç dikilmeli ve ormanlar korunmalı
*Bilinçsizce sanayileşme önlenmeli
*Erozyona karşı önlemler alınmalı


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
24.04.10 21:49 Yazan: FiyakaLı

dünya - dünyanın katmanları - katmanlar - yer yüzü - katman - dünya model - katmanlar model - dünyanın katmanları modelDünyamızın Şekli ve Katmanları (model)

 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 17:19.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz