PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > GENEL KÜLTÜR > Atatürk ve Cumhuriyet > Atatürk Hatırası

M.K Atatürk'ün Vatan Ve Millet Sevgisi Söylediği Sözleri

Atatürk Hatırası
M.K Atatürk'ün Vatan Ve Millet Sevgisi Söylediği Sözleri, M.K Atatürk'ün Vatan Ve Millet Sevgisi Söylediği Sözleri M.K Atatürk'ün Vatan Ve Millet Sevgisi Söylediği Sözleri, Atatürkün sözleri, Atatürkün vatan sevgisiyle ilgili sözleri, Atatürk'ün millet sevgisi sözleri, Atatürk'ün vatan sevgisi sözleri "Biz milliyet fikirlerini tatbikte çok gecikmis ve çok ilgisizlik göstermiş bir milletiz Bunun zararlarını fazla faaliyetle telafiye çalışmalıyız Çünkü tarih, hadiseler ve müsahedeler insanlar ve milletler arasında, hep milliyetin hakim olduğunu göstermiştir " "Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, ilk önce biz kendi benliğimize ve ve M.K Atatürk'ün Vatan Ve Millet Sevgisi Söylediği Sözleri ataturkun vatan ve millet sevgisi ile ilgili dusuncelerini anlatan sozleri, ataturkun vatan ve millet sevgisi sozleri, atatürkün vatan için söylediği sözler, atatürkün vatan sevgisi ile ilgili sözleri, atatürkün vatan ve millet sevgisi ile düşüncelerini anlatan sözleri, atatürkün vatan ve millet sevgisi ile ilgili düşüncelerini anlatan sözler, atatürkün vatan ve millet sevgisi ile ilgili kısa sözleri, atatürkün vatan ve millet sevgisi ile ilgili söylediği sözler, atatürkün vatan ve millet sevgisi ile ilgili sözleri, atatürkün vatan ve millet sevgisi ile ilgili sözleri kısa, atatürkün vatan ve millet sevgisi ile ilgili özlü sözler, atatürkün vatan ve millet sevgisiyle ilgili sözleri, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
08.01.11 19:36 Yazan: Shevko
M.K Atatürk'ün Vatan Ve Millet Sevgisi Söylediği Sözleri

Sponsorlu Bağlantılar

M.K Atatürk'ün Vatan Ve Millet Sevgisi Söylediği Sözleri


M.K Atatürk'ün Vatan Ve Millet Sevgisi Söylediği Sözleri, Atatürkün sözleri, Atatürkün vatan sevgisiyle ilgili sözleri, Atatürk'ün millet sevgisi sözleri, Atatürk'ün vatan sevgisi sözleri"Biz milliyet fikirlerini tatbikte çok gecikmis ve çok ilgisizlik göstermiş bir milletiz Bunun zararlarını fazla faaliyetle telafiye çalışmalıyız Çünkü tarih, hadiseler ve müsahedeler insanlar ve milletler arasında, hep milliyetin hakim olduğunu göstermiştir"

"Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, ilk önce biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti; hissi, fikri, ve fiili olarak bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır Milli mücadeleyi yapan, doğrudan doğruya milletin kendisidir; Milletin evlatlarıdır Milli mücadelede şahsi hırs değil, milli izzeti nefs, gerçek saik olmuştur"

"Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir"

"Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür"

"Türkiye'nin bugünkü mücadelesinin yalnız Türkiye'ye ait olmadığını bütün arkadaşlarımız ifade etmiş iseler de bunu bir defa daha teyit etme lüzumunu hissediyorum Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi Türkiye azim ve mühim bir gayret sarfediyor Çünkü müdafaa ettigi bütün mazlum milletlerin bütün şarkın davasıdır ve bunu nuhayete getirinceye kadar Türkiye, kendisiyle beraber olan şark milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir"
"Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz"

"Millet sevgisi kadar büyük mükafat yoktur"

"Yurt toprağı, sana herşey feda olsun Kutlu olan sensin"

"Harp muharebe hele meydan muharebesi yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir, ulusların çarpışmasıdır Ulusların bütün varlıkları ile bilim ve teknik alandaki seviyeleri ile başarıları ile ahlakları ile kültürleri ile faziletleri ile kısaca göz ile görülür bütün güçleri ve varlıkları ile, her türlü araçları ve olanakları ile çarpıştığı bir sınav alanıdır"

"Gerçek kanaatim şudur Ulusumuzu harbe götürünce vicdanımda azap duymamalıyım"

"Bize milliyetperver derler Fakat biz öyle milliyetperverleriz ki, bizimle teşrik-i mesai eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz Onların bütün milliyetlerin icabatını tanırız Bizim milliyetperverligimiz herhalde hodbinane ve mağrurane bir milliyetperverlik değildir"

İlgili Olarak;
MK Atatürk'ün Vatan Ve Millet Sevgisi Gerçek Anıları
Atatürk'ün medeniyetle ilgili sözleri
Atatürk'ün Cumhuriyetle İlgili Sözleri


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
08.01.11 19:43 Yazan: Shevko

Atatürk'ün Vatan ve Millet Sevgisine Dair Sözleri

TÜRK MİLLETİ
Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir
1923
Bu memleket tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır
1923
Türk! Öğün Çalış Güven
1925
Bir Türk dünyaya bedeldir
1925
İngiliz ateşe militerinin sorduğu bir sorunun cevabıdır:
Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar eden Tedoz, İtalya yarımadasına inmek isteyen Türk Attillâ'ya, barış görüşmesinden önce sormuş:
"Siz hangi asîl ailedensiniz?" Attillâ da ona cevap vermiş: "Ben asîl bir milletin evlâdıyım!" İşte benim cevabım da size budur!"
Türk milleti büyük bir arslandır Biz hepimiz onun tüyleri arasına sıkışmış ve sığınmış göz ile görülmez küçük varlıklarız O arslanın büyük hareketleri ve hamleleri ise inkılâp hareketleri ve hamleleridir Bu arslanı tahrik edebilmek İşte bizim için iftihar edebilecek rol budur
1931
Ben batı milletlerini, bütün dünyanın milletlerini tanırım Fransızları tanırım, Almanları, Rusları ve bütün dünyanın milletlerini şahsen tanırım ve bu tanışmam da harb sahalarında olmuştur, ateş altında olmuştur Ölüm karşısında olmuştur Yemin ederek size temin ederim ki, bizim milletimizin manevî kuvveti bütün milletlerin manevî kuvvetinin üstündedir
1920
Türk milleti, güzel her şeyi, her medenî şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder Fakat muhakkaktır ki, herşeyin üstünde tapındığı bir şey varsa, o da kahramanlıktır Bu sözlerim şüphesiz bugünkü uyanık Türk gençliğinin kulaklarında yüksek ve tesirli akisler yapacaktır Yüksek huylarına ehemmiyetle baktığım Türk çocuklarından daha az şey istemem
Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek maksatlar uğrunda ölmesini biliriz
Millet ve biz yok, birlik halinde millet var Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz Ve şunu kat'i olarak söyleyeyim ki bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için herşeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakârlığı yaparsa, muvaffak olmaması mümkün değildir Elbette muvaffak olur Muvaffak olamaz ise o millet ölmüş demektir Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü fedakârlıkta bulundukça muvaffak olamaması hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz
1919
Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır
1923
Felâketler, elemler, mağlûbiyetler milletler üzerinde bir takım etkenlerin vücut bulmasına sebebiyet verir Bu etkenlerin başlıcası, öyle kara günlerinde sonra milletlerin uyanması vakalarını bulması ve kendi benliğini duymasıdır
Milletleri yükselten bu özelliklere bir etken daha ilâve edelim: İntikam hissi Milletlerin kalbinde intikam hissi olmalı Bu alelâde bir intikam değil, hayatına, ikbaline, refahına düşman olanların zararlarını yoketmeye yönelen bir intikamdır Bütün dünya bilmeli ki, karşımızda böyle bir düşman oldukça onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir Düşmana merhamet acizlik ve zaaftır Bu, insaniyet göstermek değil, insanlık özelliğinin yokoluşunu ilân etmektir
1923
Mazinin kararsız, çürümüş zihniyeti ölmüştür Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmağa kadirdir Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar Haysiyetinin bir zerresine, vatanın bir avuç toprağına vuku bulacak tecavüzün bütün mevcudiyetine vurulmuş darbe olacağını artık Türk milletinin farketmediğini sanmak hatadır
1924
Bu dünyadan göçerek Türk milletine veda edeceklerinin çocuklarına kendinden sonra yaşayacaklara, son sözü bu olmalıdır: "Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemişti, siz onları tamamlayacaksınız Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz"
1935
Bu sözler bir ferdin değil, bir Türk Milleti duygusunun ifadesidir Bunu, her Türk bir parola gibi kendinden sonrakilere mütemadiyen tekrar etmekle son nefesini verecektir Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Milleti'nin nefesinin sönmiyeceğini onun ebedi olduğunu göstermelidir Yüksek Türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur İşte parola budur
1935
Az zamanda çok ve büyük işler yaptık Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir Bundaki muvaffakiyeti Türk milleti'nin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak kararlı bir şekilde yürümesine borçluyuz Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız Millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız
Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız Bunda muvaffak olacağımıza şüphem yoktur Çünkü Türk Milleti'nin karakteri yüksektir Türk Milleti çalışkandır, Türk Milleti zekidir Çünkü Türk Milleti millî birlik ve beraberlikte güçlükleri yenmesini bilmiştir Ve çünkü Türk Milleti'nin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir
Şunu da ehemmiyetle belirtmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyet olan Türk Milleti'nin tarihî vasfıda güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besliyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür
Türk Milleti,
Ebediyete akıp giden her on senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim
Ne mutlu Türküm diyene!
1933
Memleket ve millet hizmetlerinde baş olmak isteyenlerin ilham kaynağı, milletin hakikî hisleri ve emelleridir Bizim anılmağa değer bir hareketimiz varsa o da milletin duygu ve eğilimlerinde varlığına temas etmeğe çalışmaktan ibarettir Her türlü muvaffakiyet sırrının, her nevi kuvvetin, kudretin hakikî kaynağının, milletin kendisi olduğuna kanaatimiz tamdır
1925
Söz söyleyen arkadaşlarımızdan biri bana nereden ilham ve kuvvet aldığımı sordu Arkadaşlarımızın sorduğu ilham ve kuvvet kaynağı, milletin kendisidir Milletin müşterek eğilimi, umumî fikri olduğunu inkâr edenler de vardır Bu gibileri, hepiniz çok işitmişsinizdir Bu gibiler memleket ve milletle alâkasız, dalgın insanlardır Memleketimizin ve milletimizin başına gelmiş olan bunca felâketler hiç şüphe etmemelidirki, bu dalgın insanların memleketin talihini ve iradesine ellerinde tutmuş olmalarından ileri gelmiştir
Bir topluluğun mutlaka ortaklaşa bir fikri vardır Eğer bu her zaman dile getirilemiyor ve belirtilemiyorsa, onun yokluğuna karar verilmemelidir O, yapılan işlerde mutlaka mevcuttur Varlığımız, bağımsızlığımızı kurtaran bütün işler ve hareketler, milletin müşterek fikrinin, arzusunun, azminin yüksek belirtisinden başka bir şey değildir
1925
Biz, ilhamlarımızı, gökten ve görünmez âlemlerden değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk Milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir
1937


 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 22:20.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz