PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÜNYASI > Coğrafya

Ülkeler

Coğrafya
Ülkeler, Ülkeler AZERBAYCAN -BAKÜ Sovyetler Birliğinin dağılması üzerine kurulan ülkelerden biridir 1991 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur Ülke toprakları içinde Dağlık Karabağ ve Nahcivan Özerk Cumhuriyeti vardır Ülkenin kuzey ve güneyi Kafkas Dağları ile kaplıdır Bu dağlar ülkemizdeki Kuzey Anadolu Dağlarının devamıdır Dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi’nin bir bölümü Azerbaycan sınırları içinde kalır Hazar Denizi kıyısında balıkçılık yapılır Dünyaca meşhur olan mersin balığı havyarının büyük bir kısmı Azerbaycan'da üretilir Elde edilen ürünün de büyük bir kısmı ve Ülkeler dimyat hangi ülkede, en önemli gelir kaynağı petrol ve hurma olan ülke, en önemli gelir kaynağı petrol ve hurma olan ülke hangisidir, en önemli gelir kaynağı petrol ve hurma olan ülke neresidir, en önemli petrol ve hurma olan ülke, gelir kaynağı petrol ve hurma olan ülke, karakum çölü hangi orta kesimde yer alır, karakum çölü hangi ülkededir, karakum çölü hangi ülkenin orta kesiminde yer alır, karakum çölü nerenin orta kesiminde yer alır, karum çölü hangi ülkenin orta kesiminde yer alır, petrol ve hurma olan ülke, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
11.11.07 21:40 Yazan: Ozlemank77
Ülkeler

Sponsorlu Bağlantılar

Ülkeler


AZERBAYCAN -BAKÜ

Sovyetler Birliğinin dağılması üzerine kurulan ülkelerden biridir 1991 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur

Ülke toprakları içinde Dağlık Karabağ ve Nahcivan Özerk Cumhuriyeti vardır

Ülkenin kuzey ve güneyi Kafkas Dağları ile kaplıdır Bu dağlar ülkemizdeki Kuzey Anadolu Dağlarının devamıdır

Dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi’nin bir bölümü Azerbaycan sınırları içinde kalır

Hazar Denizi kıyısında balıkçılık yapılır Dünyaca meşhur olan mersin balığı havyarının büyük bir kısmı Azerbaycan'da üretilir Elde edilen ürünün de büyük bir kısmı ihraç edilir

Dünyanın belli başlı petrol üreticisi ülkeleri arasında yer alır

Azerbaycan ile aramızdaki sınır kapısı Dilucu Sınır kapısıdır (Nahcivan)

GÜRCİSTAN - TİFLİS

Ülkede Abhazya ,Acaristan ile Güney Osetya özerk bölgesi yer alır

Kafkas ülkeleri içinde Karadeniz’e kıyısı olan tek ülkedir

Ülke genelde dağlıktır Ülkenin kuzey ve güneyi Kafkas Dağları ile kaplıdır

Dağlık olmasından dolayı tarım alanları azdır ve işlenmesi de zordur

Karadeniz kıyılarında yetiştirilen çay ve turunçgiller ekonomiye önemli katkıda bulunur

Dünya manganez rezervinin büyük bir kısmına sahiptir

Gürcistan ile Türkiye sınırında Sarp Gümrük Kapısı vardır

ERMENİSTAN-ERİVAN

Kafkas ülkeleri içinde yüzölçümü en küçük olandır

Genelde dağlıktır

Ülke ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır Üzüm başlıca tarım ürünüdür

Kafkas ülkeleri: Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistandır

Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeler: Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Kazakistan ve Rusya’dır

Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler: Türkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan’dır

İRAN-TAHRAN

Orta Doğunun alan bakımından ikinci büyük ülkesidir (en büyük olanı Suudi Arabistan’dır)

Ülke kuzeyde Elbruz Dağları, güneybatıda ise Zağros Dağları ile sınırlıdır

Elburz Dağları , volkanik yapıdadır

Bu dağlar Alp kıvrım sisteminin bir parçasıdır Bu sebeple ülkede sık sık depremler görülmektedir

Ülkenin iç kısımları iki büyük çölle kaplıdır Bunlar Deşt-i Kebir (Tuz çölü) ve Deşt-i Lut (Kum çölü) çölleridir

İran bir tarım ve hayvancılık ülkesidir Tarımda en büyük sorun sulama sorunudur

Tarım ürünleri arasında en çok buğday ve arpa elde edilir Hazar Denizi kıyılarında çeltik, çay, tütün ve meyve üretimi yaygındır

İran ekonomisinde hayvancılık önemli yer tutar En çok koyun beslenir Beslenen koyunların yünleri aranan ve çok değerli cinstendir

Dünyanın belli başlı petrol üreticileri arasında yer alır

İran halıları dünyaca ünlüdür

Komşularımız içinde en fazla ticaret yaptığımız ülkedir

Türkiye –İran sınırında Gürbulak Sınır Kapısı vardır

IRAK-BAĞDAT

Yer şekilleri genelde düz ve sadedir

Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya

yer alır

Mezopotamya ovasında sulamalı tarım gelişmiştir Başlıca tarım ürünleri;, hurma, çeltik ve pamuktur Dünya hurma üretiminin %70’ini karşılar

Dünyanın petrol zengini ülkelerinden biridir

Türkiye-Irak arasındaki ticaretin önemli bir bölümü Habur Gümrük Kapısı yoluyla yapılır

Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkeler: İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir

Basra Körfezi’ni Umman Körfezi’nden ayıran sınır Hürmüz Boğazı’dır

SURİYE –ŞAM

Komşularımız içinde en uzun kara sınırımız olan devlettir

Yer şekilleri sade bir özellik gösterir

Ülke dünyanın en uzun kırık hattı üzerindedir

Kıyı bölgesinde Akdeniz iklimi görülür

Ekonomisi esas itibariyle tarıma dayanır Sulama imkanları geniş değildir En önemli tarım ürünü tahıllardır

Yer altı kaynakları bakımından fakirdir Fosfat en önemli yer altı kaynağıdır

Sanayisi yeterince gelişmemiştirSebepleri; hammadde, enerji, sermaye ve yetişmiş işgücünün azlığıdır

Suriye’de bulunan Caber Kalesi, Türkiye’ye ait olup burada Türk askeri nöbet tutmaktadır

Suriye sınırımız boyunca bir çok gümrük kapısı bulunmaktadır Bunlardan en önemlisi Cilvegözü’dür

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ-LEFKOŞA

Kıbrıs Adası, Sicilya ve Sardunya'dan sonra Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır

KKTC ‘de daimi akışa sahip akarsu yoktur Bu sebeple ülkede su sıkıntısı yaşanmaktadır

Adada, Akdeniz iklimi hakimdir

KKTC’nin ekonomisi tarım ve turizme dayanır

Hammadde, enerji ve sermaye yetersizliğinden sanayi gelişmemiştir

YUNANİSTAN- ATİNA

Yunanistan, Balkan Yarımadası’nın güney ucunda yer alan küçük bir ülkedir

Üç kenarı denizle çevrilidir Kritik bir konumdadır Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerlerden birinde bulunur

Yunanistan topraklarının hemen hemen beşte dördü dağlık, çok az bir bölümü de ovalıktır Pindus, Olimpos ile Rodop dağları başlıca dağlarıdır

Ege Denizi’nde ve Akdeniz’de yaklaşık 2000’e yakın ada Yunanistan’a aittir

Genel olarak, Akdeniz ikliminin tesiri altındadır

Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır Dünya zeytin üretiminde önemli payı vardır

Turizm, ülkenin çok önemli bir gelir kaynağıdır

Tarıma elverişli alanın azlığı ve ülkenin denizlerle iç içe olması , Yunan halkını denizciliğe yöneltmiştir Dünyanın önemli deniz ticaret filosuna sahiptir

Sürekli dış ticaret açığı vermektedir Bu açığı işçi dövizleri, turizm gelirleri, deniz taşımacılığı ve AB ‘den aldığı yardımlarla kapatır

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin önemli bir kısmı İpsala Gümrük Kapısı yoluyla yapılır


BULGARİSTAN-SOFYA

Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerler; Deliorman ,Filibe , Hasköy, Kırcaali ve Mestanlı’dır

Ülkede Rodop ve Balkan dağları bulunmaktadır

Ekonomisi tarıma dayanır En önemli ürünü buğdaydır Yağ elde etmek için yetiştirilen ayçiçeği önemli bir alanı kaplamaktadır Tütün yüksek kalitede olup ihracat için yetiştirilir Gülyağı üretiminde Türkiye’nin rakibidir

Avrupa’nın en önemli ipek üreticisidir

Ülkemizin Avrupa’ya açılan en önemli gümrük kapısı Bulgaristan sınırındaki Kapıkule’dir


AFGANİSTAN- KABİL

Yer şekilleri oldukça engebelidir Alp-Himalaya dağ sisteminde yer alan Hindukuş dağları ülkedeki önemli bir dağ kuşağıdır

Orta Asya’yı Güney Asya’ya bağlayan ünlü Hayber Geçidi bu dağlar üzerindedir

Genellikle az yağış alan kurak bir ülkedir Ülkenin büyük bir bölümü bozkır ve çöllerle kaplıdır

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır Tarımdan elde edilen ürünler, ancak halkın ihtiyacını karşılar

Ülkede hayvancılık gelişmiştir Karakul koyunlarının derisinden astragan denilen çok değerli kürkler yapılır Bu kürklerden önemli gelir sağlanır

Dokuma sanayisi başlıca sanayi dalıdır Halı ve kilim dokumacılığı gelişmiştir

En önemli yer altı kaynağı doğalgazdırLÜBNAN- BEYRUT

Kıyı kesimde Akdeniz iklimi görülür

Ortadoğu’nun ekonomik bakımdan en gelişmiş ülkelerinden biridir

En fazla geliri, transit taşımacılıktan elde etmektedir

Beyrut, dünyanın önemli ticari ve mali merkezlerindendir Normal devrelerde ticaret ve bankacılık merkezi olduğu gibi, aynı zamanda Arap Orta doğusunun dağıtım kapısıdırÜRDÜN- AMMAN

Ürdün’ün denizle bağlantısı Kızıldeniz’in kuzeyindeki Akabe Körfezi ile sağlanır

Toprakları esas itibariyle yüksek platodan meydana gelir

Ürdün ekonomisi büyük ölçüde dış yardıma bağlı durumdadır Günümüzde bu yardım, petrol üreten Arap ülkelerinden gelmektedir

Turizm ülkeye en fazla döviz sağlayan gelir kaynağıdır

MISIR- KAHİRE

Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkesidir Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir

Asya kıtasında yer alan bölümü Sina Yarımadası’dır Asya, Avrupa ve Afrika arasında kilit bir noktadadır

Mısır’ın büyük bir kısmı deniz seviyesine oldukça yakın bir plato görünümündedir Bu Platonun kuzeyinde Nil Deltası bulunur

Nil Nehri, dünyanın en uzun akarsularından (6390 km) biridir Nil Nehri, denize Reşiat ve Dimyat adlı iki kol ile dökülür Nil nehri üzerinde yapılmış olan Asvan barajı, dünyanın en büyük baraj gölü olan Nasır Gölünün oluşmasını sağlamıştır

Mısır, sıcak ve kurak çöl iklimine sahiptir Ülke ikliminin karakteristik özelliği yağış azlığıdır Akdeniz kıyılarında bile yıllık yağış miktarı 200 mm’yi geçmez

Tarım alanlarının azlığına rağmen bir tarım ülkesidir Nil Vadisi ve deltası tarıma elverişli olan bölgedir Buralarda modern tarım yöntemleri ile yılda birden fazla ürün alınabilmektedir Yetiştirilen ürünler içinde pamuk ve çeltik (Pirinç) başta gelir

Dünyanın en iyi cins uzun elyaflı pamuğu Mısır'da üretilmektedir

Dünyanın yedi harikasından olan piramitler ve İskenderiye feneri, kral mezarları, sfenksler önemli turizm gelir kaynaklarıdır

Mısır’ın diğer önemli gelir kaynaklarından biri de Süveyş Kanalı’ndan aldıkları geçiş ücretidirSUUDİ ARABİSTAN-RİYAD

Orta Doğu’nun alan bakımından en büyük ülkesidir

Yer şekilleri bakımından sade bir özellik gösterir

iklimi, genel olarak sıcak ve kuraktır Rubulhali Çölü dünyanın en sıcak yerlerindendir

Petrol gelirleri ülke ekonomisinin can damarını teşkil etmektedir Ortadoğu’nun en büyük petrol üreticisidir

Ülkede tarım yapılan topraklar yüzölçümünün % 2’si kadardır

Turizmden elde edilen gelirler oldukça yüksektirİTALYA-ROMA

Avrupa’nın en kalabalık ülkelerinden biridir Nüfusun büyük bir kısmı kuzey İtalya’da yaşar Sebepleri verimli tarım arazileri, sanayinin gelişmiş olması ve diğer Avrupa ülkelerine yakın olmasıdır

Güney Avrupa ülkesidir Akdeniz’in merkezine açılan bir yarımadadır

Akdeniz’in en büyük adası olan Sicilya ile Sardinya İtalya’ya aittir

İtalya topraklarının büyük bir kısmı dağlar ve tepelerden oluşmaktadır Yer şekillerinin esas yapısını Alp ve Apenin dağları oluşturur

Sicilya adasında bulunan Etna ile İtalya yarımadasındaki Vezüv yanardağları etkin haldedir

Ülkenin en önemli akarsuyu olan Po Nehri Adriyatik Denizi kıyılarında Po Deltasını oluşturmuştur

Akdeniz İklimine sahiptir Akdeniz İkliminin etkisi Alplerin dışında kalan bütün yarımadada hissedilmektedir

İtalya; şarap , zeytinyağı ve pirinç üretimiyle , sebze - meyve yetiştiriciliğinde Avrupa’da ilk sıralarda yer alır

İtalya’da hayvancılık da gelişmiştir Avrupa’nın önemli peynir üreticilerindendir

Uzun kıyılara sahip olmasına rağmen balıkçılık yeterince gelişmemiştir

Yer altı kaynakları bakımından fazla zengin değildir

Otomotiv sanayisi çok gelişmiştir Sanayinin büyük bir kısmı ülkenin kuzeyinde toplanmıştır Sebebi: Avrupa ile ilişkilerin daha kolay olması

Turizm en önemli gelir kaynaklarındandır Avrupa ülkeleri içinde turizm geliri bakımından ilk sıralarda yer alır

İSPANYA-MADRİD

Avrupa’nın fazla nüfuslu ülkelerinden sayılır Nüfus artış hızı düşüktür Kentleşme oranı yüksektir Yoğunluk kıyılarda fazla , iç kesimlerde azdır

İber Yarımadası üzerinde yer almaktadır Akdeniz’deki Balear, Atlas Okyanusu’ndaki Kanarya Adaları, Fas’ın kuzey kıyısında yer alan Septe ve Melia kıyı kentleri İspanya’nın sınırları içinde yer almaktadır

Ülkenin büyük bir bölümünü, orta yükseklikte olan ve İspanyolca “ masa gibi düz” anlamına gelen Meseta Platosu oluşturur

Prene Dağları Fransa ile doğal sınırı oluşturur

İspanya’da , Türkiye’de görülen bütün iklim özellikleri görülür

Dünya zeytin ve üzüm üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir

Atlas Okyanusu kıyıları büyük bir balıkçılık bölgesidir Balıkçılık önemi bakımından Avrupa’da Rusya ve Norveç’ten sonra üçüncü gelir

Civa üretiminde dünyada dördüncü sırada yer alır AB ülkeleri içinde çıkarılan bakırın tamamına yakınını İspanya karşılar

Turizm sektörü açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir Dış ticaret açığının büyük bir kısmını turizm gelirleri ile kapatmaktadırPORTEKİZ - LİZBON

İber Yarımadasında yer alır

Atlas Okyanusu’ndaki Azorlar ve Madeira Adalar grubu Portekiz’e aittir

Ülke genelde Okyanusal iklimin etkisindedir

Avrupa’nın en az gelişmiş ülkelerinden biridir

Zeytinyağı ve şarap ülkenin başlıca ihraç ürünleridir

Şişe mantarı yapmada dünyada birinci sırada yer alır

Kıyı ve açık deniz balıkçılığı gelişmiştir

Turizm geliri dış ticaret açığının kapatılmasında önemli yer tutar

ALMANYA- BERLİN

Nüfus artış hızı çok düşüktür Bu nedenle nüfus artışı teşvik edilmektedir Nüfusun % 80 den fazlası kentlerde yaşar

Almanya Orta Avrupa'da Kuzey Denizi ile Alpler arasında uzanır

Almanya'daki bütün akarsular , Tuna hariç Kuzey Denizine dökülür En uzun nehri Ren (865 km)dir Diğer büyük nehirleri ise Elbe, Tuna, Wesser, Ems'dir Tuna Nehri ise Karadeniz'e dökülür Ren Nehri kanallarla Tuna Nehrine bağlanır Bu bağlantıdan dolayı Karadeniz'le, Kuzey Denizi arasında bağlantı sağlanmıştır

Almanya’nın iklimi okyanusal ve karasal iklim tipleri arasında geçiş özelliği gösterir

Tarım, modern usullere göre yapılmaktadır Fakat tarımsal üretim tüketimi karşılamaz

Şekerpancarı, Alman ekonomisinde büyük bir yer tutar

Patates Alman halkının en önemli besin maddesidir

Balıkçılık Almanya'da çok gelişmiştir Büyükbaş hayvancılığı Alman ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır

Ülkenin yer altı kaynakları arasında taşkömürü başta gelir Ruhr bölgesi Avrupa’nın en büyük taşkömürü havzasıdır

Ruhr sanayi bölgesi tüm Avrupa’nın en gelişmiş sanayi bölgesidir AB ülkeleri içinde sanayisi en gelişmiş olan ülkedir

Otomobil üretimi bakımından ABD ve Japonya'dan sonra dünyada üçüncü sırayı alır

Dış ticaret hacmi bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir

Avrupa'nın ulaşım yönünden kalbi durumundadır Avrupa’nın en iyi otoyol sistemi Almanya’dadır Çok gelişmiş deniz ticaret filosuna sahiptir

Türkiye’nin dış ticaretinde en önemli ülkedir

AVUSTURYA - VİYANA

Ülkenin büyük bir kısmı dağlık arazidir

Karasal iklimine sahiptir Ülkenin büyük bir kısmı ormanlarla kaplıdır Orta Avrupa'nın en fazla ormana sahip ülkesidir

Tarıma elverişli toprakları azdır Bol ürün alabilmek için modern tarım hızla gelişmiştir

En önemli yer altı kaynağı manyezittir Manyezit üretiminde dünyanın sayılı ülkelerindendir

İşlenmemiş kereste ülkenin başlıca ihraç ürünleri arasında yer alır

Turizm potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir

Kış turizmi gelişmiştir


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
11.11.07 21:43 Yazan: Ozlemank77

İSVİÇRE - BERN

İsviçre Avrupa’nın en dağlık ülkesidir

Avrupa’nın iki büyük akarsuyu İsviçre Alplerinden doğar Bunlar; Ren ve Rhone akarsularıdır

Genelde karasal iklim görülür

Tarıma elverişli topraklar azdır

Hayvancılık ekonomide büyük yer tutar Özellikle büyükbaş hayvancılık gelişmiştir Peynir sektörü dünyaca ünlüdür Süt mamullerinden sayılan çikolatada dünya çapında söz sahibidir

Saatçilik ülkenin ünlü bir sanayi dalıdır İsviçre saatleri dünyaca ünlüdür

İsviçre dünyanın malî hayatında önemli rol oynayan büyük bankacılık merkezidir

Kış turizminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir

Denize kıyısı olmadığı halde büyük bir deniz ticaret filosuna sahiptir Ticaret filosu İtalya, Hollanda ve Fransa limanlarında bulunur

MACARİSTAN - BUDAPEŞTE

Topraklarının büyük bir kısmını ovalar oluşturur

Ülkeden geçen iki büyük nehir vardır Bunlar; Tuna ve Tisa dır Tuna Nehri, Volga’dan sonra Avrupa’nın en uzun nehridir

Genel olarak karasal iklim görülür

Tarım ülkesidir Topraklarının büyük bir kısmı tarıma elverişlidir Buğday,mısır ve üzüm üretiminde Avrupa’nın önde gelen ülkelerindendir

Sıcak su kaynakları bakımından oldukça zengindir

DANİMARKA -KOPENHAG

Avrupa’da nüfus artış hızı en az olan ülkedir

Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi ile Kuzey Denizi arasında Jutland Yarımadası ve dört yüz seksen üç ada üzerinde kurulmuş olan en küçük İskandinav ülkesi

Dünyanın en büyük adası olan Grönland da Danimarka’ya bağlıdır

Tamamen düzlüklerden oluşur

Batı rüzgarları ve Gulf-Stream sıcak su akıntısı sebebiyle Ilıman okyanus iklimi görülür

Açık deniz balıkçılığı gelişmiştir

Sanayi ileri bir seviyededir Gemi yapımı ve fabrika makinalarının yapımı ileri seviyededir

İSVEÇ - STOCKHOLM

Ülkenin kuzeyi boş denecek kadar az nüfuslanmıştır

İskandinav Yarımadasında yer alır

Oldukça girintili-çıkıntılı kıyıların önünde binlerce küçük ada yer alır Bu kıyılara Skyer kıyıları denir

İsveç’in kuzeyinde sert karasal iklim görülür

Güney kısımları Gulf-Stream sıcak su akıntısından dolayı daha ılımandır

İsveç’in yarısından fazlası ormanlarla kaplıdır

Ülkenin en kuzeyinde tundra adı verilen yosun ve likenler vardır

Tarım yapılabilen alanlar toplam arazinin % 9’undan ibarettir

Balıkçılık, önemli bir gelir kaynağıdır

İsveç maden kaynakları bakımından zengin bir ülkedir Avrupa’nın en önemli demir üreten ülkesidir

FİNLANDİYA - HELSİNKİ

Ülkede nüfusun çoğu ülkenin güneyinde yaşar

dördüncü zamanda buzullaşmanın etkisinde kalmıştır Yer şekillerinin oluşmasında buzul aşındırma ve biriktirmesi önemli rol oynamıştır

Ülkenin büyük bir kısmı ovalardan meydana gelmiştir

Göl bakımından (buzul gölleri) çok zengindir Bu yönüyle göller ülkesi olarak anılır

Ormanlar ülkenin yaklaşık üçte ikisini kaplamaktadır Ormanlar da Finlandiya’nın tabiî kaynakları arasında büyük öneme sahiptirler

Tarım alanları çok azdır

NORVEÇ - OSLO

Kuzeybatı Avrupa’nın nüfus yoğunluğu en az olan ülkesidir Ülkede nüfus güneyde toplanmıştır

İskandinavya Yarımadasının kuzeyini ve batısını kaplar

Yer şekillerinin büyük bir kısmını İskandinav Dağları oluşturur

Kıyılarında fiyort oluşumu fazladır Bunlar buzul vadilerinin deniz suları altında kalması ile oluşur

Ülke bol yağışlı ve engebeli olduğundan akarsuların hidroelektrik potansiyeli yüksektir Elektrik enerjisinin tamamına yakınını hidroelektrikten karşılar

Ülkenin büyük bir kısmı kutup dairesinde yer aldığından sert karasal iklim görülür

Gulf-Stream sıcak su akıntısı sebebiyle güney ve güneybatı kıyılarında ılıman iklim görülür

İskandinav ülkelerine göre tarım ve çiftçilik açısından geridir Tarım alanlarının az ve iklim şartlarının elverişsiz olmasından dolayı halk balıkçılığa yönelmiştir Balıkçılık ülke ekonomisinde önemli paya sahiptir Dünya balık üretiminde ilk sıralarda yer alır

Yer altı kaynakları bakımından zengindir Batı Avrupa’nın en zengin petrol ve doğal gaz yataklarına sahiptir

Ormancılıkta dünyanın önde gelen ülkelerindendir

Avrupa’da sanayisi gelişmiş ülkeler arasındadır

Dünyanın büyük ticaret filolarından birine sahiptir

Kış turizmi bakımından önemli bir yere sahiptir

Batlık Denizi’ne kıyısı olan ülkeler; İsveç, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Polonya, Rusya, Letonya, Estonya, Litvanya

FRANSA - PARİS

Akdeniz’de Korsika adası vardır

Ülkenin büyük bir kısmı ovalar , alçak tepeler ve platolardan oluşur

Alp dağlarındaki Mont Blanc (4807 m) Avrupa’nın en yüksek noktasıdır

Massif Centraller, Vojlar ve Ardenler başlıca yaşlı kütleleri oluşturur

İklim yönüyle Türkiye ile benzerlik gösterir

Topraklarının yaklaşık yarısı tarıma elverişlidir En önemli tarım ürünleri buğday ve Şpancarıdır Bağcılık ve şarap üretiminde dünya çapında tanınmıştır

Hayvan varlığı ile dünyanın önde gelen ülkelerindendir

ABD, Japonya ve Almanya’dan sonra dünyanın dördüncü büyük sanayi ülkesidir

Turizm çok gelişmiştir Gelen turist sayısı bakımından dünyanın önemli ülkelerindendirTurizm faaliyetleri Paris ve Akdeniz kıyılarında yoğunlaşmıştır

Fransa ile İngiltere arasında bulunan deniz Manş Denizi’dir

İNGİLTERE - LONDRA

Avrupa’da yoğun nüfuslu ülkelerden biridir Nüfusun çoğu ülkenin güneyinde yaşar

Batı Avrupa’dan Dover Boğazı ile ayrılır

Ülke topraklarının büyük bölümü Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda üzerindedir

Birleşik Krallığa Büyük Britanya, Kuzey İrlanda, İskoçya Krallığı ve Gall Prensliği dahildir

Ilıman Okyanus ikliminin etkisi altındadır Yüksek enlemde olmasına rağmen ılıman iklim görülmesinde Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisi vardır

Ormanlar ancak topraklarının % 5’ini kaplar Ormanların kesilmesi sonucu bu alanlar bir çok yerde tarım alanı ve otlak haline gelmiştir

Modern tarım yöntemleri uygulanmaktadır Gıda ihtiyacının % 60’ı ülkede yapılan tarımla sağlanır

Ülkede hayvancılık gelişmiştir

Ülkedeki balıkçılık dünya çapında önemli bir yer tutar

Turizm önemli gelir kaynağıdır Dış ticaretteki açığının büyük bir kısmını buradan karşılar

Ticarette dünyanın en önemli ülkelerinden biridir Turizm, bankacılık, sigortacılık, ulaşım gibi sektörlerden elde ettiği gelirler önemli paya sahiptir

Deniz ticaret filosu dünyada üçüncü sırayı almaktadır

BELÇİKA - BRÜKSEL

Avrupa’da kentsel nüfusu en fazla olan ülkelerden biridir

Gulf Stream sıcak su akıntısı ve batı rüzgarları sebebiyle ılıman okyanusal iklim görülür

Belçika'da topraklarının yarısı tarım için kullanılmaktadır Çiftlikler küçüktür Ancak tarım modern yöntemlerle yapıldığından birim alandan alınan verim yüksektir Elde edilen ürün ülke ihtiyacını karşılayamaz

Ülkede çayır ve otlaklarda büyük baş hayvancılığı gelişmiştir Süt ürünleri sanayisi gelişmiştir ve ihracatta önemli yeri vardır

Ülkede kümes hayvancılığı ve balıkçılık da önem kazanmıştır

Dünyanın sayılı demir ve çelik ihraç eden ülkelerindendir

Gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir Avrupa kıtasının ilk demiryolu Belçika'da döşenmiştir

Ülkede ayrıca akarsu taşımacılığı da gelişmiştir

HOLLANDA-AMSTERDAM

Batı Avrupa’nın en yoğun nüfuslu ülkesidir

Genellikle düz ve alçak olan topraklarının % 40’ı denizleri doldurmak suretiyle kazanılmıştır

Hollanda’da denizden setlerle ayrılmış ve tarım alanlarına dönüştürülmüş düzlüklere polder denir
Ülke genelinde göze çarpan bir yükselti ve dağ silsilesi yoktur

Ilıman okyanus iklimi görülür Eskiden çok olan ormanlar günümüzde Hollanda’nın tarıma önem vermesi sebebiyle azalmıştır Bitki örtüsü kumul bitkileri ile ot örtüsü şeklindedir

Tarım ve hayvancılık ülkesi olduğu için toprağın yaklaşık

% 70’i bu işe ayrılmıştır Tarım modern araçlarla yapılmaktadır

Dünya çiçek üretiminin yarısından çoğunu karşılar İhraç ettiği çiçeklerden çok miktarda döviz sağlamaktadır

Hollanda hayvancılıktan toplam gelirinin yaklaşık 2/3’sini sağlamaktadır Özellikle süt inekleri yetiştirilmektedir Balıkçılık gelişmiştir

Avrupa’da en az orman topraklarına sahip ülkedir

Deniz taşımacılığı çok gelişmiştir Gemi yapımı bakımından, ileri gelen ülkelerden biridir

Akarsu taşımacılığı çok gelişmiştir

Rotterdam yük bakımından Avrupa’nın en büyük limanıdır

Dünyada ticareti en çok gelişmiş ülkeler arasında yer alır Bunda Batı Avrupa serbest petrol pazarı özelliği taşıyan Amsterdam ve Roterdam limanları etkilidir

LÜKSEMBURG-LÜKSEMBURG

Çok küçük ülke olmasına rağmen tarım modern yöntemlerle yapılır

Büyükbaş hayvancılık gelişmiştir

Ekonomisinde madenciliğin payı yüksektir Ülke Avrupa’nın zengin demir yataklarına sahiptir

Sanayisi için gerekli iş gücünün büyük bir kısmı yabancı işçilerden sağlanır

ROMANYA - BÜKREŞ

Ülkede 100 bin civarında Türk yaşar Türkler daha çok Dobruca yöresindedir

Romanya’nın yaklaşık olarak üçte ikisi dağlık ve tepeliktir

Yer şekillerinin esas yapısını Alp kıvrımlarının uzantısı olan Karpat dağları oluşturur Bu dağlar güneyde Transilvanya Alpleri adını alır

Ülkenin başlıca düzlükleri; Eflak, Boğdan, Dobruca ve Tuna deltasının bulunduğu alanlardır

Başlıca akarsuyu Tuna nehridir Tuna nehri döküldüğü Karadeniz’de büyük delta oluşturur

Ülkede genelde karasal iklim görülür Karadeniz kıyılarında ılıman iklim görülür

Ülke ekonomisinin % 80’i tarıma dayanır Avrupa’da mısır yetiştiren ülkeler içinde başta gelir

Hayvancılık gelişmiştir

Yer altı kaynakları bakımından Avrupa’nın en zengin ülkelerindendir En önemli olanları petrol ve doğalgazdır Petrol çıkarımı yönünden Avrupa’da önde gelir

Turizm ülkenin önemli bir gelir kaynağıdır Karpatlar’da kış turizmi, Karadeniz kıyılarında deniz turizmi gelişmiştir

UKRAYNA – KİEV

Rusya’dan sonra Avrupa’nın en geniş devletidir

Ukrayna 1991’de bağımsızlığını ilan etti ve aynı sene Bağımsız Devletler Topluluğunun kurucuları arasında yer aldı

Ülke yer şekilleri bakımından çok sade özellik gösterir

Ülkenin büyük bir kısmında karasal iklim görülür Karadeniz kıyılarında ise kışları ılıman ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak bir iklim görülür

Ekonomisi tarıma dayalıdır Şpancarı, arpa ve ayçiçeği üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir

Çelik üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır

MOLDOVA-KİŞİNEV

1991 Aralık ayında Bağımsız Devletler Topluluğuna katıldı

Toprakları alçak tepeler ve alüvyonlu ovalarla kaplıdır

Ilıman ve yağışlı bir karasal iklime sahiptir

Ülke ekonomisi tarıma ve gıda sanayiine bağlıdır

FAS-RABAT

Cebel-i Tarık Boğazı ile Avrupa’dan ayrılır

Yer şekillerinin büyük bir kısmını Alp dağlarının bir parçası olan Atlas dağları oluşturur Genç kıvrım dağları sebebiyle ülkede , sık sık şiddetli depremler görülür

Su bakımından KAfrika’nın en zengin ülkesidir

Ülkede genelde tropikal iklim görülür Yazın sıcak ve kurak şartların etkili olduğu ülkede, kışın ılıman okyanus ikliminin etkileri görülür İç kısımlarında ise karasal ve çöl iklimleri görülür

Ülke topraklarının % 20 si tarıma elverişlidir Önemli bir turunçgil ihracatçısıdır

Yer altı kaynakları sınırlıdır Çıkarılan başlıca maden fosfattır Üretimde dünyanın önde gelen ülkelerindendir

Turizm gelişmiştir

Enerji ihtiyacını ithal ettiği petrolden karşılar

CEZAYİR- CEZAYİR

Akdeniz kıyısında yer alır Afrika’nın ikinci büyük ülkesidir

Ülkede nüfusun tamamına yakını kuzeyde toplanmıştır

Ülkenin kuzeyinde Atlas dağları vardır Güneyi ise Büyük Sahra çölünün devamıdır Burası ülkenin yaklaşık %85 ‘idir

Akarsular yönünden fakirdir

Ülkenin kuzeyinde Akdeniz , güneyinde ise çöl iklimi görülür

Ekonomisi tarıma ve petrole dayanmaktadır Tarım alanları kısıtlıdır Besin maddeleri ülke ihtiyacını karşılayacak seviyede değildir Tarım daha ziyade ülkenin kuzeyinde ve Akdeniz kıyılarında yapılır

Ülke zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahiptir Dünyanın önemli petrol ve doğalgaz üreten ülkelerinden biridir

Demir, fosfat, kurşun, çinko, kükürt, civa ve kömür diğer önemli madenleridir

Cezayir’de petrol, doğalgaz ve diğer madenlerden elde edilen gelir sanayi ve tarıma sermaye olarak kullanılmaktadır


11.11.07 21:46 Yazan: Ozlemank77

TUNUS-TUNUS

Kuzey Afrika’da Akdeniz kıyısında yer alır

Ülkenin kuzeyinde Atlas dağları vardır Ülkenin güneyi çöllerle kaplıdır Tunus kıyıları genelde düzdür

Ülkede Akdeniz ve çöl iklimi görülür

Ülke nüfusunun yaklaşık % 70’i kuzeyde yaşar

Ekonomisi genel olarak tarıma dayanır Zeytin yağı üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir

Yer altı kaynakları bakımından zengindir Fosfat, petrol, doğalgaz ve kalsiyum başlıcalarıdır Ülkedeki fosfat yatakları, Afrika’nın en büyük rezerv noktalarındadır

Atlas ülkeleri; Fas, Tunus ve Cezayir’dir

GAFRİKA CUMHURİYETİ- PRETORİA

G Afrika Cumhuriyeti; Kap, Natal, Oranj ve Transval’ın birleşmesi ile oluşmuş federal bir devlettir

Yer şekilleri bakımından sade bir yapı gösterir Yer yüzünün en eski ve ez az hareketli kara parçalarından birinde yer almıştır Bu nedenle ülkede yüksek kıvrım dağlarına rastlanmaz

Ülkenin doğu kıyıları boyunca sıcak su akıntısının da etkisiyle yağışlı tropikal özellikler gösteren bir iklim hakimdir Batı ve güney kıyılarında ise Akdeniz iklim koşulları görülür

Afrika kıtasının en gelişmiş ülkesidir Tarım ve hayvancılık gelişmiştir

Yer altı kaynakları bakımından zengindir Altın, elmas ve platin üretiminde dünyada ilk sırayı alır Krom üretiminde ise üçüncü sırayı alır

Afrika kıtasında en gelişmiş ulaşım ağına sahiptir

NİJERYA-ABUJA

Orta Afrika’da Gine Körfezi kıyısında yer alır

Yer şekilleri oldukça sade özellik gösterir Ülkenin orta ve kuzey kesimi orta yükseklikte plato görünümündedir Nijer ve Benue akarsularının oluşturduğu ovalar ülke arazisinin önemli bir bölümünü oluşturur

Ülkenin güney kesiminde Ekvatoral , kuzey kesiminde ise savan iklimi görülür

Orman bakımından zengindir Dünyanın en önemli kereste ihracatçılarındandır

Kıtanın en fazla nüfusa sahip ülkesidir

Ekonomisi tarım ve petrol üretimine dayanır

Yer altı kaynakları bakımından zengindir Kıtanın en zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahiptir Dünya Niyobit üretiminin %95 ini karşılar

ABD - WASHİNGTON

ABD 50 eyaletin bir araya gelmesiyle oluşmuş federal bir cumhuriyettir Alaska ve Hawai dışında diğer eyaletler bir yerde bulunmaktadır

Kıyı şeritleri hariç bütün ülkede karasal iklim hakimdir Meksika körfezine bakan güney kısımda tropikal iklim hakimdir Ülkenin batı kıyılarında ılıman okyanus iklimi görülür Doğu kıyılarında ise serin ve nemli bir iklim hakimdir

En önemli akarsuyu dünyanın en uzun nehri olan Mississippi’dir Meksika Körfezi'ne dökülür

Ülkenin kuzeyindeki Kanada sınırında dünyanın en büyük şelalesi olan Niagara Şelalesi bulunur

Amerika kıtası üzerindeki toprakların % 47 si tarıma elverişli arazidir Modern tarım tekniklerinin uygulanması sonucu verim çok fazladır Bir çok tarım ürünün üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır

Mısır üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır

Dünyanın en büyük balık üreticisi ülkeleri arasında yer alır

Orman ürünleri sanayisi gelişmiştir Kereste üretiminde Rusya’dan sonra gelir

ABD yer altı kaynakları bakımından çok zengindir En önemli olanları kömür ve petroldür

Dünya elektrik üretiminde ilk sırayı alır Elektrik daha çok termik ve nükleer santrallerde üretilir

Amerika, çok gelişmiş sanayiye sahiptir Sanayi daha çok ülkenin doğusunda gelişmiştir

Dış ticaret hacmi çok yüksektir Almanya’dan sonra en çok ticaret yaptığımız ülkedir

KANADA - OTTOVA

Yüzölçümüne göre nüfusu azdır Ülke nüfusunun büyük bir kısmı ABD- Kanada sınırı boyunca güneyde toplanmıştır Çok soğuk olan kuzey kesimi çok seyrek nüfusludur

yüzölçümü bakımından Rusya Federasyonu’ndan sonra dünyanın ikinci büyük ülkesidir

Ülkenin doğusunda Appalaş dağlarının uzantıları yer alır

Kanada Kuzey Buz Denizi’nde dünyanın en büyük adalar topluluğuna sahiptir Bu adaların en büyüğü Baffin adasıdır

Kanada’nın büyük okyanusa paralel olarak uzanan Kayalık dağları III Zamanda oluşmuş genç kıvrım dağlarıdır

Ülkenin kuzey bölgelerinde kışlar uzun ve soğuktur Batı kıyılarında batı rüzgarları ve Alaska sıcak su akıntısı sebebiyle ılıman okyanus iklimi görülür

Kanada’nın yarıya yakını ormanlarla kaplıdır Kuzeyinde tundralar, diğer yerlerde ise tayga adı verilen iğne yapraklı ormanlar geniş yer tutar

Kanada, en çok buğday yetiştiren ülkelerden biridir

Otlakların çokluğu sebebiyle hayvancılık önemli bir gelir kaynağıdır Kanada’da balıkçılık çok gelişmiştir

Ülke topraklarının yaklaşık % 48’ini ormanlar kaplamaktadır Bunun sonucunda orman ürünleri sanayisi çok gelişmiştir Dünya gazete kağıdı üretiminde birincidir

Yer altı kaynakları bakımından zengindir Kaynakların büyük bir kısmı henüz işletmeye açılmamıştır Nikel , gümüş , asbest ve platin çıkarımında dünyada birincidir

ARJANTİN - BUENOS AİRES

Arazi ve nüfus bakımından Güney Amerika'nın ikinci büyük ülkesidir

Arjantin nüfusunun dörtte üçü Buenos Aires içinde ve civarda oturur Bu durum, şehri güney yarımkürenin ve Latin Amerika’nın en büyük şehirlerinden biri yapmıştır

Ülkenin doğu kıyılarında ve orta kesiminde Pampalar yer alır Pampalar , dünyanın en düz ve en geniş düzlük alanlarıdır Burası dünyanın en verimli tarım alanlarındandır

Ülkenin batısında And dağları bulunur

Ülkenin kuzeydoğusunda tropikal iklim, doğu kıyılarında ılıman okyanus iklimi, iç kesimlerde ise karasal iklim görülür

Arjantin ekonomisi daha çok tarıma dayalıdır Ülkede en fazla buğday üretilir

Hayvancılık da ekonomide önemli rol oynar Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği gelişmiştir

Sığır eti üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır

Ayrıca koyun yetiştiriciliği de gelişmiştir Arjantin, yün üretiminde dünyada önemli bir yere sahiptir

Venezuela’dan sonra Güney Amerika’nın en büyük petrol çıkaran ülkesidir

BREZİLYA-BRASİLLİA

Güney Amerika'nın en kalabalık ve en büyük ülkesidir Amazon havzasında nüfus çok seyrektir Sebepleri; iklimin elverişsizliği (Yüksek sıcaklık ve nem), bataklıklar ve sık orman örtüsüdür

Brezilya'da nüfus artışı çok fazladır

Ekvador ve Şili hariç Güney Amerika'daki bütün ülkelerle komşudur

Ülkenin kuzeyi Amazon havzası, orta ve doğu kesimleri ise dağlar ve platolarla kaplıdır

Amazon Nehri dünyanın en geniş ve çok su taşıyan nehridir

Kuzeyde Amazon havzasında Ekvatoral iklim görülür Ülkenin orta ve doğusundaki plato alanlarında yaz mevsimi yağışlı tropikal iklim (Subtropikal) görülür

İklim şartlarını kontrol eden en önemli faktör, yüksekliktir

Brezilya'nın yarısı ormanlarla kaplıdır Amazon havzasında yağmur ormanları vardır

Ekvatoral ormanların varlığı ve savanların geniş alan kaplaması sebebiyle tarım alanları azdır

gıda ihtiyacının bir kısmını dışardan ithal etmektedir
Dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısıdır

Latin Amerika’nın en fazla hayvan varlığına sahip ülkesidir Sığır yetiştiriciliği çok gelişmiştir

ormanları kerestecilikte yaygın olarak kullanılmaktadır

Orman ürünleri aynı zamanda tıp sahasında da kullanılır

Zengin maden yataklarına sahiptir Dünyanın en zengin demir rezervlerine sahiptir Diğer önemli madeni, manganezdir

Sanayide elektrik ve enerji açığını önlemek için dünyanın en büyük hidroelektrik santralını kurmuştur Bu santral Parana ırmağı üzerindeki İtaipu’dur

MEKSİKA- MEXİCO CİTY

Orta Amerika ülkesidir

Topraklarının yarısından fazlası deniz seviyesinden 900 m yüksek olan Meksika, çok dağlık bir ülkedir

Meksika’da hala aktif volkanik dağlar vardır Sık sık depremler olmaktadır

Meksika tropikal bölgede yer alır Ancak değişik iklim tipleri görülmektedir Ülkenin kuzeyinde karasal, doğu ve batısında ılıman okyanus, güneyinde tropikal iklim hakimdir

Nüfus artış hızı çok fazladır

Ekonomisinde tarım ve hayvancılık önemlidir Önemli tarım ürünleri kahve ve şeker kamışıdır Ülke bal üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır ülkede balıkçılık gelişmiştir

Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir Dünyanın en önemli gümüş üreticilerindendir Meksika Körfezi kıyıları , petrol ve doğal gaz bakımından zengindir Dünyanın önemli petrol üreticisi ülkelerinden biridir

Sanayisi büyük ölçüde ülkenin yeraltı zenginliklerini işlemeye dayanır

KAZAKİSTAN - ASTANA

Rusya Federasyonu’ndan sonra BDT ülkeleri arasında en büyük yüzölçümüne sahip ülkedir

Ülke topraklarının büyük bir kısmı ova ve platolardan meydana gelir

Kazakistan’da karasal ve çöl iklimi görülür

Ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalıdır

Tarım alanlarının büyük bir kısmı tahıl tarımına ayrılmıştır Dünyanın sayılı tahıl üreticisi ülkeleri arasında yer alır

Türk cumhuriyetleri içinde hayvan varlığı en fazla olan ülkedir

Yeraltı kaynakları bakımından zengindir Rezerv bakımından Wolfram’da dünyada 1, Krom ve manganezde 2, bor minerallerinde 3, fosfatta 4 dür

Türk cumhuriyetleri içinde sanayisi en fazla gelişmiş olanıdır Sanayisi maden ve enerji kaynaklarına dayanır


11.11.07 21:49 Yazan: Ozlemank77

ÖZBEKİSTAN - TAŞKENT

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde nüfusu en fazla olandır

Yer şekillerinin büyük bir kısmını düzlükler oluşturur

Kızılkum çölü bulunmaktadır

Dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral gölü vardır Çok kurak bölgede yer alması, buharlaşmanın şiddetli olması, gölü besleyen Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin büyük çapta sulamada kullanılması göl seviyesinin düşmesine neden olmuştur

Karasal ve çöl iklimi görülür

Ekonomisinin temelini tarım oluşturur Tarım alanlarının yarıya yakını pamuk tarımına ayrılmıştır Pamuk üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır

İpek üretiminde Türk Cumhuriyetleri içinde birinci sıradadır

Ülkede en çok koyun yetiştirilir Koyunların yarısını kürkü için beslenen karakul koyunları oluşturur

Yer altı kaynakları bakımından zengindir Kömür, petrol, doğal gaz ve altın en önemlileridir

TÜRKMENİSTAN-AŞKABAT

Türkmenistan topraklarının beşte dördünü Karakum Çölü kaplar

Karakum Çölü boyunca uzanan ve dünyanın en büyük sulama ve taşımacılık kanalı olan
Karakum Kanalının yapımı 1950’li senelerden beri devam etmektedir

Türkmenistan’da karasal ve çöl iklimleri görülür

Ekonomisi tarıma dayanır Tarımda pamuk üretimi önemli yer tutar Dünyanın en önemli pamuk üreticilerindendir

Ekonomide hayvancılık önemli yer tutar En çok kürkü için Karakul koyunları beslenir Karakul koyunlarından dünyaca ünlü astragan kürkü elde edilir

Ülkenin en önemli yer altı kaynakları petrol ve doğalgazdır

Türkmenistan’da ayrıca halıcılık çok gelişmiştir Türkmen halıları dünyaca meşhurdur

KIRGIZİSTAN-BİŞKEK

Ülke topraklarının büyük kısmı dağlarla kaplıdır

Yer şekillerinin esas yapısını Tanrı dağları oluşturur

Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Issık Gölü Kırgızistan topraklarında yer alır

Ülkede genellikle az yağışlı karasal iklim hakimdir

Ülke topraklarının çok az bölümü (% 7) tarıma elverişlidir Daha çok hayvancılık kesimi ağırlıklı bir tarım ekonomisi hakimdir

Kırgızistan’da ipek böcekçiliği çok gelişmiştir

Kırgızistan maden bakımından zengin yataklara sahiptir

TACİKİSTAN-DUŞANBE

Topraklarının büyük bölümü dağlarla kaplıdır Yer şekillerinin esas yapısını Tanrı dağları oluşturur

Güneydoğuda ise yüksekliği 4000 m yi bulan Pamir platosu yer alır

Topraklarının tamamı deprem kuşağında olduğundan, ülkede sık sık deprem olur

Yer şekillerinden dolayı tarım alanları çok sınırlıdır Başlıca tarım ürünü pamuktur

Hayvancılık da ülke ekonomisinde önemli yer tutar Küçükbaş hayvan besiciliği ve ipekböcekçiliği yaygın olarak yapılır

Yeraltı kaynakları bakımından zengindir Ülke zengin petrol, doğalgaz ve kömür yataklarına sahiptir

Madencilik, hidroelektrik enerji üretimi, petrol çıkarma ve pamuk işleme başlıca sanayi kuruluşlarını meydana getirir

HİNDİSTAN-YENİ DELHİ

Nüfus bakımından dünyanın ikinci kalabalık ülkesidir

1947 yılında bağımsızlığını kazanmıştır Uzun yıllar İngiltere’nin sömürgesi olmuştur

Nüfusun yarıdan fazlası kırsal kesimde yaşar

Dekkan Platosu, Ganj Ovası ve Himalayalar Hindistan’da bulunmaktadır

Ganj ve Brahmaputra en büyük nehirleridir

Ganj Nehri, Hindularca kutsal sayılır

Hindistan’ın büyük bir kısmında muson iklimi görülür Yüksek dağlık bölgelerde kış sıcaklıkları çok düşüktür

Ekonomisinin temelini tarım oluşturur Tarım topraklarının % 80’ine tahıl ekilmektedir

Hindistan çay, susam, , şekerkamışı, mercimek ve yerfıstığı üretiminde dünyada birinci sırayı; pirinç ve hint keneviri (Jüt) üretiminde ikinci sırayı almaktadır

Dünyanın en fazla büyükbaş hayvan sayısına sahip ülkesidir

Dînî inanışlarından dolayı sağda solda serbestçe gezinen inek, öküz ve mandalardan yeterli şekilde faydalanılamaz Sadece güçlerinden ve sütlerinden sınırlı ölçüde fayda sağlanabilmektedir

Tabii kaynaklar bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir

Dünya demir rezervlerinin% 25’ine, mika rezervlerinin % 80’ine sahiptir Boksit rezervi bakımından dünyanın ikinci ve manganez rezervi bakımından da üçüncü ülkesidir Dünyanın en büyük uranyum ve toryum rezervlerine sahiptir Nükleer santralleri bulunmaktadır

Hindistan, elmas ve zümrüt bakımından da dünyanın sayılı ülkelerinden biridir

PAKİSTAN - İSLAMABAD

Pakistan’ın büyük bir bölümü dağlıktır

Kuzeydeki dağlık bölgeyi Hindikuş ve Karakurum dağları oluşturur

Pakistan ile Afganistan arasındaki ulaşımı sağlayan Hayber Geçidi buradadır

En önemli akarsuyu İndus Nehridir

Dağlık kesimlerde karasal iklim görülür Ovalarda ise muson iklimi etkisindedir

Batıdaki Belücistan bölgesinde ise çöl iklimi etkilidir

Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır

Pakistan’ın en çok gelir getiren kıymetli ürünü Hint Keneviri (Jüt) dir

ENDONEZYA - CAKARTA

Endonezya, Ekvator üzerinde Sumatra Adasından, Avustralya’ya kadar uzanan adalar topluluğu üzerinde kurulmuştur

Endonezya’nın üzerinde bulunduğu adalardan büyük olan beş tanesi, Sumatra, Borneo, Cava, Celebes ve Yeni Gine’dir

Endonezya volkanik adalardan oluşmuştur Çoğu sönmüş durumda yaklaşık 150 civarında volkan bulunmaktadır

Ekvator iklimi hüküm sürmektedir Bütün yıl boyunca muson rüzgarlarının etkisinde kalan ülke, bol yağış alır

İkliminden dolayı gür tropik ormanlar ülkenin bitki örtüsünü meydana getirir

Ekonomi tarıma dayalıdır Ülkede en çok ekilen tarım ürünü pirinçtir Pirincin çok yetiştirilmesine rağmen, tüketici nüfus fazla olduğundan ülke ihtiyacını karşılayamamaktadır

Ülkenin üçte ikisi ormanlıktır Orman ürünlerinde dünya ülkeleri arasında önemli yere sahiptir

Malezya ve Bolivya ile birlikte dünyanın en fazla kalay üreten ülkelerindendir Ayrıca önemli bir petrol üreticidir

MALEZYA-KUALA LUMPUR

Ülkede ekvator ve muson iklimi etkilidir Her mevsim bol yağmur yağmaktadır

Ormanı bol bir memlekettir Yaklaşık olarak topraklarının % 70’i ormanlarla kaplıdır

Güneydoğu Asya ülkeleri içerisinde yıllık kalkınma oranı en fazla olan ülkelerden biridir Malezya, ekonomik açıdan kendi kendine yeterlidir Dış ticaret açığı yoktur

Tarıma elverişli alanları azdır En çok kauçuk yetiştirilmektedir Kauçuk üretiminde dünyada birincidir

Kalay üretiminde dünya birincisi olup, dünya kalay üretiminin % 70’ini karşılar

Ekonomisi büyük ölçüde petrol, kalay, kauçuk ve palmiye yağı üretimine dayanır

ÇİN HALK CUMHURİYETİ – PEKİN

Çin dünyada nüfusu en fazla olan ülkedir Nüfus artış hızı azdır Ülke nüfusunun % 80 ‘i Doğu Çin’de yaşar

Büyük bir kısmı dağlıktır Başlıca sıra dağlar Tanrı dağları, Altın, Karanlık ve Himalaya dağları, Büyük Kingan , Kuzey Çin dağları ile güney Çin dağlarıdır

Dünyanın en yüksek yeri olan Everest Tepesi (8848 m) Himalayalar üzerinde yer alır (Çin-Nepal sınırında)

Tanrı dağlarının güneyinde Tarım Havzası bulunur Havzanın ortası Taklamakan Çölü ile kaplıdır

Batıda Pamir platosu bulunur

Doğu ve güney kesimlerinde muson iklimi görülür Genel olarak batı kesiminde karasal iklim görülür Doğu Türkistan’da çöl iklimi ve Tibet platosunda sert karasal iklim görülür

Tarımsal üretim büyük ölçüde devlet kontrolündedir

ürettiği besin miktarı bakımından dünyada başta gelen ülkelerdendir Ancak nüfusu fazla olduğundan tarımsal üretimi kendi ihtiyacını karşılayamaz

Dünya pamuk, pirinç ve tütün üretiminde birinci, sebze üretiminde ikinci, mısır ve çay üretiminde üçüncüdür

Hayvancılık gelişmiştir Dünyanın en çok domuz besleyen ülkesidir

Balıkçılıkta dünyanın önde gelen ülkelerindendir

Yer altı kaynakları bakımından zengindir Ülke önemli bir petrol üreticisidir

El sanatları dünyaca meşhur olan bir ülkedir Bilhassa ipekçilik, porselencilik, oymacılık ve benzeri el sanatları son derece ileri seviyededir

JAPONYA - TOKYO

Japonya yoğun nüfuslu ülkelerdendir Yer şekilleri engebeli olduğundan nüfus sınırlı bir alanda toplanmıştır Doğumlar kontrol altına alındığından nüfus artış hızı en düşük ülkelerinden biridir

Pasifik Okyanusunda dört büyük, beş yüz orta büyüklükte ve üç bin küçük adadan meydana gelmiş bir devlettir

Japonya topraklarının % 80’i dağlıktır Ülkede halen 60 faal, 165 sönmüş yanardağ bulunmaktadır

Ülkenin en meşhur dağı 3776 m yüksekliğindeki Fuji’dir

Japonya’da muson iklimi hakimdir Ancak kuzeydeki adalarda Oya Şivo soğuk su akıntısı ve iç Asya’dan gelen soğuk hava kütleleri sebebiyle kışlar çok soğuk ve karlıdır

Ormanlar, topraklarının % 70’ini teşkil etmektedir

Yer şekillerinden dolayı Japonya’nın az bir bölümünde tarım yapılabilir

Japonya’da tarım modern usullerle yapılmaktadır Nüfusun fazla olmasından dolayı tarımsal üretim ülke ihtiyacını karşılamaz

modern gemileriyle hemen hemen dünyanın her tarafında balık avı yapar Balık üretimi bakımından dünyada birincidir

Japonya maden kaynakları bakımından çok fakir olup, sanayi için gerekli madenlerin çoğunu ithal etmektedir

Dünyanın hemen hemen bütün ülkeleriyle ticaret yapar

Ticaretin büyük kısmı deniz ticaret filosuyla sağlanmaktadır

AVUSTRALYA - CANBERRA

Okyanusya kıtasının en büyük adası üzerinde kurulmuştur

Hiçbir ülke ile kara sınırı yoktur

Topraklarının büyük bir kısmı ova ve platolardan oluşur

Ülkenin kuzeyinde yazları yağışlı savan ve muson iklimi, iç kısımlarında ve batı kıyılarında sürekli dinamik yüksek basınç etkisinden dolayı çöl iklimi etkilidir

Güney kıyılarında Akdeniz iklimi ve doğu kıyılarında ılıman okyanus iklimi görülür

Avustralya’da çorak topraklar ve çöller geniş alan kaplamaktadır Bu nedenle tarım yapılan arazisi çok azdır Tarımda modern yöntemler kullanıldığı için verim yüksektir

Ekonomisinde hayvancılığın önemi fazladır En çok koyun ve sığır yetiştirilir En fazla beslenen koyun türü merinostur Dünyanın en çok koyun varlığına sahip ülkedir Et ve yün üretiminde de dünyanın başta gelen ülkelerindendir Et önemli ihraç ürünüdür

Madencilik Avustralya'nın önde gelen sanayilerinden biridir Petrol, doğalgaz, demir ve kömür rezervleri bakımından dünyanın önde gelen ülkelerindendir


11.11.07 21:54 Yazan: Ozlemank77

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)


51 ülke temsilcisinin BM’yi kurmak üzere imzaladıkları antlaşmanın imzalanmasıyla 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur Merkezi New York’tur Halen 179 üyesi vardır Üye olmayan ülkeler; Andora, Tayvan, Monako, Tonga, Nauru, Vatikan ve İsviçre’dir

Amacı; Uluslar arası barış ve güvenliği korumaktır Yapısı; BM amaçlarını yerine getirebilmek için çeşitli organlar kurulmuştur Bunlar; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, uluslar Arası Adalet Divanı ve Genel Sekreterlik’tir

Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Organları

UNESCO ( Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı) : 1946 yılında Paris’te kuruldu

UNİCEF ( Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu): Birleşmiş Milletler bünyesinde yardıma muhtaç dünya çocuklarının gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulmuştur

WHO (Dünya Sağlık Örgütü): Amacı bütün halkları en yüksek sağlık düzeyine kavuşturmak olan kuruluşun merkezi Cenevre’dir

ILO ( Uluslar arası Çalışma Örgütü): Amacı ; çalışanların yaşam standartlarının yükseltilmesi, mesleki eğitim olanaklarının artırılması,ücretler, iş güvenliği ve işçi sağlığının korunmasıdır

IMF ( Uluslar arası Para Fonu): Amacı; uluslar arası para sorunlarında ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak, ulusal paraların değerlerinde denge sağlamak ve kambio indirimlerini önlemektir

FAO ( Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü): Amacı ; insanların beslenme düzeylerini yükseltmek, gıda ve tarım ürünleri üretimini-dağıtımını geliştirmek,kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirmektir

NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı)


II dünya savaşı sonrası Doğu Bloku’ndan Batı Avrupa ve Amerika’ya gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı 1949 da kurulmuştur

Üye ülkeler; ABD, Kanada, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, Danimarka, İtalya, İzlanda, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, İspanya, Almanya, Yunanistan ve Türkiye’dir

OECD (EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI)

II dünya savaşından sonra Batı Avrupa’nın savaştan büyük zarar görmüş ülkeleri ; ekonomilerini yeniden canlandırmak için 1948 yılında Avrupa Ekonomik İş Birliği Teşkilatını kurmuştur Türkiye’de bu teşkilata 1948 de üye olmuştur

1961 de ABD ve Kanada’nın katılımıyla OECD ye dönüşmüştür

AVRUPA KONSEYİ

10 Avrupa ülkesinin 5 Mayıs 1949 da kurduğu teşkilattır Bu ülkeler: Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç’tir Türkiye’de 1949 yılında üye olmuştur

Amacı, üye ülkelerin ekonomik, kültürel, toplumsal, hukuki ve bilimsel alanda işbirliğini sağlamaktır

AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

AB , ekonomik ve siyasi bir kuruluştur Almanya , Belçika, Lüksemburg, İtalya ve Hollanda’nın katılımıyla 25 Mart 1967 ‘de kurulmuştur Birliğin merkezi Belçika’nın başkenti Brüksel’dir

Amacı; üye ülkeler arasında hizmet, sermaye ve iş gücünün serbest dolaşımını sağlamak

Üye ülkelerin oy birliği ile onaylaması durumunda her Avrupa ülkesi birliğe üye olabilir

Avrupa Birliğine üye ülkeler; Fransa, İtalya, Lüksemburg, Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İspanya , Portekiz, Avusturya, İsveç , Finlandiya , Slovenya, Slovakya, Malta, Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve GKıbrıs Rum Kesimi

1 Ocak 2007 ‘de Bulgaristan ve Romanya’ da birliğe katılmıştır

Avrupa Birliğini Oluşturan Başlıca Organlar; Avrupa Komisyonu, Bakanlar Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Adalet Divanı’dır


 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 05:28.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz