PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > PaylaşTR Genel > Bunları Biliyormuydunuz

Tuzun Günlük Hayatta Kullanım Alanları

Bunları Biliyormuydunuz
Tuzun Günlük Hayatta Kullanım Alanları, Tuzun Günlük Hayatta Kullanım Alanları Tuzun günlük hayatta kullanım alanları, Tuzun önemi, Tuzun yararları, Tuzun kullanım alanları TUZ KULLANIM ALANLARI Temel besin maddelerinden biri olan tuz, çeşitli sektörlerdeki geniş kullanımın yanı sıra özellikle, hızla gelişen kimya sanayii ’nin çok önemli bir ham maddesidir Sanayileşmiş ülkeler, dünya tuz tüketiminin yaklaşık % 90’ını gerçekleştirmektedirler Sektörel gelişmelere paralel olarak tuz kullanımının yaygınlaşması ile birlikte Dünya Tuz üretimi de içinde bulunduğumuz yüzyılın başından itibaren hızla artmıştır 1900’lü yıllarda yaklaşık ve Tuzun Günlük Hayatta Kullanım Alanları asit baz ve tuzların günlük hayatta kullanım alanları, bazların günlük hayatta kullanım alanları, gunluk hayatta kullandığımız tuzlar, günlük hayatta kullanılan tuzlar, tuzlarin gunluk hayattaki kullanimlari, tuzların gunluk hayatta, tuzların gunluk hayatta kullanımı, tuzların günlük hayatta kullanım alanları, tuzların günlük hayattaki kullanım alanları, tuzların günlük hayattaki kullanımı, tuzun günlük hayatta kullanimi, tuzun günlük hayatta kullanım alanları, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
11.01.11 23:26 Yazan: Shevko
Tuzun Günlük Hayatta Kullanım Alanları

Sponsorlu Bağlantılar

Tuzun Günlük Hayatta Kullanım Alanları


Tuzun günlük hayatta kullanım alanları, Tuzun önemi, Tuzun yararları, Tuzun kullanım alanları

TUZ KULLANIM ALANLARI
Temel besin maddelerinden biri olan tuz, çeşitli sektörlerdeki geniş kullanımın yanı sıra özellikle, hızla gelişen kimya sanayii ’nin çok önemli bir ham maddesidir Sanayileşmiş ülkeler, dünya tuz tüketiminin yaklaşık % 90’ını gerçekleştirmektedirler Sektörel gelişmelere paralel olarak tuz kullanımının yaygınlaşması ile birlikte Dünya Tuz üretimi de içinde bulunduğumuz yüzyılın başından itibaren hızla artmıştır 1900’lü yıllarda yaklaşık 10 Milyon ton olan dünya tuz üretim düzeyi 2000 yılında 213 Milyon tona 2001 yılında 225 Milyon tona ulaşmış 2002 yılında 210 Milyon ton olarak gerçekleşmiştirSon yıllarda görülen artıştaki en büyük etken, kimya sanayiinde gözlenen olağan üstü gelişme olmuşturTahminlere göre dünya tuz üretiminin yaklaşık % 65’i sodyum karbonat, klorin, kostik soda ve sodyum sülfat üretiminde kullanılmaktadır Tuz endüstrisinde pazar olanağı sağlayan ve özellikle 2Dünya savaşından sonra gelişen diğer bir kullanım alanı da karayollarında buzlanmayı önleyen çalışmalar olmuştur Hızla artan taşıt sayısı ile birlikte kış mevsiminin yarattığı kötü hava koşullarının trafik akışını aksatmasını önlemek amacıyla bir çok ülkede karayollarında buzlanmayı önleyici çalışmalar için kullanılmaktadır

Bu alandaki kullanım dünya tuz üretiminin, özellikle ağır geçen kış mevsimlerinde %10–12 kadarını kapsamaktadır Diğer sanayilerdeki kullanımı ise yine yaklaşık % 12 oranında gerçekleşmektedir Tuzun gıda maddesi olarak kullanımının dünya nüfusundaki artışa bağımlı olarak % 10 – 15 arasında olduğu tahmin edilmektedir
Dünya kişi başına yıllık tuz tüketimi 30-31 Kg dolayındadır Gelişmiş ülkelerde kişi başına yıllık tuz tüketimi 100 – 200 Kg seviyesine kadar çıkmaktadır Ülkemizde kişi başına tüketim dünya ortalaması düzeyindedir
Dünya tuz üreticisi ülkelerin sayıları yaklaşık 100 civarında ise de toplam üretimin % 90’ı bir milyon tonun üzerinde üretim yapan 19 – 20 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir Dünya tuz üretiminin % 90 civarındaki bölümü yine üretici ülkeler tarafından tüketilmekte olup bu durum dünya tuz ticaretini bir ölçüde sınırlamaktadır
Dünya tuz ticaretinin 25 Milyon Ton civarında olduğu bunun 9 Milyon Tonunun Avrupa Birliği Ülkeleri tarafından ihraç ve 4,5 Milyon Tonun yine aynı Ülkelerce ithal edilmekte olduğu, Avrupa Tuz Üreticileri Birliğinin yayınladığı istatistiklerde belirtilmektedir
Tuz ihracatçısı ülkeler arasında Avustralya ve Meksika 6 Milyon Ton, Hollanda 3 Milyon Ton, Almanya 2,5 Milyon ile ilk sıralarda bulunmaktadır
Yeterli tuz rezervleri bulunmadığından, ithalat yapan ülkelerin yanısıra üretim maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle veya reexport maksadıyla da tuz ithal edilmektedir
En önemli tuz alıcısı Japonya 7 Milyon Ton, ABD 5 Milyon Ton, arkasından Batı ve Kuzey Avrupa Ülkeleri dünya tuz ithalatının büyük bir kısmını gerçekleştirmektedir
İthalatın önemli bir kısmını gelişmekte olan ülkelerden karşılayan Japonya, ABD ve Kanada olumlu gelişme hızlarıyla da dikkati çekmektedirler Ancak tuz ihracatında taşımacılık giderlerinin maliyeti çok fazla etkilemesi bu ülkelerin Türkiye için elverişli bir pazar olmalarını engellemektedir Diğer taraftan, bugüne kadar tuz ihracatımızın yönlendiği ülkeler arasında genellikle yer almayan, ancak dünya ithalatında en büyük paylara sahip olan özellikle Batı Avrupa ve İskandinav ülkeleri önemli bir potansiyel arz eden pazarlardır
Avrupa Ülkelerinin tuz ithalatında en büyük pay diğer Batı Avrupa Ülkelerine aittir Bu ülkelerin dışında Doğu Avrupa ve Mısır, Tunus, Fas gibi bazı Kuzey Afrika ülkeleri de ihracatları ile dikkati çekmektedir Öte yandan, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde jeolojik yapının geniş çaplı bir tuz üretiminde elverişli olmaması nedeniyle bu ülkeler ihtiyaçlarının büyük bir kısmını ithalat yolu ile karşılamakta ve dolayısıyla Türkiye açısından da pazar imkanı yaratmaktadır Bu ülkelerin ithalatında yakın çevredeki Avrupa ülkelerinin yanı sıra Tunus, Rusya ve Bahamalar gibi coğrafi açıdan uzak ülkeler de pay sahibidirler
Avrupa ülkelerinin, Pazar etkinliklerinin en önemli nedeni ise kolay ve ucuz nakliyatla sağladıkları maliyet avantajıdır Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İskandinav ve Kuzey Avrupa ülkelerinde de tuz ithalatı serbest olup herhangi bir gümrük vergisi uygulanmamaktadır
Öte yandan Bulgaristan ve Makedonya gibi Balkan ülkeleri gerek üretimlerinin yetersizliği, gerekse coğrafi yakınlıkları nedeniyle ihracatımız açısından potansiyel arz etmektedirler
Liman ve nakliye sorunları çözümlendiği takdirde, ham tuz ve yıkanmış tuz üretimimiz için gerek Avrupa gerekse Ortadoğu ülkeleri, potansiyel arz eden pazarlardır
Türkiye daha önce de belirtildiği gibi, gerek Akdeniz ve Ege gibi tuzlu denizlerde sahilleri bulunması, gerek büyük bir tuz üretim potansiyeli bulunan Tuz Gölü’ne sahip olması ve gerekse zengin Kaya ve Kaynak tuzu rezervlerine sahip olması özellikleriyle tuz potansiyeli yönünden zengin ülkeler arasında yer almaktadır 1980 yılından itibaren iç talep rahatlıkla karşılanırken özellikle Tuz Gölü ile Akdeniz ve Karadeniz’deki limanlara demiryolu bağlantısı bulunmaması sonucu ne yazık ki ihracatımızda önemli sayılabilecek gelişme görülememiştir

TUZDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN KULLANIM ALANLARI

Sanayinin büyümesi ve teknolojinin sürekli gelişmesi tuzun kullanıldığı yeni alanların doğmasına neden olmuştur Tuzun 14000 kullanılma biçimi vardır
Dünyadaki başlıca tuz kullanım alanları şöyle sıralanabilir ;

I BESİN MADDESİ OLARAK

aYemeklerde
bEkmek yapımında
cGıda maddelerinde
II TARIM ALANINDA
aHayvan yeminde
bHayvan yalamasında
cAğaç bakımında
dYabani otların imhasında
III TIP ALANINDA
aEnjeksiyonda
bKompres yapımında
IV TRAFİK ALANINDA
aKarayolları buz mücadelesinde
bDemiryolları buz mücadelesinde

V SANAYİDE

aKüçük sanayide

-Konserve yapımı
-Et ve balık
-Mandracılık (Tereyağı, Peynir)
-Gübre
-Dericilik
-Kozmetik alanında
-Su yumuşatmada
bBüyük sanayide
-Çeliğe sertlik vermede
-Soğutmada
-Tekstil alanında
cKimya sanayide
-Sodyum Karbonat üretiminde
-Klorid üretiminde
-Sodyum Hidroksit üretiminde
-Sodyum üretiminde
-Sodyum Sülfat üretiminde
-Kalsiyum Klorid üretiminde
-Sodyum Nitrat üretiminde
-Hidroklorik Asit üretiminde
-Sodyum Bisülfit üretiminde
-Sodyum Siyanit üretiminde
-Sodyum Klorad üretiminde
Tuzun Günlük Hayatta Kullanım Alanları

Depolama ve diğer amaçlarla kaya tuzu yataklarında mağaralar oluşturma tuzun yeni kullanma biçimidir Çözelti veya kuru yöntemle kaya tuzu madenciliğinde açılan mağaranın değerlendirmesinin maliyet üzerinde önemli etkisi vardır Tuz mağaralarında doğalgaz, propan, bütan, kerosen, fuel oil, jet yakıtı gibi hidrokarbonlar, arsenur, siyanür, zehirli veya radyoaktif atıklar, bayat ilaçlar, baca kurumları vb endüstriyel atıklar, basınçlı hava depolanabilir Ülkemizde Doğalgaz depolanması için Tuz Gölü altının kullanılması planlanmaktadır


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 05:29.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz