PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÜNYASI > Lise Üniversite > Bilgisayar

bilgisayarın kullanım alanları

Bilgisayar
bilgisayarın kullanım alanları, bilgisayarın kullanım alanları Arkadaşlar ben bilgisayarın kullanım alanları ve kullanılan alanlardaki yaraları nelerdir öyle ne olur bulun bulana + rep ve bilgisayarın kullanım alanları bilgisayar hangi alanlarda kullanılır, bilgisayar hangi işlerde kullanılır, bilgisayar hangi mesleklerde kullanilir, bilgisayar kullanılan meslekler, bilgisayar kullanım alanları, bilgisayarı hangi işlerde kullanılır, bilgisayarın kullanildigi yerler, bilgisayarın kullanıldığı alanlar, bilgisayarın kullanıldığı alanlar nelerdir, bilgisayarın kullanıldığı meslekler, bilgisayarın kullanım alanları, bilgisayarın kullanım alanları nelerdir, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
26.03.06 20:50 Yazan: Sagopa_kajmeran
bilgisayarın kullanım alanları

Sponsorlu Bağlantılar

bilgisayarın kullanım alanları


Arkadaşlar ben bilgisayarın kullanım alanları ve kullanılan alanlardaki yaraları nelerdir öyle ne olur bulun bulana + rep

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
26.03.06 22:05 Yazan: Ferhattalha
Re: acil

Re: acil


BİLGİSAYARIN TANIMI:
Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işleyen ve bu işlenmiş bilgileri çıkış birimleri ile bize ileten , donanım (Hardware) ve yazılım (software) dan oluşan elektronik bir makine dır
  • Bilgisayar donanımı (hardware): Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir Elle tutulabilirler Ekran, klavye, Sabit disk (harddisk), fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı,…
Bilgisayar yazılımı (Software): Donanımı kullanmak için gerekli programlardır Bilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler Elle tutulmazlar Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayara kurulurlar (set p, install) Örneğin: Kelime işlem (Word processor) programları son kullanıcıların yazı yazması için kullanılır Tablolama (spread sheet), sunu (presentation), programlama dilleri (Pascal, C ), ses (sound) programı gibi
Bilgisayarın Kullanım Alanları:
Günümüzde bilgisayarın kullanılmadığı alan ve meslek hemen hemen yoktur Bilgisayarların bu kullanım alanları aşağıda özet olarak verilmiştir:
Evlerde: Ev bütçesinin hazırlanması (gelir-giderler), telefon, fiyatlar, vergiler vs girilerek sonradan tekrar kullanılması ve diğer bilgilerin kaydı
Eğitimde: Eğitimin (yabancı dil öğreniminden, astronomi, fizik, tıp'tan bilimsel araştırmalara kadar) bilgisayar destekli yapılması
Ekonomik araştırmalarda: Ekonomik verilerinin hesaplanması, yorumlanması vs
Trafik kontrolünde: Trafik ışıklarının zamanlaması ve diğer trafik işlemlerinin tamamlanması vs
Askeri alanda: Nükleer silahların kontrolü ve uzay çalışmalarında
İmalatta: Üretim esnasında kalite kontrol ve otomatik üretim amacıyla (robotik üretim)
Kamusal hizmetlerde: Devlet hizmetleri, sağlık hizmetleri, banka hizmetleri, planlama hizmetleri vs
İletişimde (internet): Uzak mesafeler arasında bilgi alış verişinde
Ticaret ve yönetimde: Muhasebe, bordro, satış, rezervasyon, stok kontrolü vs
Masa üstü yayıncılıkta:(Desktop, Publishing, DTP) Bilgisayarın daktilo gibi kullanılmasıdır Böylece; yazılan yazı ekrandan takip edilebilir, yanlış yazılan yazı düzeltilebilir, üzerinde istenilen değişiklikler yapılabilir, saklanabilir ve çıktısı alınabilir
Ofis otomasyonunda: Bir işletmenin veya işletmeler arası ofis hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla yürütülmesidir Başlıca türleri;
Kelime iş;lem: Yazı yazmak ve bununla ilgili işlemler için kullanılır Yaygın kullanılan kelime iş;lem programlar; Word For Windows, Ami Pro, Windows Write, PW, WS
Hesap tablosu: Aritmetik işlemler yapmak ve hesaplama yöntemlerini (formülleri) belirleyerek sonuca ulaşmak için kullanılır Yaygın kullanılan hesap tablosu programları MS-Excel, Lotus I-23,Quatro Pro, Improve, Moonstar vs
Elektronik-posta e-mail: Mesaj gönderilmesi ve doküman iletimi amacıyla kullanılır Bilgisayarlı konferans :İki uzak mesafe arasında görüntülü konferans (Tele konferans) düzenlenebilmektedir Görüntüler, büyük ekranlara yansıtılarak daha rahat görünmesi sağlanır
Veri tabanı yönetimi: Her türlü bilginin istenildiğinde ve istenildiği şekilde ulaşılmak üzere düzenlendiği veri koleksiyonudur Yaygın olarak kullanılan programlar; MS Access, Windows Kart dosyası, Paradox,dBase
Sunum: Toplantı ve konferanslarda anlatılanların daha etkili olması için görsel ve işitsel sunumlara imkan verilebilir Böylece sunucu, anlattıklarını bilgisayar vasıtasıyla daha anlaşılır ve düzenli yapabilir
Mühendislik Uygulamaları: Mühendislerin ve mimarların çizim ve tasarımlar için, elektrik mühendislerinin endüstriyel tasarımları için bilgisayar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır Buna Bilgisayar destekli dizayn (Computer Aided Desigrı- CAD) denmektedir En yaygın kullanılan program ise AutoCAD yazılımıdır
Çizim ve boyama, grafik yazılımları, görüntü işleme, entegre yazılımlar, multimedia (çoklu ortam, istatistik, animasyon (canlandırma), ticari uygulamalar ve oyun için de bilgisayarlar kullanılmaktadırDİĞER BİR KISIMBilgisayar Denen Araç
Geçen binyılın son elli yılında ortaya çıkan yeni bir araç olan bilgisayar bugünlerde insanoğlunun geleceğini belirlemede Bilgisayarı, şimdiye kadar kullandığımız öteki araçlardan tümüyle ayıran önemli bir özelliği var Kullandığımız araçlar hep belli bir amaç doğrultusunda kullanılmak üzere üretilmiştir Bunun dışına çıkan tek araç bilgisayar Çünkü bilgisayarı, üretimi sırasında akıldan bile geçmeyen işlere koşabiliriz Bunu sağlayan bilgisayarın programlanabilme özelliği Programlanabilme özelliğinin ortaya çıkardığı bir başka önemli olgu da insanın zihinsel gücü ile yaptığı işleri bilgisayarın üstlenebiliyor olması Öte yandan bilgisayar insandan farklı olarak yanılgısız çalışır Bilgisayar üzerinde çalıştırılan bir program nasıl kodlanmış ise ona uygun olarak hiç şaşmadan kendine tanımlananı yerine getirir Eğer yanlış programlanmış ise söz konusu yanlışı büyük bir tutarlılık ile hep yapar Ayrıca bilgisayar insanla karşılaştırılmayacak kadar hızlı çalışır Yanılgısız çalışması ve hızı yanında kendisine yüklenen bilgilere her an erişilebilir olması da çok önemli
İnsanın Zihinsel Gücünün Makineleşmesi
Günümüzde bilgi ve iletişimin olağanüstü bileşimini, bilgisayar gibi insanın zihinsel gücünü makineleţtiren bir araca borçluyuz İnsanın zihinsel yeteneklerinin yerine konabilen bilgisayar yetenekleri olmasaydı yeni binyıla geçerken insanlığın çok önemli yeni bir büyük sıçramanın eşiğinde olduğunu söyleyemezdik Kol gücü makineleştiğinde insanlık neler yaşadı diye düşünecek olursak, zihinsel gücün makineleşmesinin neler getirebileceğini daha iyi kestirebiliriz
Bilişim teknolojisi günümüzde, bilgi üretmek, yaymak ve yararlanmak açısından en baskın üreysel teknoloji Bilişim teknolojisi ile birlikte söz konusu olan yalnızca yalın tek bir araç değil Bilişim teknolojisinin alt yapısını bilgisayar ve iletişim oluşturur ancak yazılımla, başka bir deyişle programlarla, insan aklının bir makineye aktarımı sağlanmasaydı böylesine büyük bir etki yaşanmayacaktı Çünkü bir makineye aktarılmış insan aklı yerine geçen bilgisayar yazılımları her yerde her zaman yararlanılmaya açık bir biçimde çoğaltılarak kullanılabilmekte
Bilgisayar Destekli öğretimin Yararları
İlgili literatüre göre Bilgisayar Destekli öğretimin yararları su şekilde sıralanabilir (Usun, 2000, ss57,58)
Bilgisayar, öğrencileri sürekli aktif tutar; öğrenci bilgisayarın üreteceği sorulara yanıt vermesi gerektiği ve ancak konu üzerinde düşünerek bir sonraki adıma gedebileceği için sürekli aktif olmak zorundadır
Her öğrenciye kendi öğrenme hızında bir öğrenim sağlar öğrenciler kendilerinden daha hızlı öğrenen öğrencilerle yarışmak zorunda kalmazlar öğretmenler geriden gelenleri beklemek için hızlı gidenleri yavaşlatmak zorunda kalmaz veya yavaş öğrenen öğrencileri bir yana bırakarak hızlı öğrenen öğrencilere göre ders islemek zorunda değildir
Bu yöntemde her öğrenci, öğrendiği konu ile ilgili olarak sorduğu sorulara yanıt alabilir; sınıfların kalabalık olması, zamanın sinirli olması ve bireysel farklılıklar nedeniyle öğrencilere soru sorulmayabilir Bilgisayar Destekli Öğretimde, öğrenci bilgisayarla etkileşim kurarak, istediği anda konu ile ilgili sorular sorarak yanıtlarını alabilmekte ve istediği kadar tekrarlayabilmektedir
Laboratuar ortamında yapılması tehlikeli ve pahalı olan deneyler benzetişim yöntemi ile kolayca yapılabilmekte, zaman ve para yönünden kar edilmektedir
Bilgisayar destekli eğitimle konular öğrencilere daha kısa sürede ve sistemli bir şekilde öğretilebilir
öğrenci kendisine ait bir kişisel öğrenme ortamında rahatlıkla çalışabilmektedir öğrenci bilgisayarıyla bas basa ve kendi öğrenme hızına uygun bir ortamda daha rahat olmakta ve öğrenmenin kalıcılığı daha fazla olmaktadır

öğretim programı öğrencinin öğrenme ile ilgili gereksinimine göre hazırlanabilir öğretim amaçlarının sıralanışı öğrencinin öğrenme davranışlarıyla belirlenir
öğrenim küçük birimlere indirildiği için, basari bu birimler üzerinde sıralanarak gerçekleştirilir
öğrenci kendi çalışmasına rağmen, öğretmen tarafından sürekli denetlenebilir ve gerektiğinde müdahale edilebilir Bilgisayar Destekli Öğretimde öğrenciler öğretmenin kontrolü altındadır Bireysel çalışmalarda basa çıkamadığı sorunlar olduğunda öğretmen öğrencilerine yardımcı olabilir

Bedensel ye da zihinsel özürlü öğrenciler, özel olarak düzenlenen Bilgisayar Destekli öğretim ortamında bireysel öğrenme hızlarına göre ilerleyebilirler Bedensel veya zihinsel özürlü öğrenciler öğrenme hızı açısından diğer öğrenciler nazaran daha geride kalabilmektedirler Bilgisayar Destekli Öğretimde bilgisayar, bu tip öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına uygun bir öğrenme ortamı sağlayarak yardımcı olur
Öğretmeni dersi tekrar etme, ödev düzeltme vb görevlerden kurtararak ona öğrencilerle daha yakından ilgilenme ve verimli çalışma zamanı ve olanağı tanır
Bilgisayar, eğitim zamanının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar öğrenci kıt olan zamanı etkili faaliyetler yaparak geçirir İkincisi, öğrenci her yaptığı öğrenme için kendiliğinden ödüllendirilir öğrenci kendi yaptığı ürünleri görerek öğrenmesini hızlandırabilir Son olarak öğrencinin yaratıcılık yeteneklerini geliştirebilir (İsmen, 2000) Bilgisayar Destekli öğretimin sınırlılıkları (Şahin ve Yıldırım, 1999, SSK64, 66)

öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişmelerini engellemesi;bazı uzmanlara göre, bilgisayarların öğretimi bireyselleştirebilmesi, öğrencinin sınıf içinde arkadaşları ve öğretmenleriyle olan etkileşimini azaltmaktadır öğrenci bilgisayarı ile basmasa kalmakta diğer arkadaşlarıyla etkileşimde bulunamamaktadır Bu da bireyselliği körükleyici bencilliğe yol açıcı olabilir
Özel donanım ve beceri gerektirmesi; her şeyden önce bir eğitim yazılımını kullanılabilmesi için mutlaka gerekli donanımın bulunması gerekir Sınıfların ye da okulların Bilgisayar Destekli öğretim için gerekli donanıma erişimi bazen zor ye da pahalı bir süreç olabilir Yazılımların sürekli yenilenmesi ek bir maliyettir
Eğitim programını desteklememesi; öğretimde kullanılan her materyalin, eğitim programını destekleyici ve programda belirlenen amaç ve hedefleri öğrenciye kazandırıcı nitelikte olması gerekir Bu tip yazılım ve programların sürekli yenilenmesi geliştirilmesi gerekebilir
Öğretimsel niteliğinin zayıf olması; program uygunluğunun yanında, eğitim yazılımlarının öğretimsel olarak da etkin öğrenme ortamlarını öğrenciye sunabilmesi gerekir yazılımlar ise genellikle eğitimciler tarafından yapılmadığından sorunlarla karşılaşılabilmektedir
Eğer bilgisayarların kullanımı etkili bir şekilde planlanmamış ise bir takım olumsuz yönler ortaya çıkabilir Bunlardan birincisi, öğrenciler arası sosyal ilişkiler gelişmeyebilir İkincisi, bazen çok paralar harcayarak alınan bilgisayarlar kullanılmadan kenarda durabilir ve harcanan paraların israf olmasına neden olur Son olarak bazen bir bilgisayarda yapılan çalışmalar diğer bir bilgisayarda açılmayabilir Bunun için okuldaki tüm bilgisayarlarda ayni yazılım programı kullanılmasına dikkat edilmelidir (İsmen, 2000)28.03.06 07:39 Yazan: Sagopa_kajmeran
Re: acil

Re: acil


teşekkürler Ferhattalha +rep

14.04.09 18:48 Yazan: bayram arat

teşekkürler ferhat kardeşim

03.05.09 17:31 Yazan: erkan64

çok tesekkür ederim 3sinif ögrencisiyim çok isime yaradi+rep

15.04.10 16:10 Yazan: zg kopuk

çok teşekkür ederim işime çok yaradı :P

 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 18:09.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz