PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > PaylaşTR Genel > Bunları Biliyormuydunuz

İlk Medeniyetlerde Astronomi

Bunları Biliyormuydunuz
İlk Medeniyetlerde Astronomi, İlk Medeniyetlerde Astronomi 1 İlk Medeniyetlerde Astronomi Gök cisimleri ve gök olaylarıyla ilgili en eski gözlem ve çalışmaların Çin, Mezopotamya ve Mısır’da yapıldığı bilinmektedir En önemli gökbilim çalışmaları, takvimle ilgili verileri elde etmek için Ay ve Güneş’in yıl boyunca sürekli gözlenmesi, sabit yıldızların ve yıldız gruplarının (takımyıldızların) gök yüzündeki konumlarının saptanması, hareketli gök cisimlerinin (gezegenlerin) izlenmesi, Güneş ve Ay tutulmalarının önceden hesabı olmuştur Bu çalışmalarda dini inançlar ve mitolojik yorumlar etkin olmuş, gökyüzünde doğa üstü ve İlk Medeniyetlerde Astronomi astronomi ile uğraşan eski medeniyetler, astronomiyle uğraşan eski medeniyetler, eski, eski medeniyetlerde astronomi, eski medeniyetlerde gök bilimi, eski uygarlıklarda astronomi, eski uygarlıklarda gökbilim calısmaları, eski çinde astronomi, ilk medeniyetlerde astronomi, mısır uygarlığında astronomi, çin astronomisi, çinde astronomi, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
30.06.06 17:05 Yazan: BatuhaN
İlk Medeniyetlerde Astronomi

Sponsorlu Bağlantılar

İlk Medeniyetlerde Astronomi


1İlk Medeniyetlerde AstronomiGök cisimleri ve gök olaylarıyla ilgili en eski gözlem ve çalışmaların Çin, Mezopotamya ve Mısır’da yapıldığı bilinmektedir En önemli gökbilim çalışmaları, takvimle ilgili verileri elde etmek için Ay ve Güneş’in yıl boyunca sürekli gözlenmesi, sabit yıldızların ve yıldız gruplarının (takımyıldızların) gök yüzündeki konumlarının saptanması, hareketli gök cisimlerinin (gezegenlerin) izlenmesi, Güneş ve Ay tutulmalarının önceden hesabı olmuştur Bu çalışmalarda dini inançlar ve mitolojik yorumlar etkin olmuş, gökyüzünde doğa üstü varlıkların hakimiyeti kabul edilmiştir


11Çin AstronomisiÇin uygarlığında bilimsel faaliyetlerin başlangıcı MÖ 3000’lere kadar götürülebilir Zaman zaman ufak bir devlet şeklinde görülen Çin, ilk insan kalıntılarının (Sinantropus Pekinensis) bulunduğu yerlerden biridir

Çin astronomisi, diğer uygarlıklardan bazı temel farklılıklar gösterir; takvim hesaplamalarında, diğer uygarlıkların Ay ve Güneş’i esas almalarına karşın, Çin uygarlığında yıldızlar esas alınmıştır ve diğer sistemlerde yıllık hesaplamalar kullanılırken, burada günlük hesaplamalar kullanılmıştır Ayrıca Çinlilerin, temel koordinat düzlemi olarak ekliptik düzlemi yerine, gök ekvatoru düzlemini benimsedikleri görülmektedir Çin astronomisi, bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, bir yıldız astronomisidir ve gözle görülebilen yıldızların yanında, kuyruklu yıldızlar ve Kutup Yıldızı hakkında da bilgiler içermektedir Ayrıca astronomi metinlerinde, meteor ve meteoritler ile nova ve süpernovalar hakkında kayıtlara da rastlanmaktadır

Çinli düşünürler, evrenin sürekli bir oluşum içinde olduğuna inanırlar; onlara göre, bu sürekli devinim daima bir başlangıca dönüşü içerir Evrensel sistemin bir parçası olan insan, ikilem gösteren yin ve yang ilkesinin (iyilik ve kötülük, hastalık ve sağlık gibi) etkisi altındadır


12Mezopotamya AstronomisiDicle ve Fırat deltası; Asya, Afrika ve Avrupa arasında köprü vazifesi gören bir kavşak bölge olarak büyük bir uygarlığın gelişmesine çok elverişli bir yerdi Burada gelişen Mezopotamya uygarlığının başlangıcı MÖ3000 yıllarından öncesine gider Bu uygarlığı Sümerliler, Akadlılar ve Babilliler ortaya koymuştur

En eski gözlem kayıtları Venüs gezegenine aittir ve Eski Babil Çağı’na kadar gider Eski Babilliler daha pek çok gözlemler yapmışlardır Örneğin Ay ve çıplak gözle görülen 5 gezegenin, Güneş’in yörüngesinden çok uzaklaşmadıklarını saptamışlardır

Eski dönem Babil’de, gökyüzü olaylarını gizemli bir biçimde okuma ve yorumlama da önemliydi Bu nedenle Babilli din adamları, gök cisimlerinin devinimlerini okumada, kralların yazgılarını, hava durumunu öngörmede büyük beceri kazanmışlardı Ay ve Güneş tutulmaları, kuyruklu yıldızlar gibi işaretleri yorumlayarak görevlerini yerine getiriyorlardı

Gökyüzü kültürü önem kazandıkça, Babilliler, din adamları için zigguratlar yapmaya başladılar Zigguratlar, geniş düz piramitler biçimindeki gözlem tapınaklarıdır Babil’in gökbilimci din adamları, zigguratların tepesinden tertemiz gök yüzünü incelemeye başladılar Yaptıkları başarılı çalışmalar Mısır ve Yunanlıları etkilemiştir13Mısır AstronomisiNil nehri civarında gelişen Mısır uygarlığı, MÖ 2700 yıllarından itibaren matematik, astronomi ve tıp konularındaki etkinliklerle parlamıştır

Mısır astronomisinin üzerinde durduğu genel konular, zaman ölçümüne ilişkindir Takvimlerinde yıl 360 gündü ve her yıla 5 gün ilave edilmekteydi Bu 5 gün, tatil günü idi Sirius yıldızının sabah Güneş ile aynı anda doğduğu gün (bugünkü takvime göre 19 Temmuz ) yeni yıl başlardı

Mısırlıların astronomideki teorik görüşleri, mitolojik ve dinî idi Gök yüzündeki olayları dinî açıdan yorumlamışlardı Gök cisimlerinin doğuş ve batış olayları dinî bir özellik taşımaktaydı

Gezegenleri tanıyorlar ve bunları dinlenmeyen yıldızlar olarak adlandırıyorlardı

Genel olarak Mısır astronomisi zaman konusuna önem vermiştir Çünkü zaman ölçümü onlar için önemli bir ihtiyaçtı Astroloji Mısırlılarda yoktu Ancak gök cisimlerini tanrısal olaylarla açıklıyorlar ve dinî olarak yorumluyorlardı14Eski Yunan AstronomisiEski astronomi, Çin’de hükümdarların yönetiminde, Mezopotamya ve Mısır’da din adamlarının kontrolünde geliştirilmiş olup gökyüzü olaylarının gözlemlere dayanan açıklamaları mitolojik düşüncelerle karıştırılmıştır

Gerek yıldızların gerekse Güneş, Ay ve bilinen 5 gezegenin gökyüzündeki konumları ve hareketleri dikkatli bir şekilde sürekli gözlenmiştir Yunanlılar ise başlangıçta MÖ 7 nci ve 6 ncı yy da gözlemlerle ilgili bilgileri Babil ve Mısır’dan alarak Yunanistan’a getirmişlerdir Bu gözlem verilerine dayanarak olayları ve bu olayların nedenlerini düşünceye dayanarak bilimsel yöntemlerle araştırmaya başlamışlardır Bilim, devletin üst kademesindeki birkaç kişinin gizli bilgisi olmaktan çıkıp eski Yunan filozoflarının kurduğu felsefe okullarında herkesin yapabileceği bir konuma getirilmiştir

İlk felsefe okulu Miletos’lu ( bugünkü Selçuk harabelerine yakın Aydın iline bağlı Milet kasabası ) Thales ( MÖ624-565 ) tarafından kurulmuştur Thales, Lidyalılarla Persler arasında uzun süren bir savaş sırasında, MÖ 28 Mayıs 585 tarihinde, Güneş’in tutulacağını önceden bildirmiş ve tutulmanın gerçekleşmesinden etkilenen iki kral derhal bu savaşa son vermişlerdir Bu hikaye, ilk bakışta inanılmaz gibi görünse de, Babillilerin,Güneş tutulmasını önceden bilebilme olanağını veren birtakım hesaplamalar yapabildikleri bilinmektedir

Thales’e göre Yer, yarı kubbe biçimindeki gök kubbesi ile çevrelenmiştir; uçları kalkık, disk şeklinde yuvarlak bir düzlem biçimindedir ve okyanusun üzerinde yüzmektedir

Thales’ten sonraki dönemlerde evren düşüncesinde çeşitli değişiklikler olmuş ve Yer’in tepsi gibi düz değil küresel bir yapıya sahip olduğu düşüncesine ulaşılmıştır Yer’in çevresinin ölçülmesi ile ilgili çalışmalardan gerçek doğru değere en yakın değeri ise Eratosthenes ( MÖ 275-194 ) vermiştir

MÖ 190-120 yıllarında yaşamış Hipparcus çok önemli çalışmalar yapmıştır Kendi yaptığı gözlemlerini önceki gözlemlerle karşılaştırmış, Presesyon’u ( devinim ) bulmuştur 700 kadar yıldız içeren bir yıldız katalogu hazırlamış ve yıldızların göksel koordinatlarını tespit ederek, yıldızların parlaklığını ölçmek için bir sistem geliştirmiştir

MS 120’ li yıllarda yaşamış olan Batlamyus, kendi zamanına kadar ulaşan astronomi bilgilerinin sentezini yapmış ve bunları Almagest adlı yapıtında toplamıştır Batlamyus’un genel görüşleri şöyledir: Gök bir küredir, sabit bir eksen etrafında döner Yer, göğün merkezine yerleştirilmiş bir küredir Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar Yer’in etrafında dolanmaktadırlar

Daha sonraki zamanlarda Hıristiyanlık’ın yayılması, düşüncede dinîleşme sürecine ivme kazandırmış ve bilimsel etkinliklerin kutsal kitaplar ile otoritelere bağlı kalmasına sebep olmuştur Bunlarla çatışabilecek görüşlerden uzak durulmuş, Yer’in düz olduğu görüşüne geri dönülmüş, Yer’i küresel kabul edenler dinsizlikle suçlanmıştır


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 10:19.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz