PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÜNYASI > Lise Üniversite > Bilim

teknolojinin yararları ve zararları

Bilim
teknolojinin yararları ve zararları, teknolojinin yararları ve zararları Teknolojinin Faydaları (Yararları) ve Zararları - Teknolojinin İnsanlar Üzerinde Olumlu ve Olumsuz Etkileri Teknolojinin oluşturulması ve kullanılması insan yaşamına olumlu ve olumsuz birçok etkiler yapmıştır İnsanın kendini tanıma yolunda durdurak bilmeyen çabaları ile birçok keşif ve icatlar gerçekleşmiştir Elde edilen bu yeni değerler ilk aşamada laboratuar ortamında kullanılırken daha sonra günlük hayatında parçası olmuştur Bu teknolojik gelişim tarih boyunca yaşanılan ölçekleri sürekli büyütmüştür Bunlar insanlığın gelişimi için yararlı olmakla beraber bir ve teknolojinin yararları ve zararları bilim ve teknolojinin yararları ve zararları, bilimin yararları ve zararları, bilimsel icatların yararları, bilimsel icatların yararları ve zararları, teknolojik aletlerin yararları ve zararları, teknolojik aletlerin zararları, teknolojik araçların yararları ve zararları, teknolojik gelişmelerin yararları, teknolojik gelişmelerin yararları ve zararları, teknolojinin avantajları ve dezavantajları ingilizce, teknolojinin faydaları, teknolojinin yararları zararları, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
23.12.07 16:15 Yazan: efsaneoguz
teknolojinin yararları ve zararları

Sponsorlu Bağlantılar

teknolojinin yararları ve zararları


Teknolojinin Faydaları (Yararları) ve Zararları - Teknolojinin İnsanlar Üzerinde Olumlu ve Olumsuz Etkileri
Teknolojinin oluşturulması ve kullanılması insan yaşamına olumlu ve olumsuz birçok etkiler yapmıştır

İnsanın kendini tanıma yolunda durdurak bilmeyen çabaları ile birçok keşif ve icatlar gerçekleşmiştir Elde edilen bu yeni değerler ilk aşamada laboratuar ortamında kullanılırken daha sonra günlük hayatında parçası olmuştur Bu teknolojik gelişim tarih boyunca yaşanılan ölçekleri sürekli büyütmüştür Bunlar insanlığın gelişimi için yararlı olmakla beraber bir kısmı da zarar anlamında kullanım bulmuşlardır

Teknolojik gelişmelerle yaşam koşulları gittikçe iyileşirken diğer taraftan da dengeler değişmeye başlamıştır Örneğin, insanlar küçük topluluklar halinde yaşarlarken kullandıkları basit silahlarla ancak yerel boyutta kalan savaşlar yapabiliyorlardı Bu savaşlarda kayıplar az oluyordu Teknoloji ile birlikte bölgesel ve hatta tüm dünyayı saran boyuta geldiler Nükleer başlıkla yüklenmiş füzeler, bunlara enerji sağlayan atom santralleri, füzelere kumanda olanağı tanıyan radyo frekansı, laser kontrol devreleri, bilgisayar kontrollü savaş sistemleri ve buna benzerleri ile artık savaşlarda yüzlerle ölçülen kayıplar milyonlarla ölçülmeye başlanmıştır


Resim 1 Resim 2
Teknolojinin gelişmesiyle doğadan ve dünya nimetlerinden daha çok yararlanılmış, ancak denetlenemeyen denge değişiklikleri sonucu aynı oranda da kirlilik ön plana çıkmaya başlamıştır Yani doğal gelişim hızının aşılmasıyla doğal denge bozulmuş ve yaratılan atıkların kendi kendini temizleyemediği, mutlaka insan müdahalesinin gerektiği bir yapı olmuştur Ekolojik denge bozulmaya başlamıştır

Teknolojik gelişme, çıkrık makinasıyla beraber işsizliğe, ilaçlarla beraber yeni hastalıklara, tarımın modernleşmesiyle birlikte toprağın fakirleşmesine, çamaşır-bulaşık makinesi buzdolabı gibi yaşamı kolaylaştıran cihazlarla beraber çevre kirliliği ve endüstriyel atıkların oluşmasına yol açmıştır Teknolojik ilerleme sonucu doğal bir dünya ve yaşamdan, yapay bir yaşama ve sanal bir dünyaya geçiş olmaya başlamıştır

Resim 1:wwwsavunmahaberwordpresscom
Resim 2:wwwressiadorgtr
Resim 3 Resim 3:wwwyayinmebgovtr

Kaynak :wwwhistoricalsensecom

Günümüz insanı teknolojinin bu baş döndürücü gelişmesi içinde iletişim olanaklarım sonuna kadar kullanabilmekte ve üzerinde yaşadığımız gezegenin tüm yerleşim noktalarına evinde kurulu bir bilgisayar aracılığı ile gidebilmekte, yerkürenin öbür ucundaki bir olayı canlı olarak izleyebilmektedir Bu hızlı gelişme ve Evrenin gizemlerinin keşfedilmesi yönündeki bu olağanüstü yarış, insanları belirli kalıplar içinde kalmaya ve bu hızlı akışa ayak uydurmaları için de hızlı yaşamaya zorlamaktadır Endüstri toplumunun insanı önceki yüzyılların insanı ile karşılaştırıldığında, yaşam biçimi, sanat ve kültür anlayışı, dış görü¬nüşü ve alışkanlıkları ile farklılıklar gösterir Duyguya hitap eden bir klâsik müzik ya da halk müziği, yerini yaşamın hızlı akışını ifade eden pop müziğe, underground, rock vb müzik akımlarına bırakmıştır Giyimde renk ve estetik kavramları, yerini marka kavramına bırakmaktadır
Fotoğraf tekniğinin bulunmasıyla gözleme dayalı bir sanat anlayışı yerini düşünmeye, gözlem ötesindeki hayal gücünü ön plâna çıkartan bir sanat anlayışına terk etmiştir Empresyonizm yerini ekspresyonizme, o da soyut sanat anlayışına ve daha sonra da per¬formansa bırakmaya başlamıştır Güneşin batması ile uykuya yatan insan elektrikli aydınlatma düzeninin kuruluşu ile artık 24 saat yaşamakta, üretmekte ve var olan tüm sınırları hızla aşmaktadır
Üretimin hızlı temposu ile teknolojinin insan üstü yeteneklerini kullanan insan, günlük yaşamın kısır döngüsü içinde duygularından uzaklaşmış, daha çok başarı, daha hızlı yaşam, daha çok üretim gi¬bi bir yarışa girmiştir İnsanın hızlı yaşamı teknolojideki gelişme hı¬zını arttırmakta, teknolojik gelişmeler de yaşamı daha da hızlandırmaktadır İnsan ve makine yarış halindedir İnsan makineleşmekte, duygusallığından uzaklaşmaktadır Duygusal, dünyanın değerlerini, yani insanî değerleri doyasıya yaşayamayan insan, yerini robotlaşmış bir nesneye bırakmaktadır

Resim 4 Resim 5
Endüstriyel üretim monoton bir düzende olup, disiplinsizlik ve sistemsizliği kabul etmemektedir İşlerin otomatik olarak ya¬pılması, kişileri monoton bir yaşamın içine itmektedir Endüstri¬leşmenin dayattığı robotlaşmış yaşam insanların bireyselleşmesine de neden olmuştur Bu yaşam insanların duygusal iç yaşamlarını da etkilemiş, onları kullandıkları makinelere benzeterek, günden güne yetkinleşmesine, ancak aynı oranda da sosyal yaşamdan uzaklaşmasına neden olmuştur Toplumsal ve bireysel değişimler hızlı iletişim ile geniş kitlelere anında ulaşmaktadır Toplumun değer verdiği çoğu şey önemini yitirmeye başlamıştır İdealizm yavaş, yavaş misyonunu tamamlamakta, rasyonalizm hızla ön plâna çıkmaktadır Günümüz endüstri toplumu in¬sanı, içinde yaşadığı bilimsel ve teknolojik yaşam düzenini tüm başkaldırmalarına karşın benimsemek zorunda kalmıştır
Resim 4 : wwwekodialogcom Resim 5: wwwturktelekomcomtr
Kaynak : wwwhistoricalsensecom
ÇOCUKLARI TEKNOLOJİYE TESLİM ETMEYELİM!!!!

Resim 6
Uzmanlara göre, çocuklar teknoloji icadı suni araçlarla yalnızlığa itiliyor Teknolojiye esir olan insanlar, duygusal çöküntüye uğrarken yaşamı boş anlamsız kabul ediyor
Teknolojik gelişmenin, sağladığı kolaylıklar yanında artık yaşamı riske sokan seviyelere ulaştığı, insanları esareti altına alarak mutsuzluk kaynağı olduğu, ilişkileri olumsuz etkilediği, duygusal çöküntü yaşanmasına, yaşamın boş ve anlamsız kabul edilmesine yol açtığı bildirildi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr Adil Türkoğlu, günümüzde artık her evde televizyon, çoğunda bilgisayar ve teknoloji ürünü aletler bulunduğunu, insanların da sahip oldukları araçlarla kendilerini özdeşleştirme eğilimine girdiğini söyledi
Çelik-çomak oynayan, çamurla boğuşan çocukların, arkadaşlarıyla birlikte olmanın bilincini yaşadıklarını, dayanışmayı öğrendiklerini hatırlatan Prof Dr Türkoğlu, “Bu çocukların mutluluğuyla, dar apartman odasında teknoloji icadı suni araçlarla yalnızlığı itilenlerin mutluluğu karşılaştırılamaz’’ şeklinde konuştuDoyumlu bir sohbete hasret kalan, iletişimsizlik yaşayan, teknolojiye esir olan insanlar, duygusal çöküntüye uğramakta, yaşamı boş ve anlamsız kabul etmektedirler'' diyen Prof Dr Türkoğlu, şöyle devam etti:
“Makine bozulduğu zaman parçasını değiştirebilir, yağını tamamlayabilirsiniz (Kafam bozuldu) diyen insanın hangi parçasını değiştireceğiz, yağını nasıl ilave edeceğiz?
(Toplumda ilişki kurarak birlikte yaşarlar) şeklinde bilinen insan tanımını (kendi halinde araçlarla yaşar) olarak değiştirmemiz mümkün müdür? Artık (acaba düğmelerle anlaşan, konuşan, oturan, seyreden, dinleyen,hükmeden insan, bir düğme arayarak yaşamdan kurtulmak isteyecek midir?) sorusu akla gelmektedir
“ Teknolojiyle yaşayalım ama tutsağı olmayalım Teknoloji, duyguları öldürüp insanları makineleştirmesin” diyen Türkoğlu şunları kaydetti:
“Ancak insanlar artık kendilerini markaların üstünlüğüyle kanıtlamak istiyor Bireyler arasındaki konuşmaların çoğunluğu, otomobil, elektrikli ev araçları üzerinedir Bir tiyatro eseri, bir roman, öykü, bale, en az konuşulan konulardır Bunlar konuşulmadan mutluluk yakalanabilir mi? Birey, değerinin bilincinde olmalıdır İnsanlar birbirlerini mutlu etmek için, sevginin yerini başka şeylerin aldığını gösterecek şekilde teknolojik aletler değil, çiçek sunmak gibi duygusal yöntemlere başvurmalıdır” Prof Dr Türkoğlu, ''Mutluluğu teknolojide değil, kendi içimizde aramamız gereklidir İnsan duygulardan yoksun kabul edilemez” diyerek şöyle devam etti :
“Okullar, belirli bilgilerin ezberletildiği değil, yaşamın anlam taşıyan bölümlerinin tartışıldığı yerler olmalıdır (Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin mutluluk getirmesi için nasıl bir eğitim düzeni gereklidir?) sorusuna, derinliğine yanıt aranmalıdır Öyle öğrenciler yetiştirilmelidir ki, öğrendiklerini yaşama uygulasınlar Öğrenilen bilgiler, çevrenin tahribi, araçların esiri olmak için kullanılmamalıdır
Resim 6:wwwmercekorg
Kaynak:wwwkuzeybebekblogcucom

HIZLA GELİŞEN TEKNOLOJİ


Hızla gelişen teknoloji ve bilim bazen bizlere olumlu ancak bazen de olumsuz getirilerde bulunuyor Artık bilim ve teknolojiyi insan için olumlu yada olumsuz şeklinde değerlendirmek gerçekten imkansız hale gelmiş durumda Zira bir çok bilimsel ve teknolojik çalışmanın insan yönünden olumlu etkisi yanında olumsuz etkisini görebilmek mümkün İşte buna bir örnek te genetik değişime uğramış gıdalar yada genetik modifiye gıdalardır Ama ben, daha Türkçe olması dolayısı ile genetik değişime uğramış gıdalar deyimini kullanacağım Şayet bir yerlerde yada ilerde bazı etiketlerde ‘Genetically Modified Food(GM)' cümlesini görürseniz o gıdanın genetiği ile oynanmış olduğunu bilin

Resim 7

Burada karşımıza çıkan ilk soru insanoğlunun neden canlıların genetiği ile oynamaya ihtiyaç duyduğudur Hayvan, insan yada bakteri, virüs gibi gözle göremediğimiz halk arasındaki tabiri ile mikropların genleri ile oynamak, zararlı genlerin çıkartılması, yararlı genlerin aşılanması ile insanoğlu hastalıklara daha dayanıklı hayvan ve bitkilere sahip olabilmekte Aynı şekilde insanların da hastalıklara daha dayanıklı hale gelmesi sağlanabilmekte yada şu an mümkün olmasa da yakın gelecekte bu nokta hedeflenmektedir

Resim 7:wwwmetuedutr
Kaynak:wwwmetuedutr

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
26.12.07 20:18 Yazan: efsaneoguz

Hadi bakalım 2,5 ay boyunca teşekkürleri beklicem

08.01.08 21:08 Yazan: selpak143

hll olsun kardeş daha yeni baktım çok işime yaradıı

14.02.08 20:16 Yazan: vayanamvayhalimevayb

xxxxxxxxxxxxxxx

03.10.08 13:55 Yazan: erkutesen
Güzel bir yazı

Güzel bir yazı


GÜZEL BİR İÇERİK ELİNİZE SAĞLIK

03.10.08 18:29 Yazan: ta11ha

saolk

04.10.08 14:33 Yazan: sananeyhaofff

çok tesekkür ederim tamda bu konuyu arıodum

04.10.08 17:52 Yazan: cezzar38

emeğine sağlık

05.10.08 15:19 Yazan: safakkirtasiye

sağolun

07.10.08 20:01 Yazan: coda61

çokk saol kardeşim

 


WEZ Format +2. Şuan Saat: 15:18.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz