PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > PaylaşTR Genel > Azərbaycan > Azərbaycan Tarixi Ve Coğrafiyası

Azerbaycan Türkçesi

Azərbaycan Tarixi Ve Coğrafiyası
Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi Azerbaycan Türkçesi, azerbeycanda konusulan diller, Azerbaycan Türkçesi hakkında bilgi, günlük konusma dilleri azerbeycan Azerbaycan Türkçesi Azerbaycan'da 8 milyon, İran'da ise 32 milyon kişi tarafından konuşulan Türkçenin Oğuz (Batı) lehçelerinden biri olan Azerice, Azerbaycan'ın resmi dilidir Iraklı Türkmenler'in ve Kars ve çevresinde yaşayan Terekeme ve Karapapak adıyla bilinen grupların dili de Azerbaycan Türkçesine benzer Azerbaycan Türkçesinde Günlük Konuşmalar Selamlaşma -Salam Selam/Merhaba/Günaydın -Sabahın xeyir/Sabahınız xeyir İyi sabahlar/Günaydın -Gecən xeyir/Gecəniz xeyir/Gecəniz xeyrə qalsın(giderken) İyi geceler -Necəsən? ve Azerbaycan Türkçesi azerbaycan dili nasıl konuşulur, azerbaycan konuşma, azerbaycan nasıl konuşur, azerbaycan türkçesi, azerbaycan türkçesi nasıldır, azerbaycanlılar nasıl konuşur, azerbaycanlılar nasıl konuşurlar, azeri dili nasıl konuşulur, azeri türkçe konuşması, azeri türkçesi günlük konuşmalar, azerice nasıl konuşulur, azeriler nasıl konuşur, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
02.01.11 21:50 Yazan: ömr-ü diyar
Azerbaycan Türkçesi

Sponsorlu Bağlantılar

Azerbaycan Türkçesi


Azerbaycan Türkçesi, azerbeycanda konusulan diller, Azerbaycan Türkçesi hakkında bilgi, günlük konusma dilleri azerbeycanAzerbaycan Türkçesi

Azerbaycan'da 8 milyon, İran'da ise 32 milyon kişi tarafından konuşulan Türkçenin Oğuz (Batı) lehçelerinden biri olan Azerice, Azerbaycan'ın resmi dilidir Iraklı Türkmenler'in ve Kars ve çevresinde yaşayan Terekeme ve Karapapak adıyla bilinen grupların dili de Azerbaycan Türkçesine benzer

Azerbaycan Türkçesinde Günlük Konuşmalar

Selamlaşma
-Salam
Selam/Merhaba/Günaydın
-Sabahın xeyir/Sabahınız xeyir
İyi sabahlar/Günaydın
-Gecən xeyir/Gecəniz xeyir/Gecəniz xeyrə qalsın(giderken)
İyi geceler
-Necəsən?
Nasılsın?
-Necəsiniz?
Nasılsınız?
-Yaxşıyam
İyiyim

Tanışma
-Adın nədir?
Adın ne?
-Adınız nədir?
Adınız nedir?
-Adım Ulduzdur
Adım Yıldız
-Məmnun oldum/Çox şadam
Memnun oldum
-Neçə yaşın var?
Kaç yaşındasın?
-Neçə yaşınız var?
Kaç yaşındasınız?
-Yirmi üç yaşım var
Yirmi üç yaşındayım
-Evlisiniz?
Evli misiniz?
-Evliyəm
Evliyim
-Subayam
Bekârım

Türkiye Türkçesinden Farklı Bazı Kelimeler

axı: ?

Axı belə də olmur - Ama böyle de olmuyor
Sən nə deyirsən axı? Sen ne diyorsun
Sən tapşırıqları həll eləmisən? Yox Axı sabah dərs yoxdu(r) Sen ödevleri yaptın mı? Hayır Yarın ders yok ki

axtarmaq: aramak

Axtardığımı tapa bilmirəm Aradığımı bulamıyorum

bacarmaq: becermek, yapabilmek

Bunu istəsəm də bacarmaram Bunu istesem de yapamam

balaca: küçük; az

Balaca qız küçədə anası ilə gedir Küçük kız sokakta annesiyle gidiyor
Bir balaca sus Biraz sus

başa düşmək: anlamak

Mən səni başa düşmürəm Ben seni anlamıyorum

başa salmaq: anlatmak

Mənə hər şeyi başa sal Bana herşeyi anlat

biabır: rezil, aşağılık

Məni biabır elədin Beni rezil ettin

biabırçılıq: rezillik, rezalet

Bu biabırçılığa son verinBu rezilliğe son verin

çaşmaq: şaşmak, şaşırmak

Mənim ağlım çaşıb Benim aklım şaştı

çaşdırmaq: şaşırtmak

Məni çaşdırırsan Beni şaşırtıyorsun

çörək: ekmek

Çörək itirən çörək tapmaz Ekmek yitiren ekmek bulmaz (Atasözü)

dal/dalı: arka; geri

Dalımızca danışırlar Arkamızdan konuşuyorlar
Dala qayıtdım Geriye döndüm

danışmaq: konuşmak

Siz nə danışırsınız? Siz ne konuşuyorsunuz?

dayanmaq: durmak

Vitrinin qabağında dayandım Vitrinin önünde durdum

dayandırmaq: durdurmak

Fəaliyətimi dayandırmışam Faaliyetimi durdurdum

dözmək: dayanmak, tahammül etmek

Sən gedib qayıdana qədər dözə bilmərəm Sen gidip dönene kadar dayanamam

elə bil: sanki

Elə bil yuxudayam Sanki rüyadayım

eləmək: eylemek, yapmak, etmek

Naz eləmə Naz eyleme
Niyə elə elədin? Niye öyle yaptın?

fikirləşmək: düşünmek

Siz bu barədə necə fikirləşirsiniz? Siz bu konuda nasıl düşünüyorsunuz?

gic: aptal, budala

Gic gic danışma Aptal aptal konuşma

harada: nerede

Harada yaşayırsan? Nerede yaşıyorsun?

haradan: nereden

Haradan bilirsən? Nereden biliyorsun?

həmişə: hep, her zaman

Həmişə belə olur Hep böyle oluyor

indi: şimdi

Mən indi səni başa düşdüm Ben şimdi seni anladım

isti: sıcak

Yayda isti, qışda da soyuq Yazın sıcak kışın da soğuk

iy: koku

Sarımsağın iyi ətdə qalmır Sarımsağın kokusu ette kalmıyor

iylənmək: kokmak

Balıq başdan iylənər Balık baştan kokar

kar: sağır

Kar yoxdur, eşidirik Sağır yok, duyuyoruz

kimi: gibi; olarak; kadar

Oxucularımızdan bizə bunun kimi maraqlı suallar gəlib Okuyucularımızdan bize bunun gibi ilginç sorular geliyor
Bir kafedə ofisiant kimi işləyir Bir kafede garson olarak çalışıyor
İndiyə kimi nəyi düz deyib ki? Şimdiye kadar neyi doğru söylemiş ki?

kişi: erkek, adam

Atan yaşında kişiyəm, məni ələ salırsan? Baban yaşında adamım, beni alaya mı alıyorsun?

kömək: yardım

Mənə kömək edin Bana yardım edin

küçə: sokak

Küçə uşaqlarına yardım edilir Sokak çocuklarına yardım ediliyor

laylay: ninni

Anam körpəyə laylay dedi Annem bebeğe ninni söyledi

maraq: ilgi, merak

Ədəbiyyata olan marağım daha da artdı Edebiyata olan ilgim daha da arttı

maşın: araba

Bir köhnə maşınım var, onu sürürəm Bir eski arabam var, onu sürüyorum

mat qalmaq: şaşırıp kalmak

Bu sözləri eşidəndə mat qaldım Bu sözleri duyunca şaşırıp kaldım

nəfər: kişi

Ailədə səkkiz nəfərik Ailede sekiz kişiyiz

oxşamaq: benzemek

Sən yaxşı birinə oxşayırsan Sen iyi birine benziyorsun

ötmək: geçmek

Günlər, aylar ötdü Günler, aylar geçti

öyrəşmək: alışmak

Bakıya öyrəşə bilmisənmi? Bakü'ye alışabildin mi?

öz: kendi

Özümü itirdim Kendimi kaybettim

pis: kötü, fena

Vəziyyət o qədər də pis deyil Vaziyet o kadar da kötü değil

pişik: kedi

Pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyər iy verir Kedi erişemediği ciğere mundar der (Atasözü)

pul: para

Ona 20 min manat pul veriblər Ona 20 bin manat para vermişler

qabaq: ön, önce

Papağını qabağına qoyub fikirləş Şapkanı önüne koyup düşün

qayıtmaq: dönmek

Tez evə qayıtdım Hemen eve döndüm

qulaq asmaq: dinlemek

Radioya qulaq asırdı Radyo dinliyordu

qurtarmaq: bitmek; kurtarmak

Mən dedim, qurtardı! Ben dedim, bitti!
Bizi qurtar Bizi kurtar

soruşmaq: sormak

Məndən heç nə soruşma Bana hiçbir şey sorma

tapmaq: bulmak

Səni harada olsan taparam Seni nerde olsan bulurum

tələ: tuzak, kapan

Bizə tələ qururlar Bize tuzak kuruyorlar

televizora baxmaq: televizyon seyretmek

Bir az televizora baxıram Biraz televizyon seyrediyorum

tor: ağ

hörümçək toru örümcek ağı
Tora bir balıq düşüb Ağa bir balık düştü

uşaq: çocuk

Hirsindən uşaq kimi ağlayırdı Sinirinden çocuk gibi ağlıyordu

yadına salmaq: hatırlamak

Ötən günləri yadına salır Geçmiş günleri hatırlıyor

yadına düşmek: hatırlamak, hatırına gelmek

Bu gecə birdən yadıma düşdün Bu gece birden hatırıma geldin

yadına gəlmək: hatırlamak

Elə belə yadıma gəlirsən Seni şöyle böyle hatırlıyorum

yaxşı: iyi; peki

Yaxşı dostu yaman gündə sına İyi dostu kötü günde sına

yay: yaz

Qışa hazırlıq yayda başlayıb Kışa hazırlık yazdan başlamış

yekə: büyük

Nənə sənin gözlərin niyə belə yekədi? Büyükanne senin gözlerin neden bu kadar büyük?

yuxu: uyku; rüya

Yuxum gəlib Uykum geldi
Xəyal kimi hər gün girdin yuxuma Hayal gibi hergün girdin rüyama


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
19.07.11 12:59 Yazan: trabzonlu61

teşekkürler

 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 21:09.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz